Arkturierna via Suzanne Lie, 13 december 2019

Arkturierna via Suzanne Lie

13 december 2019

Uppvaknande till detta NU av den ENDE

(Till läsarna: Hej, Sue här. Jag har kanaliserat privata läsningar åt många underbara människor, så jag har inte skrivit så mycket på Bloggen. Emellertid är jag nu tillbaka till min vana att skriva en ny Blogg varannan dag, vilket jag också tycker om.)

Kära Ni,

Vi är medlemmarna i er Galaktiska familj som har kommit till ert NU för att påminna er om att ni är speciella. Ja, vi menar ER, ni som läser och/eller delar detta meddelande med andra.

Vi har kommit hit till er högre frekvens av Själv som beordrar er att påminna er själva om att NU är veckan, dagen, och/eller minuten då NI kan påbörja processen av att vakna upp till detta NU.

Vad är detta NU? hör vi er säga. Vårt svar är att detta NU är när ni släppt alla förevändningar och orsaker som gör det ”omöjligt” att besvara den ”Inre Kallelsen”, vilken verkar bli mer och mer högljudd ju mer ni försöker ignorera den ELLER närhelst ni bestämmer er för att höra den.

”Men, varför skulle någon vilja ignorera sin möjlighet till att vakna upp till detta NU? hör vi er säga. Sorgligt nog är vårt svar ofta, på grund av att alltför många jordade totalt har glömt sitt sanna Galaktiska Arv.

Precis som det skulle vara utmanande att minnas en tidigare inkarnation i vilken ni var/är en besättningsmedlem på ett Stjärnskepp, och er uppgift var/är att påminna människorna på Jorden om deras Högre Dimensionella Galaktiska SJÄLV, är det er uppgift och glädje nu att påminna de andra människorna, med vilka ni delar er tredje-dimensionella verklighet, om att VI alla är ETT!

Olyckligtvis kan några av våra modiga krigare som tagit på sig en jordfarkost på Gaia ha gått vilse i illusionerna i de tredje-dimensionella frekvenserna på Gaias Jord. Därför kan dessa ha glömt själva Uppdraget de valde att fullgöra på Gaias Jord.

Därför kommer vi till er i detta NU för att påminna er om att, även om ni inte kan minnas ert femte-dimensionella liv på ert Stjärnskepp, så kan ni ändå besöka den verkligheten så ofta ni vill medan er 3D jordfarkost sover.

Faktiskt, medan ert mänskliga själv sover, kommer ert Multidimensionella SJÄLV förbi och tar er med för ett besök på ert Stjärnskepp. Det är förstås svårt för er att förbli tillräckligt vaken för att minnas era ”drömmar/högre besök” hos er högre dimensionella verklighet.

Emellertid ser vi att fler och fler av er börjar minnas några av era nattliga (eller under djup meditation) upplevelser av Uppvaknande till detta NU av den ENDE. Ni kommer förstås från era Stjärnskepp eller era högre dimensionella verkligheter, men era mänskliga själv har sannolikt glömt den detaljen.

Faktiskt kommer ert mänskliga själv sannolikt att glömma hela ert nattliga, sovande äventyr. Lyckligtvis finns det en ”känsla” som de ”uppvaknande” har då de sakta, eller snabbt, börjar ”minnas” det som de ägnat större delen av deras nuvarande inkarnation åt att glömma.

Vi vill att ni ska veta att ”glömmandet” är viktigt för att ni ska kunna kvarhålla förtroende för den 3D verklighet som ert mänskliga själv kan uppfatta som den ”enda verkligheten”. Dock finns det alltid en portal genom vilken ni kan färdas för att uppleva, och/eller minnas, att det finns högre och högre dimensioner av verklighet.

Och det finns alltid en ”Välkomnare” som möter er på tröskeln till de högre frekvenserna av Jordens verklighet. Faktiskt börjar fler och fler medlemmar av Gaias mänsklighet att minnas drömmar och/eller meditationer där ni upplever en verklighet som har en högre frekvens än era tredje, eller fjärde, dimensionella uppfattningar.

Först kanske ni bara minns ”någonting”, men gradvis visar samma ”någonting” sig i olika drömmar, eller olika minnen, eller olika klotter som ni ritar när ni ”bara chillar”.

Det är faktiskt när ni sover eller slappnar av som det är troligast att ni minns att NI är mycket mer än ert tredje-dimensionella själv kan minnas. Det är av den orsaken som fler och fler människor börjar minnas sina drömmar och ”intressanta visioner”, som de inte förstår, men samtidigt vagt, kanske tydligt, minns.

”Wow, det var en cool dröm”, eller ”Det här kan verka knasigt, men det känns som ni har sett, hört, och/eller känt igen att vara på ett Stjärnskepp och/eller en upplevelse som ni mindes när ni vaknade”. Om ni ”vaknade” och mindes ”någonting”, är det då verkligt? Eller betyder det att det bara var en dröm?

Men, hur annorlunda än er fantasi är en dröm? Om ni ”bara fantiserade” att det fanns en portal som ni föreföll gå genom, hur vet ni att det inte var ”bara en dröm” eller en ”verklig interdimensionell upplevelse”, som ni på något sätt kunde minnas?

Ert ”vardagliga själv” kan fråga, ”Var det där ett Stjärnskepp jag precis såg, eller var det något annat jag trodde var ett Stjärnskepp?” Det viktiga kanske är att ni blev glada av att tänka på ”vad det nu var” som ett Stjärnskepp, och att ni blev glada och utan rädsla när ni kunde uppleva vad ni identifierade som ett Stjärnskepp.

Ni kan undra om Galaktikerna ”testar människorna” för att se om de NU är redo att vara glada över att se ett Stjärnskepp, och INTE tar fram sina vapen som de skulle ha gjort tidigare. Betyder detta att människor börjar bli mer öppensinnade och/eller mer femte-dimensionella?

Ni skulle förstås vilja att svaret är Ja-Ja!! Ni kan faktiskt ha sett vad som liknade ett Stjärnskepp, vanligen dolt som ett moln, vid flera olika tillfällen. Men, hur skiljer man på vad man vill se och vad man faktiskt ser?

Ni kan ha trott att för att veta ska ni verkligen se ett Stjärnskepp, i motsats till att ni bara tror att ni ser ett, och därför tror att ni ser ett Stjärnskepp för att ni vill att det ska vara det!

Vi, er Galaktiska familj, säger JA, JA, JA, vänligen finn ert eget inre mod så att ni kan börja och/eller expandera ert vetande om att NI är en Multidimensionell Varelse, som lever på den Multidimensionella Planeten Jorden.

”Hände det precis nu?”, kan ni fråga.

Vårt svar är att när väl ert medvetande kan expandera tillräckligt för att uppfatta, och tro, att det finns en femte-dimensionell frekvens av verklighet i vilken ert eget Högre Dimensionella SJÄLV sitter, och från vilken ni tar emot den femte-dimensionella informationen om att ni blir mer och mer redo att tro och att LEVA!

Vad innebär det att leva i den femte dimensionen?

Är NI nyfikna på den frågan?

Känner ni att ni har funnit svaren på några av de frågor ni ställt till ert eget Högre Själv?

Om det svaret är JA, delar ni era upplevelser med andra?

Om svaret är nej, är ni nyfikna på att ta reda på mer om dessa ”möjliga upplevelser?”

Det finns många frågor att ställa i detta NU av Planetär Övergång till en högre resonansfrekvens. Ja, ”Natten är som mörkast precis före gryningen!” Därför kommer ni att behöva gå inom ert eget medvetande och fundera på svaren på era frågor med er egen Högre Dimensionella Frekvens av SJÄLV!

Ja, JA! Ni har ALLA Högre Dimensionella Frekvenser av ert Multidimensionella SJÄLV. Det är faktiskt tack vare att ni är en Multidimensionell Varelse som ni kan tänka, känna, ifrågasätta och hedra det ni tar emot från de högre dimensionerna av Gaias planetära SJÄLV.

Och, de av er som tänker på Gaia som en levande varelse, är väl medvetna om att Hon lider varje dag av de själviska, materialistiska och lägre dimensionella människorna som bara förmår tänka på vad de vill ha själva.

Därför inbjuder vi alla våra Uppvaknade att besöka oss, er Högre Dimensionella Galaktiska Familj, att komma in i era meditationer, era drömmar, era frågor, och era minnen av ert SJÄLV!

Är NI NU redo att gå genom denna Interdimensionella Portal till NU av den ENDE? När ni är redo kommer medlemmarna i er Galaktiska Familj att vara där för att göra er förlägna med

Ovillkorlig Kärlek och Femte-dimensionellt LJUS!

Om någon av er som för närvarande bär en tredje-dimensionell form vill träffa oss personligen, bara kalla på oss med ert Kärleksfulla Hjärta och VET att ni kommer att Dela ert LJUS.

Välsignelser från Arkturierna

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...