Arkturierna via Suzanne Lie, 2 juni

Oneness7sig

Vad är den Nya Jorden? Hur skapar vi en ny jord? Hur lever vi på Nya Jorden? Det är frågor som vi frågar oss eftersom vi känner att något är mycket annorlunda. Samtidigt finns det mycket, som är detsamma som det alltid har varit. Tyvärr, är en del av detta samma mörker och indoktrinering.

Lyckligtvis, mellan mörkret och indoktrinering, som är på gränsen till att upphöra, lyser ett ljus för den nya början. Vad som börjar är att vår tredje och fjärde dimensionella jord expanderar i sitt uttryck av femte-dimensionella Ljuskropps planeten.

Vi, medlemmarna av mänskligheten, strävar efter att expandera in i vårt eget femte dimensionella Ljus så att vi kan bli befolkningen, som bebor denna underbara, reviderade, uppdaterade version av vår älskade planet Gaia. Men innan vi går in i det nya, låt oss ta en stund och gå tillbaka till hur Gaia blev en tredje dimensionell planet.

Precis, som medlemmarna i mänskligheten är mångdimensionella varelser, är den planet som vi lever på också en flerdimensionell varelse. Eftersom många människor rekalibrerar sitt medvetande för att återgå till sitt femte-dimensionell själv, assisterar vi Gaia att återvända till Hennes Ljuskropps planet.

När vi hjälper Gaia, hjälper Gaia oss. På detta sätt skapar vi en ömsesidig hjälp av ”personer som bistår planeten” och ”Planeten bistår personer.” På grund av detta ömsesidiga bistånd, kan vi slå ihop våra mänskliga erfarenheter av transmutation i den femte dimensionen med Gaia och Gaia kan dela Hennes erfarenheter med oss. På detta sätt, arbetar människor och planet, som ett team, för att förvandla vår verklighet i resonans av femte-dimensionella Ljus människor som delar verkligheten med en femte dimensionell, ljuskropps planet.

Precis som vi människor är flerdimensionella varelser, som har sänkt sig till vår frekvens för att vara vår tredje dimensionella uttryck av sig själv, liksom vår fjärde dimensionella astralkropp och aura, har Gaia gjort samma sak. I själva verket har femte-dimensionella jorden alltid funnits, eftersom den genljuder bortom tid och inom Nu för En.

Alla vi, de frivilliga till tredje och fjärde dimensionella jorden, beslutade att sänka vårt medvetande och skicka våra uppfattningar in i projektionen av tredje och fjärde dimensionella jorden. Tredje och fjärde dimensionella Jorden liknar mycket ett hologram.

Bilden av Gaias mångdimensionell ljus filtreras genom ett tredje dimensionellt prisma för att skapa en illusion, en verklighet som lagts på etrarna i livet för att skapa den tredje dimensionella planeten som kallas Jorden. Egentligen är jorden tredje dimensionell jord, luft, eld, vatten och fjärde dimensionell eter.

Eftersom vi har haft så många inkarnationer till Jordens verklighetssystem, tror vi att vi är PÅ Jorden, snarare än en holografisk projektion. Våra otaliga inkarnationer har också gjort att vi har glömt att inom vår multidimensionalitet, är vi oändligt ETT med Källan.

Även inom vår högsta frekvens av resonans, valde vi att gå in i en illusion av den tredje / fjärde dimensionella jorden. För att gå in i denna illusion, var vi tvungna att nedgradera vårt medvetande så mycket att vi glömt att vi ÄR Källan eftersom Källan är Allt i Alla.

Därför kan vi inte vara från Källan eftersom vi inte kan lämna Källan. Att lämna källan är bara en tredje dimensionell illusion. I verkligheten finns det ingen separation från Källan utom på den holografiska projektionen av en tredje-dimensionell planet.

Jorden, som har varit så full av mörker och rädsla för så så mycket av hennes planetära tid, att vi, väktare av Gaia har glömt att Gaia kommer av Källan, vi är av Källan – Allt är av Källan för alla ÄR Källan. Vi är Källan för Källan är allt i alla.

Dock är den holografiska projektionen av fysiska Jorden så engagerande att vi blev indoktrinerade i konceptet att Jorden är verklig och vår fantasi / minne av våra högre verkligheter inte är verkliga.

Så låt oss nu titta på begreppet vad som är verkligt. Verkligheten är en tredje-dimensionell term. Även det fjärde dimensionella Astral Planet är medvetet om att den tredje dimensionella Jorden är en projektion. Medlemmarna i den fjärde dimensionen vet detta eftersom de har ”dött” eller mediterat för att komma in i den fjärde dimensionella verkligheten.

Kanske har de också kommit dit under sitt drömtillstånd. I alla dessa scenarier, har de utökat sitt medvetande bortom illusionen av jordens tredje dimensionella holografisk projektion och skymtat den verkliga verkligheten av villkorslös kärlek och flerdimensionellt ljus.

Från att ha varit i denna villkorslös kärlek och flerdimensionella ljus, kan man se, uppfatta och uppleva hur detta flerdimensionella ljus till Jorden delas upp i sju separata, olika frekvenser av färger / visuella och toner / auditiv. Denna separation börjar när högre ljus kommer in i det högsta fjärde dimensionella underplanet och ökar när ljuset rör sig ner genom de allt lägre underplanen.

När det högre ljuset flyttar in i den lägre astrala världen, vilket är den lägsta frekvensen i fjärde dimensionella verkligheten, där rädslans mörker från jordens långa, våldsamma förflutna smälter in den lägsta frekvensen av astralljuset.

På tröskeln mellan den fjärde dimensionen på väg in i tredje dimension, finns det vad man skulle kunna kalla ett filter, som egentligen är en prisma. Detta prisma separerar alla de olika frekvenser av ljus så att det framgår att det finns en separation från en frekvens av färg / ton till nästa frekvens av färg / ton.

Ett exempel på detta skulle kunna vara om ni noggrant fyller en sil eller en skål med många små hål med sand. När ni först fyller silen kan sanden stanna kvar tillsammans i enheten sand.

Men om ni skulle lägga ner en handduk eller ett blad och skaka filtret, skulle ni se hur de olika sandkorn skulle falla i ett mönster, som verkar vara separat. På samma sätt, när flerdimensionellt Enhets ljus strömmar genom prismat (silen) i tredje dimensionell Jorden, separeras det flerdimensionella ljuset i sju olika färger av rött, orange, gult, grönt, blått, indigo och violett.

Såsom när Enheten av EN dimensionellt ljus strömmar genom prismat (silen) in i den fjärde dimensionen, separeras det succesivt från den flerdimensionella ljuset i sju olika oktaver av verkligheten, som sedan gjuts in i den tredje dimensionella matrisen av Gaias fysiska Jord, som är baserad på separation.

Er erfarenhet av att vara tredje dimensionella beror faktiskt på att ni går genom fjärde dimensionens prisma för att hitta er själv inkastad i den tredje dimensionella planetens illusion. Vad som sker inom ert Nu är att objektet för denna tredje dimensionella fysisk jord expanderar sin frekvens in i den femte dimensionen.

Jorden gör denna justering genom att släppa Hennes engagemang för tredje dimensionella matrisen, som bygger på illusionen om separation från allt liv och den viktigast Stora Illusionen om separationen från Källan.

På grund av Gaias oräkneliga års förankring vid matrisen vid att vara en tredje dimensionell planet, som många varelser har upplevt som en tredje dimensionell verklighet, gör det Hennes planetära transformation svår.

Inom detta nu flyttar lyckligtvis den fjärde dimensionen in i frekvensen för den femte dimensionen, så att den inte längre fungerar, som en sil eller ett prisma för att separera flerdimensionellt liv i de sju olika oktaverna av en tredje dimensionella verkligheten.

I själva verket ökar Gaia sin kalibrering av Hennes tredje dimensionella uttryck in i hennes fjärde och femte dimensionella uttryck. Men för att slutföra denna omkalibrering måste Hon lämna 3D Matrisen och transformera Hennes ständigt växande energifält in i hennes medfödda dimensionella energiområde.

Gaia var alltid tänkt att ha alla sina många verklighets frekvenser beboeliga till otaliga versioner av livet. Men rädslan som samlades på hennes planet förminskade hennes flerdimensionella ljus så att Hon inte kan slutföra sin återkomst till hennes flerdimensionella planet utan hjälp från sina många invånare.

ALLA växt- och djurrike bistår henne, men även de domineras av människoriket. Lyckligtvis, eftersom det flerdimensionella ljuset inte längre rör sig genom prisma filtret i sin lägre fjärde dimensionella astralplan, kommer det in i tredje dimensionen utan att delas upp i sju separata oktaver, utan som en ström av enhetligt, flerdimensionellt ljus.

Detta flerdimensionella ljus går rakt in mänsklighetens hjärta och sinne och befriar dem från deras långa exil från sitt Multidimensionella SJÄLV. Efterhand som mänskligheten minns sitt Multidimensionella SJÄLV, kommer ni också att gå in för att hjälpa Gaia med Hennes planetära transmutation.

Eftersom människorna på Gaia, som kommer ihåg sitt sanna multidimensionell själv skapa portaler av ljus, kan det mörker som har samlats i Gaias aura transmuteras av detta multidimensionella ljus som strömmar in direkt från den femte dimensionen.

Eftersom processen av högre ljus rör sig genom det fjärde dimensionella prismat börjar detta förändras, det tredje och fjärde dimensionella Gaia blir EN.

Det finns därför inte längre ett filter, som skiljer de olika ljus frekvenserna. Inom detta NU, när flerdimensionellt ljus reser från femte dimensionen syftar det till att dela sig med allt liv.

Inom detta nu, reser det flerdimensionella ljuset från femte dimension som syftar till att dela sig med allt liv. Därför, varje varelse – planet, galaktisk, universell – och, ja, till och med mänskligheten – medvetet eller omedvetet upplever detta ljus.

Förut har vi bara upplevt splittring i det tredje och fjärde dimensionella ljuset, men nu kommer ljuset in i oss utan att fragmenteras i sju olika oktaver. En kör av villkorslös kärlek och violetta flamman följer detta flerdimensionella ljus.

Gaias varelser, det vill säga inte bara människor, utan också de valar och medlemmarna i djur- och växtriket, skapar konsekvent Ljus tunnlar. Dessa ljustunnlar är också tunnlar av hopp och villkorslös kärlek.

Villkorslös kärlek är ett motgift för fruktan och mörker.

Eftersom dessa ljus tunnlar öppnas upp från Gaias kropp och reser långt bortom den tredje dimensionen för att samla femte dimensionellt ljus och kärlek, tjänar de även för att skapa en helande kraft mot den rädsla som alltid försöker att öka sin inverkan.

Därför börjar dessa frekvenser av rädsla lösas upp under inverkan av detta flerdimensionella ljus. De som har bott i och styrts av mörker är rädda för detta ljus, eftersom de fruktar att det kan avsluta deras liv.

Eftersom de inte har mediterat och eftersom de inte har låtit sig komma ihåg sina drömmar, har de inte något medvetande och kännedom om ljuset och kärlek, som är strax bortom fjärde dimensionella Lägre Astralplanet i Älvornas land och bortom.

Dessa förlorade varelser tror att de bara kan leva i den tredje dimensionella verkligheten och fruktar att det kommer att avslutas. Faktiskt omger tunnlar av ljus dem, men deras frekvens är så låg att de inte kan uppfatta dem.

Dessa ljus tunnlar har öppnats av medlemmarna i Gaia för att hälsa välkomna in i helheten och enhet av villkorslös kärlek och ljus. Detta flerdimensionell ljus och kärlek flyttar först in i områden som har öppnat sina portaler.

Eftersom flerdimensionellt ljus rör sig genom portalerna in i Jordens kärna, accepterar Gaia det och förstärker det, så att Hon kan stråla ut det på ytan av alla Hennes Planetära områden. På detta sätt kan Gaia dela Hennes expanderade ljus med ALLA varelser på HELA hennes yta.

Eftersom detta högre ljus utgår, inte bara från de högre dimensionerna, utan även från kärnan av Gaia, kan varelser som inte har turen att vara i ett område där det finns öppna portaler också uppleva högre ljus.

På så sätt kan alla uppleva högre ljus som har delats så generöst med Gaia via otaliga öppna portaler. När de uppvaknande varelserna börjar att komma ihåg sina flerdimensionella själv, kan de ringa in sina högre uttryck av själv inom Änglarnas och Galaktiska världarna.

I själva verket efterfrågar många och välkomnar, det stöd som Arcturians, Plejadenerna, Sirianerna, Antareans och Andromedens sänder till alla medlemmar på Jorden och liksom till Moder Gaia.

Eftersom Gaia är en ”orsak och verkan” planet, måste processen för transformation av mörker till ljus initieras av dessa varelser, som först skickas ut mörkret.

Dessa varelser finns endast inom den mänskliga riket, eftersom djur, växter och eteriska riken bor inom enheten av kärlek till sin planet. Således bär de en jordisk kropp, som behövs för att sända ut ett motgift. Det är av denna anledning som många högre väsen tog en mänsklig form för att hjälpa Jorden.

Även om många av dem tog en jordisk kropp har de inte skickats i ut mörkret, de tog en jordisk kropp för att hjälpa planeten.

Gaia är också en orsak och verkan planet, så de mörka som har fört in skräck i Gaias verklighet måste själv ta emot rädslan och förvandla den till ovillkorlig kärleksfull och förlåtelse av sig själv, liksom andra.

Om de har möjlighet att göra detta, om de har möjlighet att ta emot effekterna av deras sak och förvandla dessa effekter med sin egen ovillkorliga kärlek, kommer de också att kunna ansluta sig till den stora händelsen av planetens transformation. Ingen är för mörk för att bli förlåten eller alltför rädd för att leva i kärlek.

De som väljer att använda sin fria vilja till att hjälpa planeten med Hennes förvandling kommer att kraftigt expandera sin egen medvetenhet. Denna expansion av medvetandet beror på att de valde att bidra till den stora händelsen av planetens uppstigning.

Därför att de är början till orsaken ”vi skapar planetens uppstigning”, vilket ger tillbaka effekten av att vara ”en medlem av globalt medvetande”. Inom denna utökade medvetenhet kan de skapa portaler, som öppnas bredare och flyttar till högre och högre frekvenser och dimensioner.

Dessa portaler av ljus kommer att kunna ta emot mer och mer mångdimensionellt ljus och ovillkorlig kärlek. I själva verket kan dessa utökade strömmar av ljus mer effektivt flytta:

  • Ner i Gaia kärnkristaller
  • Då strålar det ut ur kärnan på hela Gaias yta
  • In i Gaias aura / atmosfär
  • Bortom Gaias aura
  • In i och genom den fjärde-dimensionen

När detta högre ljus flyttar in i kärnan av Gaia, sedan ut i den tredje och fjärde dimensionella tidsbundna verkligheten, NUET i detta ljus frigör begreppen ”det förflutna och framtiden,” samt separation och begränsning skapad av tredje / fjärde dimensionella tiden.

Med lanseringen av begreppet separation, smälter tredje och fjärde dimensionerna in i NU av Gaias process för transformation till en femtedimensionella planet av högre ljus och ovillkorlig kärlek.

På detta sätt släpps illusionen av separation mellan liv, som uppfattades leva i en fysisk värld och död, som uppfattades leva i den fjärde dimensionella astralvärlden.

Eftersom dessa illusioner släpps, ersätts de med vetskap om att ”Livet” är evigt och DÖDEN är en tredje dimensionell illusion. Den fjärde dimensionen styrs inte av illusionen av döden, för det är dit människor går när de har ”dött” i sin tredje dimensionella verklighet.

Men en gång i den fjärde dimensionen, upptäcker de att de inte är döda. Det är då, som de inser, att livet fortsätter långt bortom deras fysiska förkroppsligande.

Efterhand som Gaia expanderar mer och mer in i femte-dimensionella medvetandet, kommer de som går tillbaka in i inkarnation inse att det finns ingen åtskillnad mellan liv och död. De kommer att komma ihåg att det inte finns någon separation mellan den tredje dimensionen och fjärde-dimensionen.

Med detta minne, kommer de att inse att all separation är en illusion av den tredje och lägre fjärde dimensionen. De kommer att komma ihåg att de inte är åtskilda från andra människor och de är inte skilda från planeten.

Även de som ursprungligen gick in i en inkarnation på Jorden, som varelser av mörker för att hålla ett mönster av makt över andra vet att det finns inga mönster av makt över andra, eftersom det inte finns några andra.

Efterhand som Gaias resonans blir snabbare och snabbare in i den femte dimensionen, kommer vilken som helst av de ”övertygande mörka” inte längre att kunna skicka ut några skadliga, rädslobaserade, skadliga tankar, eftersom dessa tankar omedelbart kommer tillbaka till avsändaren.

Då kommer avsändaren av rädsla och mörker att säga, ”Vänta, jag kan inte göra det här längre. Jag kan inte skicka ut mörkret eftersom det kommer tillbaka till mig. Hur som helst, någon skickade mörkret in i mig. ”

Då kanske de säger, ”Vänta, om jag inte kan sända ut mörker, då kan mörkret, som skickades till mig släppas nu.”

Kan ni föreställa er, i själva verket GÖR det, föreställ er en verklighet där alla som någonsin har lidit i mörker, som smittat dem att bli medlemmar i mörkret, spontant bli botade från det, som först skapade att mörkret i dem.

Kom ihåg att alla på Gaia, hela livet på Gaia, hela livet på alla planeterna, om alla från tredje dimensionen kom från de högre frekvenserna av ljus, som filtrerades för att delas in i olika oktaver.

Då dessa oktaver uppfattades som separata. Dessa oktaver uppfattades också som att vissa är bättre och andra är sämre. Då fick denna uppfattning, som verkligen är dömande, fäste hos människorna.

På detta sätt blev en del människor bra och en del människor dåliga. Sedan gjorde de dåliga människorna att andra människor mådde dåligt. Men vad händer om de goda människorna inser att de inte separeras från de dåliga människorna?

Vad händer om de ”goda människor” inser att de är älskade människor som på något sätt kommer ihåg att de är ETT med Ljuset och ETT med kärleken?

Tänk om de skulle dela sitt Ljus och Kärlek med ALLA de människor, som de tidigare har identifierat som dåliga?

Vad händer om det inte finns någon separation?

Vad händer om de som har definierat sig som dåliga på något sätt kan släppa sin programmering och acceptera ljuset av ovillkorliga kärlek, så att de villkorslöst kan förlåta och villkorslöst acceptera sig själva?

Då skulle de komma ihåg att de är ETT med ALLT liv? Vilken härlig helande! Tänk om hela mänskligheten läks i Ljuset och allt mörker släpptes?

Det är ni, medlemmarna på Gaia, som har förmågan att skapa denna verklighet med er egen villkorslösa kärlek, ovillkorlig förlåtelse och kraften i er egen transformation via Violetta Flamman.

Vi skickar er alla, bra, dåligt, mitt-emellan och vilken etikett ni tyvärr har bifogat till ert självmedvetande …

Vi skickar er ALLA villkorslös kärlek när vi Förkunnar, Strålar, Strålar Violetta Flamman.

Välsignelser, Vi är EN – som många Uppvaknande Individer har och ständigt skapar.

Inom denna EN föds den Nya Jorden.

YouTube Video

 

{Vi är EN som Skapar den Nya Jorden}

Vad är den Nya Jorden? Hur skapar vi den Nya Jorden? Hur lever vi på den Nya Jorden? Det är frågor som vi frågar oss eftersom vi känner att något är mycket annorlunda. Samtidigt finns det mycket som är detsamma som det alltid har varit. Tyvärr, är det en del av detsamma, som är samma mörker och indoktrinering.

Lyckligtvis, mellan detta mörker och indoktrinering, som är på gränsen till sitt slut, lyser ett ljus för den nya början. Det är början på att vår tredje och fjärde dimensionella jorden expanderar in i sitt uttryck av femte-dimensionella Ljus Jorden.

Vi, medlemmarna av mänskligheten, strävar efter att expandera in i vårt eget femte dimensionella Ljus, så att vi kan bli befolkningen som bebor denna underbara, reviderade, uppdaterade version av vår älskade planet Gaia. Men innan vi går in i det nya, låt oss ta en stund och gå tillbaka till hur Gaia blev en tredje dimensionell planet.

Precis som mänskligheten är mångdimensionella varelser, är planet som vi lever på också en mångdimensionell varelse. Eftersom många människor återkalibrerar sitt medvetande för att återgå till vårt femte-dimensionella själv, assisterar vi Gaia att återvända till Hennes Ljuskropps planet.

Eftersom vi hjälper Gaia, hjälper Gaia oss. På detta sätt skapar vi en ömsesidig hjälp av ”personer bistår planeten” och ”Planeten bistår personer.” På grund av detta ömsesidiga bistånd, kan vi slå ihop våra mänskliga erfarenheter av transformation i den femte dimensionen med Gaia och Gaia kan dela sina erfarenheter med oss. På detta sätt arbetar människor och planet som ett team för att förvandla vår verklighet in i resonans med femte-dimensionens, Ljuskropps människor, som delar verkligheten med en femte dimensionell, ljuskropps planet.

Precis som vi människor, är flerdimensionella varelser som har sänkt vår frekvens för att vara vårt tredje dimensionella uttryck av sig SJÄLV, liksom vår fjärde dimensionella astralkropp och aura, har Gaia gjort samma sak. I själva verket har femte-dimensionella jorden alltid funnits eftersom den genljuder bortom tid och inom Nu för EN.

Alla vi, de frivilliga till tredje och fjärde dimensionella jorden, beslutade att sänka vårt medvetande och skicka våra uppfattningar i projektionen av tredje och fjärde dimensionella jorden. Tredje och fjärde dimensionella Jorden är ungefär som ett hologram.

Bilden av Gaias mångdimensionella ljus filtreras genom ett tredje dimensionellt prisma för att skapa en illusion, en verklighet som gjuts på etrarna i livet för att skapa den tredje dimensionella planeten, som kallas Jorden. Egentligen är jorden tredje dimensionell jord, luft, eld, vatten och fjärde dimensionell eter.

Eftersom vi har haft så många inkarnationer i jordens verklighetssystem, tror vi att vi är PÅ jorden, snarare än I en holografisk projektion. Våra otaliga inkarnationer har också fått oss att glömma att vi är inom vår multidimensionalitet, vi är oändligt EN med Källan.

Även inom vår högsta frekvens av resonans, valde vi att gå in i en illusion av den tredje / fjärde dimensionella Jorden. För att gå in i denna illusion, var vi tvungna att nedgradera vårt medvetande så mycket att vi glömmer att vi ÄR Källan eftersom Källan är ALLT i ALLA.

Därför kan vi inte vara från Källan eftersom vi inte kan lämna Källan. Lämna källan är bara en tredje dimensionell illusion. I verkligheten finns det ingen separation från Källan utom på den holografiska projektionen av en tredje-dimensionell planet.

Jorden, som har varit så full av mörker och rädsla för så mycket av Hennes planet tid, att vi, Gaias väktare har glömt att Gaia är Källan, vi är av Källan – Allt är av Källan för Alla Är Källan. Vi är Källan för Källan är Allt i Alla.

~~~~~

 

 

http://bit.ly/CreateNewEarth

Anslut med Suzanne Lie , Ph.D.

Följ min blogg : http://suzanneliephd.blogspot.com/

Prenumerera på mina uppdateringar : http://bit.ly/Arcturians

Besök min hemsida : http://www.multidimensions.com

Dr Suzanne Lies Böcker på Amazon : http://bit.ly/SueLieBooks

Visa min YouTube-kanal : http://bit.ly/SueLieYouTube

 

I den grekiska mytologin, Gaia också Gaea eller Ge var personifieringen av Jorden, en av de Grekiska odödliga gudar. Gaia var den stora moder till allt: primal Grekiska Moder Gudinnan ; skapare och givare av födelse till Jorden och hela Universum ; de himmelska gudar, Titaner och Jättar är födda från sin förening med Uranus ( himlen ) , medan havsgudar föddes från sin förening med Pontus. Hennes romerska motsvarighet i Pantheon var Terra .

Du gillar kanske också...