Arkturierna via Suzanne Lie 2 februari, 2018

Arkturierna

via Suzanne Lie

2 februari, 2018

”ÅTERBALANSERA JORDEN MED HJÄLP AV PLANETARISK HEALING”

Kära Gaias Väktare!

Vi Arkturier talar direkt till DIG – Gaias mänskliga väktare.

Till att börja med ber vi dig reflektera över nedanstående frågor:

”Hur kan jag vara en mänsklig väktare för Gaia?”

”Hur kan jag, en människa, återbalansera Planeten Jorden?”

”Vad innebär ”Planetarisk Healing?”

Vi Arkturier ber att du tar ett ögonblick för att allvarligt fundera på de ovanstående frågorna. Vi inser att din första respons kan vara att tänka: ”Vad kan jag, bara en människa, göra för att hjälpa till med planetarisk healing? Vi Arkturier ställer precis nu denna fråga till dig.

Inser du hur lite du behöver göra för att tjäna ditt planetariska hem?

Du kan plocka upp skräp, ta hand om din gårdsplan.

Köra en bil med mindre negativa utsläpp.

Inte slösa med vatten.

Meditera för Gaia.

Och viktigast av allt …

Berätta för andra hur viktigt det är att inom detta NU ta hand om ert planetariska hem.

”Men jag är bara en person!” hör vi dig utropa. Javisst, DU är en person, men när DU ansluter dig till och/eller uppmuntrar andra människor till att ”ta hand om ert planetariska hem”, så kommer en person utvidga sig till allt fler och fler och fler personer.

I och med att mänskligheten i allt högre grad utvidgar sitt medvetande, vilket ni ALLA gör i er egen takt, så kommer ni att inse att precis såsom bara en inandning av frisk luft är mycket viktig för alla, så kan en person göra något för Gaia.

Vänligen klicka på ”World-Ometer” på http://www.worldometers.info/world-population/                                                                                                                                  för att se hur mycket Gaias befolkning dagligen och årligen ökar.

Hur många av denna ständigt ökande mängd människor tar ens en minut per dag för att tänka på planeten Jorden som är deras HEM? Människor har fått lära sig, av de ignoranta och farliga, att denna planet INTE är överbefolkad. ”Jorden är en ofantlig stor plats och det finns rum för alla”, säger de.

Men Jorden förblir i samma storlek och mänskligheten ökar och ökar, med liten eller ingen tanke på hur kära Gaia kan överleva det misshandlande som alltför många människor har utsatt Henne för. Dessa samma människor kanske tar väl hand om sina träd, sin trädgård, sin gårdsplan, men det är ”deras egendom!”

Faktum är att ”deras egendom” i själva verket är Gaias egendom. Och precis som Gaia är en levande planetarisk varelse, så är hela Gaias egendom en del av Hennes levande varelse. För länge sen, när människorna var ”primitiva”, så avgudade de Gaia. Nu när människorna är ”avancerade”, så försummar eller till och med skadar de Gaia.

Hur kan en art skada sitt eget hem? Djur, växter, träd, vattendrag, fiskar och djur i havet – Gaias icke-mänskliga skapelser – förstör inte sin hemvärld och de lever inom Moder Naturs flöde. På något sätt har mänskligheten glömt bort att även de är medlemmar av Moder Gaias planet.

Det är av denna anledning som vi Arkturier, såväl som Plejaderna och Antarerna, för tillfället cirklar runt Jorden för att hjälpa planeten. Vi kommer INTE på något sätt att lägga oss i mänsklighetens bråk, vilka är alldeles för många, men vi kommer inte att tillåta att mänskligheten skadar Gaia ännu mer än vad man redan har gjort.

Därför har vi skapat den fjärde-dimensionella ”upprensningsplaneten Jorden”, dit de som har för avsikt att skada Gaia sänds. Ni, medlemmarna av den verkliga Jorden, kommer att få höra om de många problem, föroreningar och krig som mänskligheten har förorsakat, men Gaia kommer att bli två planeter.

Den ena är den Verkliga Gaia, som befinner sig i processen att uppstiga och den andra är en illusorisk version av Gaia. De som lever inom illusionerna gällande ”Makt Över Andra”, såväl som ”Makt Över Jorden”, kommer att bo på den illusoriska Gaia. Denna version av Gaia finns i själva verket på det Lägre till Medel-Astrala Planet.

Därför kommer denna verklighet, i likhet med alla som genljuder till denna frekvens, att inte uppstiga till den femte dimensionen och bortom, förrän även de har gått igenom sin personliga utrensning, efter sin ”personliga utrensning”, vilket helt enkelt är att de släpper ALLT behov av att ha Makt Över Andra – inklusive Planeten Jorden, som är en levande varelse.

De som inte förmår släppa taget om sitt behov att få uppleva ”makt över andra”, kommer att behöva gå igenom en process av att finna sin egen ”makt inombords”. Anledningen till detta är att när man väl har uppnått sin ”makt inombords”, så har man inget behov av att ha ”makt över andra”.

De som har kommit ihåg sin inneboende Galaktiska Kraft inombords, kommer i själva verket minnas att de faktiskt är femte-dimensionella varelser som har valt att ta sig en tredje-dimensionell jordisk kropp, så att de bättre ska kunna hjälpa Gaia med Hennes Planetariska Uppstigning.

Det är välkänt bland alla högre-dimensionella varelser att Gaia och Hennes älskade Planet Jorden, ursprungligen är en multi-dimensionell verklighet. Gaia är i själva verket en Multi-dimensionell Skola, där ”kindergarten” är den tredje dimensionen.

När ens tredje-dimensionella ”oavslutade affärer”, som är detsamma som obalanserad karma, har balanserats och blivit utrensat, får man valet att antingen uppstiga till verklighetens högre frekvenser, eller stanna kvar på Jorden för att hjälpa till med Gaias Planetariska Uppstigning.

Vissa kommer att välja att” ta semester” i sin Hemvärld och/eller på sitt Rymdskepp, vissa kommer att välja att lämna Gaia helt och hållet och åka Hem och andra kommer att välja att stanna kvar på Gaias kropp för att hjälpa de människor som förstår sin sanna, multi-dimensionella natur.

Växt-och djurriket behöver ingen hjälp, eftersom de är ETT med allt liv. Men de behöver BESKYDDAS, eftersom många människor fortfarande är insvepta i girighet och kommer att fortsätta med sin själviska förstörelse av Gaia.

Det är på grund av de många förlorade och extremt giriga på Jorden som flera av vår Galaktiska Familj fortfarande bär en Jordfarkost. De har kärleksfullt ställt upp att frivilligt upprätthålla sin jordfarkost så att de kan smälta in bland mänskligheten. På det sättet kan de hitta var och ens bästa sätt för att hjälpa Gaia, samt för att väcka upp människor.

Vi är så stolta och glada att få säga att många av vår Galaktiska Familj, och till och med människor som fortfarande är omedvetna om sitt högre-dimensionella SJÄLV och högre-dimensionella FAMILJ, har förmått komma ihåg sin kärlek för kära Gaia.

Det är på grund av sin kärlek för Gaia som de valde att bli klara innan de tog sig sin jordfarkost. Det var ett stort uppoffrande för dessa Multi-dimensionella Galaktiska Varelser att ta sig en jordfarkost på Gaias yta, eller i Gaias kärna.

Men de valde detta uppdrag så att de skulle kunna rädda planeten Jorden från de mörkas förstörelse. Deras osjälviska ”räddningsuppdrag” kommer i hög grad att hjälpa Gaia att slutligen fullfölja Sin uppstigning.

Gaia kunde ha stigit upp tidigare, ifall Hon hade varit villig att sända de mörka tillbaka till sina Rymdskepp eller till sina ursprungsplatser. Men Gaia har ett storslaget Hjärtchakra inom Sin kristallina kärna. Därför har hon gjort valet att hjälpa människorna av ljus, såväl som att ge människorna av mörker mera ”tid” att återgå till sitt sanna, Multi-dimensionella SJÄLV.

Javisst, till och med den mörkaste människan har vad vi kan kalla ett ”Uppstigningshjärta”. Men alltigenom sina inkarnationer inom en plågad, krigs-drabbad, tredje-dimensionell verklighet, har man glömt de högre-dimensionella uttrycken i sitt EGET Multi-dimensionella SJÄLV. Därför blev de fångade i de tredje/lägre fjärde-dimensionella illusionerna av separation, makt-över, girighet samt separation från Gaias Kärna.

De uppvaknade och villkorslösa kärleksfulla människorna besöker ofta Gaias Kärna, vanligen när deras fysiska själv befinner sig i sömn, för att komma ihåg och absorbera den Villkorslösa Kärlek som genljuder från Gaias Trefaldiga Flamma av Visdom, Kraft och Kärlek.

Gaias Trefaldiga Flamma frågar var och en av dessa:

”Hur kan du vara en mänsklig väktare för Gaia?”

”Hur kan du, en människa, hjälpa till för att återbalansera Planeten Jorden?”

”Vad innebär ’Planetarisk Healing’ för dig?”

Slutligen: ”Hur kan du dela med dig av denna healing-energi till Gaia?”

Dessa frågor går in till ditt Multidimensionella Medvetande för att bli lagrade inom dina olika livsområden. Sedan när du är redo, kommer dessa frågor att ställas till dig när du går igenom ditt dagliga liv. Men du kommer troligtvis att glömma bort vad du fick uppleva i din högre-dimensionella kropp.

Därför föreslår vi för dig att du ”antecknar” alla budskap som du får från ditt Högre SJÄLV. Vi föreslår detta eftersom din 3D-hjärna, som skyndsamt rusar genom ditt 3D-liv, INTE kommer att minnas vad som hände medan ditt medvetande genljöd till de fjärde, femte och ännu högre-dimensionella verkligheterna.

Flera av dessa upplevelser sker när du färdas till högre medvetandetillstånd, under sömnen och i djup meditation. Under din sömn och djup meditation, kan du släppa taget om det tredje-dimensionella tjatter som likt damm har samlats i din hjärna samt i ditt medvetande. Detta tjatter kan lättare upptäckas medan du befinner dig i meditation och är svårare att upptäcka när du går genom ditt dagliga liv.

Ifall du kan låta dig att verkligen lyssna till ditt inre tjatter och låta detta pladder medvetet färdas igenom din kropp, kommer du att kunna bemästra det. Men det är inte möjligt att ”bemästra ÖVER” det som du har glömt eller aldrig medvetet har konfronterats med.

Mänskligheten har fått lära sig att ”göra det mesta av det”, fastän ”det mesta” är mycket mindre än er fullständiga förmåga. Det är när du kan gå djupt inombords inuti ditt SJÄLV och låta ditt Högre SJÄLV kommunicera tillsammans med ditt tredje/fjärde-dimensionella själv, som du kan börja inse att du HAR ett val gällande hur ditt liv ska framskrida.

Men det är DU som måste ”köra bussen”. DU, i samverkan med dina högre-dimensionella uttryck av SJÄLVET, förmår se bortom illusionerna, rädslorna, plikterna och frustrationerna i ”det dagliga livet i den fysiska världen.”

Ifall du ens bara kan ”fånga ett ögonblick” av denna frihet – ANTECKNA DET – eftersom din 3D-hjärna kommer att ha svårt att minnas ett högre-dimensionellt budskap. Javisst, du kan gå in i meditation och återfå detta budskap.

Men du kommer sannolikt inte att kunna återfå hela budskapet, ifall du inte matchar det medvetandetillstånd till vilket du genljöd när du först fick ta emot det. Inter-dimensionella budskap genljuder till vissa hjärnvågor, kroppssensationer, tankar och emotioner.

Ifall du ramlar ner i ett lägre medvetandetillstånd, så kommer du att förlora budskapet. Ifall din kropp, dina tankar och/eller dina emotioner blir distraherade av din tredje-dimensionella verklighet, så kommer du att förlora budskapet.

Därför föreslår vi att du ständigt bär med dig ett redskap, med hjälp av vilket du så snart som möjligt kan dokumentera dessa inter-dimensionella budskap. I själva verket är det bäst ifall du dokumenterar dem inom det NU då du tar emot dem.

Det bästa sättet att göra det är genom att inrätta en tid och plats ”huggen i sten”, där du har total enskildhet, känner dig bekväm och kan meditera en stund innan du påbörjar dina inter-dimensionella kommunikationer.

Om du mediterar först, så utvidgar du ditt medvetande, vilket gör det möjligt för dig att kommunicera med högre och högre verklighetsfrekvenser. Javisst, det finns många, många verklighetsfrekvenser, men du kan bara välja en given verklighet genom att kalibrera ditt medvetande till frekvensen för denna verklighet.

Det liknar en hel del kontrollen för din TV-apparat. Du kan trycka på en knapp för att få in den kanal som du vill se. På samma sätt kan du välja att kalibrera ditt medvetande till de högre frekvenserna i ditt dagliga liv.

Naturligtvis är biten med kalibrerande mycket enklare ifall du har lärt dig att gå inombords. Men den yttre världen kommer att invadera din inre värld, ifall du inte i förväg har planerat framåt för att säkerställa att du inte kommer att bli avbruten. Men frågan är: ”Förtjänar DU att ta dig tid bortifrån ditt dagliga liv för att kommunicera med ditt eget Högre SJÄLV?”

Gör DU det? Fråga dig själv just NU och låt SANNINGEN komma in i ditt medvetande.

Ifall du inte känner till din sanning, hur ska du då kunna leva den?

Välsignelser till er alla!

Vi vet att du kommer att HITTA och VARA din Levande Sanning, men det kan ta en del Jordisk ”tid”. Men det finns INGEN tid i de högre dimensionerna. Därför, fastän ditt 3D-själv fortfarande tror att du har ”misslyckats med detta åtagande”, så vet ditt Högre-dimensionella SJÄLV att

”Misslyckande är en tredje-dimensionell term!”

 

 
The Arcturians via Suzanne Lie, February 2nd, 2018 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...