Arkturierna via Suzanne Lie, 19 november, 2017

Arkturierna

via Suzanne Lie

19 november, 2017

Er ”TILLGÅNG” till er Vän av en högre Frekvens

Suzille tenderar att kalla på oss Arkturier när hon känner sig förvirrad, rädd eller hoppfull. Vi Arkturier önskar påminna er alla om att det är till stor hjälp att ha ”TILLGÅNG” till en Varelse av en Högre Frekvens som kan hjälpa er under er MYCKET SNABBA kurs om ”Hur man gör sin Uppstigning”.

Många av er börjar inse att denna ”Uppstigningskurs” är verklig. Denna verkliga ”kurs” är en viktig upplevelse av lärande och viktigast av allt, en sann glimt in till den femte dimensionen, som alltmer håller på att bli ert ”Nya Hem”.

ALLT som ni varseblir, upplever, skapar osv utstrålar er ”Primära Resonans-Frekvens”. Denna resonans är den primära verklighetsfrekvens till vilken ni har kalibrerat ert medvetande.

Precis såsom ni skulle gå till en viss kanal/frekvens på er TV för att välja den information som den ”kanalen/frekvensen” bär, så tonar ni er alla in på en viss kanal/frekvens för verkligheten, antingen medvetet eller omedvetet.

Bilderna och orden (kanalen för verkligheten) har en stor makt att kunna påverka ert medvetandetillstånd. Ni har valt er verklighetskanal för att den information som kommer i bilder och ord har något specifikt att tala om för er.

Bilder och ord skapar tillika olika koncept. Som barn utvecklade ni flera av desamma och vissa olika, koncept som framkallade en betydelse inom var och en av era kommunikationer. Men när ni var barn var det helt annorlunda än när ni hade vuxit upp. Som barn var er värld mindre, men som vuxen utvidgades er värld till att omfatta många olika människor, kulturer, livsstilar, länder, familjer och upplevelser.

Ofta behövdes det såklart mycket övning och i synnerhet en koppling med er ”TILLGÅNG till er Högre Varelse” för att få veta/kunna minnas er inneboende femte-dimensionella gåva av att kunna tala med Hjärtat och Sinnet, förenade som ETT.

För att kunna tala med Hjärtat och Sinnet förenade som ETT, så måste ni KÄNNA TILL de djupa, dolda tankarna och alltsedan länge nedtryckta emotioner som ert Hjärta och Sinne skyddar er från att minnas. Det är ofta genom er relation med er egen Högre-Dimensionella Vän som ni kan tillåta er själva att känna att ”något” försöker komma upp till ytan.

När ni samtalar med er Högre-Dimensionella Vän känns detta ”något” ofta som ett femte-dimensionellt energifält på grund av att det finns HÄR inom NUET. När ni märker att ni befinner er HÄR inom NUET kan ni inte ”gömma er”, och det skulle ni inte heller vilja göra.

Medan ni bär era mänskliga kroppar är ni vanligtvis mycket vana vid att få höra ”dåliga nyheter” inifrån ert medvetande, såväl som i er massmedia. Men å andra sidan, ifall ni kan komma ihåg att ”lita på er EGEN tolkning av era EGNA inter-dimensionella budskap, så finner ni ofta större tröst och till och med beskydd.

Ni kanske till och med känner er så stärkta och kärleksfulla att ni vill dokumentera era högre-dimensionella meddelanden och dela med er av dem till andra. Ifall ni fortsätter dela med er av dessa högre-dimensionella budskap till andra, såväl som att ni tar del av vad andra får ta emot via sin Högre Vägledning, så kan ni börja ser att vissa budskap sänds till flera olika människor.

Bekräftelsen av att ”Vi fick faktiskt ta emot det här meddelandet för att så många andra människor fick samma budskap!” aktiverar större självförtroende i vårt själv. Många har i flera års tid och/eller under hela sitt liv kommunicerat med ”osynliga Högre Varelser”.

Att känna till att andra får ta emot liknande budskap hjälper verkligen er tillit till ert SJÄLV, såväl som till era Inter-dimensionella kommunikationer. Dessa femte-dimensionella energifält har funnits bland oss alla under en rätt lång tid.

Men Illuminaterna och andra mörka, vill INTE att mänskligheten ska vakna upp till sina inneboende, Inter-dimensionella Intryck. Ett ”Inter-dimensionellt Intryck” är en upplevelse som sker när en Uppstigande Person har en ”medveten kommunikationsupplevelse med den femte dimensionen eller bortom”.

Att upprätta en djup relation med ens ”högre-dimensionella vän” är en komponent i er upplevelse av att vara en fysisk människa på den tredje-dimensionella Jorden, för en inter-dimensionell kommunikation är en av de betydelsefulla anledningarna till varför ni valde att ta er en jordfarkost inom detta NU.

När ni har en personlig relation med en högre-dimensionell varelse, såsom Plejaderna, eller vi själva, Arkturierna, påminner ni er i själva verket om hur ni kan få en djupare relation med ert eget Multi-dimensionella SJÄLV, vilket också genljuder till den femte dimensionen och bortom.

Ibland kan dessa inter-dimensionella kommunikationer ta er ombord på en ”Tur i en berg-och-dal-bana” från ert Högre Själv till den Som Vistas på Jorden – SEDAN från den som vistas på Jorden till det Högre Självet – om och om igen. Men när ni får en ”euforisk upplevelse” av att kommunicera med en högre-dimensionell varelse, så får ni troligtvis uppleva en ”euforisk upplevelse” genom kreativitet, förändring, vetskap, andlighet.

Vi, era högre-dimensionella uttryck av ert Multi-dimensionella SJÄLV, sporrar er att gå vidare genom hela den tredje-dimensionella verklighet som behöver rensas upp, såväl som alla stora utmaningar som ni märker att ni effektivt kan rensa med hjälp av era ”Högre-dimensionella Vänner”, vilka ofta är högre-dimensionella uttryck av ert eget Högre SJÄLV.

Det är en ära och ett ansvar för oss att förbereda er, våra tappra uttryck av SJÄLVET, vilka frivilligt ställde upp för att ta er en jordfarkost för att hjälpa kära Gaia, att ta emot femte-dimensionella ”uppdateringar” för att utvidga:

Er Räckvidd av Emotioner

Er Klarhet i era tankar

Era Medvetandetillstånd

samt Varseblivningsfältet för er Verklighet

Såsom ni troligtvis är medvetna om, så baserade sig det Tredje-dimensionella Operativsystemet på TID och RUM. Men det Femte-Dimensionella Operativsystemet baserar sig på HÄR och NU.

Det tredje-dimensionella operativsystemet för Tid och Rum, erbjuder oss INGEN information gällande verklighetsfrekvenserna. De tredje-dimensionella verkligheterna har befunnit sig i ett ständigt tillstånd av utvidgande, som utvidgas närhelst en ”Mästare” uppstiger.

Närhelst någon som befinner sig på Jorden, vanligtvis men inte alltid en människa, uppstiger, öppnar man en Portal till det strömmande flödet av Femte-Dimensionellt Ljus. Denna ström av Högre Ljus är INTE en enkel initiering, för de som Uppstiger måste fullständigt ha tillit till sin EGEN inre vägledning.

Hur kan de som håller på att Uppstiga ha tillit till sin inre vägledning? Man gör det genom att FÖRNIMMA och OMFAMNA Villkorslös Kärlek. Om man INTE upplever Villkorslös Kärlek, så har man ännu INTE fullständigt rensat ut sitt ”fysiska själv” och låtit sitt ”uppstigande Själv” överta styret över det dagliga livet.

När en harmonisering av ens fysiska själv med ens Uppstigande SJÄLV helt och hållet blir förseglat med Villkorslös Kärlek, kan alla tvivel och all förvirring släppas. Men ifall tvivel och förvirring INTE är borta, så måste man på nytt fokusera på att: LÄRA SIG, LEVA INOM SAMT LÄRA UT Villkorslös Kärlek. Vidare, om man strävar efter en ”personlig Uppstigning”, är man inte helt redo för en fullständig uppstigningsupplevelse. För att man ska kunna uppstiga – återgå till sitt inneboende femte-dimensionella uttryck av SJÄLVET, MÅSTE man utföra stor service för MÄNNISKORNA OCH PLANETEN.

Ifall ni tar er en titt på De Uppstigna Mästarnas liv, kan ni se att SAMTLIGA uppoffrade sig själva för det högre goda. Vissa av Mästarna hade ett stort uppoffrande att göra, medan andras uppoffringar inte förefaller vara lika extrema.

Men en uppoffring är en individuell handling under en tredje-dimensionell verklighet från vilken man stiger upp. För att kunna fullborda all transmutation från den tredje-/fjärde-dimensionella verkligheten samt från ens tredje-/fjärde-dimensionella SJÄLV, måste man därför inse att man är skaparen av sin verklighet.

Man måste också ge ”Service till Andra”, vilket alltid inkluderar att Gaia kommer först och står i främsta rummet. Under otaliga tidsåldrar har mänskligheten räknat sig själv ha större betydelse än Planeten Jorden.

Kanhända har man sagt ”rätta saker”, men Gaia har blivit alltmer förorenad, förgiftad, åsidosatt och skadad med avsikt. Vi, era Högre Uttryck av ert SJÄLV, såväl som er Galaktiska Familj, ber er alla att ta er en lång stund för att minnas ert Ljuskropps-SJÄLV, som genljuder till den femte dimensionen och bortom.

ENDAST uppvaknandet av er intima relation med ert Ljuskropps-SJÄLV förmår hjälpa er att komma ihåg:

VILKA ni i själva verket är!

VILKEN service ni lovade att ni skulle ge till Gaia.

VAR ni befann er när ni gav detta löfte.

NÄR ert själv på Jorden lovade att säga: ”Det är NU dags för denna service!”

VARFÖR ni väljer att ta på er detta åtagande?

Naturligtvis finns det många, många fler frågor att besvara, men de kommer att bli besvarade i och med att ni utför er service för GAIA.

Ni förstår, de av er som frivilligt ställde upp för att ta er en jordfarkost inom detta NU, valde att ta del i den Planetariska Uppstigningen. Därför är ni tillräckligt utvecklade för att kunna minnas ert sanna SJÄLV och er sanna SERVICE.

Men många inom våra tappra borta-team på Jorden, råkade vilse till en så låg verklighetsfrekvens och ni frågar er slutligen ”Vilket var Uppdraget, anledningen till min inkarnation som jag valde innan jag tog mig denna kropp?”

Våra tappra krigare som hjälper Gaia, hade ingen aning om hur mörk och ensam en planet i en övergång kunde vara. Alltför många av dem råkade vilse i utmaningarna inom den verklighet där det fortfarande förekommer lögner, svek, mord och till och med krig.

De hade inte fått uppleva dessa tredje-dimensionella frågor under så många inkarnationer att de glömde bort att även de kunde råka vilse.

Ifall ni kan minnas löftet som ni gav GAIA och ER personliga evolution, så kommer ni att förnimma en stor trygghet som lyder:

”JAVISST! JAG HAR KOMMIT IHÅG VARFÖR JAG KOM HIT!!”

Ni ALLA har denna förmåga, men ni MÅSTE minnas att ni INTE kom till Jorden för att få någon personlig berömmelse eller rikedom. NI är redan femte-dimensionella Ljus-Varelser som inte längre behöver, eller attraheras av någon form av ”personligt någonting”.

Inom ert inneboende femte-dimensionella ljuskropps-SJÄLV, lever ni inom en sådan Enhet och Villkorslös Kärlek för Planeten Gaia, inklusive Gaias tredje- och fjärde-dimensionella planetariska uttryck, att ni INTE kunde föreställa er att skada Gaia på något sätt.

Ifall ni kan låta er själva komma ihåg ert Ljuskropps-SJÄLV, som stillsamt väntar på sitt fullständiga uppvaknande inom er Kundalinis kärna, så kommer ni att minnas VILKA ni verkligen är och VARFÖR ni kom till Jorden inom detta NU!

Alltfler av er upplever att ”värmen” ökar när er Kundalini-Kraft fortsätter att öppna upp er Uppstignings-Väg uppåt från ert Första Chakra, genom varje Chakra, för att förenas med ert sanna Ljuskropps-SJÄLV, som inväntar er återkomst strax ovanför ert Sjunde Chakra.

Denna Personliga Uppstignings-Väg öppnas alltmer inom medvetandet, frekvensen och den fysiska kroppen hos alltfler av dem som ”Håller på att Uppstiga”. Men vänligen kom ihåg att det alltför ofta är så att ”det är Mörkast strax innan Gryningen”.

Ni förstår, Mörkret (absorptionen av Ljus), låter och tvingar de som håller på att Uppstiga att SE PÅ DJUPET inom sitt SJÄLV. Medan ”Mörkret” är ”absorptionen av Ljuset”, så är ”Ljuset” ”Delandet av Ljuset”.

Därför, fråga INTE vad Gaia kan göra för er!

Fråga I STÄLLET vad ni kan göra för Gaia!

Er Galaktiska familj skyddar, vakar över och hjälper ER ständigt, medlemmarna bland deras volontärer, ”med att ta sig en tredje-dimensionell kropp på Gaia som står i färd med att uppstiga”.

Finns DU bland dessa volontärer?

Ifall du har läst så här långt, så är DU högst sannolikt YTTERLIGARE EN som har tagit sig en mänsklig farkost för att HJÄLPA GAIA MED HENNES PLANETARISKA UPPSTIGNING.

Ifall ett högt träd klarar sig igenom en svår storm, så klarar sig även alla invånare ”genom Stormen”. Detta NU är närmare än vad ni kan föreställa er och därför ber vi er att ni ska ”fantisera” att GAIA nu STIGER UPP!

Kom ihåg att ”Fantasi är en femte-dimensionell TANKE!”

Välsignelser från era Vänner inom de Högre Frekvenserna.

 

 

The Arcturians via Sue Lie, November 19th, 2017

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...