Arkturierna via Suzanne Lie, 8 april, 2018

Arkturierna, 8 april 2018

Via Suzanne Lie

 

Vi, Arkturierna och er Galaktiska Familj är här NU, och vi vill säga att om ni kan komma ihåg att börja och avsluta er dag med att säga: ”Kära Arkturier, Plejadier, Uppstigna Mästare, Elohim och/eller Ärkeänglarna, såväl som Högre dimensioners Varelser med vilka ni kan kommunicera – JAG ÄR här idag för att JAG ÄR villig att kommunicera med er, och hjälpa till med processen av Gaia och alla Hennes invånares övergång till en högre, förhoppningsvis femdimensionell, frekvens av resonans.”

Dessutom vill vi, Arkturierna, tala med många andra människor som är medvetna om en känsla som flödar in, genom och ut från dem själva och in i andras hjärtan och sinnen. Vi vill säga till dem att det vi/ni/alla har gemensamt är, att ni alla frivilligt aktiverar det tredje ögat och ert Högre Hjärta för att bättre höra, igenkänna, förstå, acceptera, integrera och dela med er och att ni är redo att minnas att vi frivilligt har valt att engagera oss i utmaningen att identifiera, lyssna på, lära av, förstå och dela med oss till andra om vår omvandlingsprocess till vårt femdimensionella Jag.

Ert femdimensionella JAG är ert Ljuskropps-JAG. Ert femdimensionella Ljuskropps-JAG är frekvensen av ert medvetande, er personliga interaktion, ert fysiska liv, i vilket ni helhjärtat förbereder er för att frigöra bördorna av ert tredimensionella fysiska JAG, liksom illusionerna av ert fyrdimensionella Astral-JAG.

Både ert fyrdimensionella Astral-JAG och ert femdimensionella Ljuskropps-JAG, kan leva inom en frekvens av verkligheten, som NU håller på att bli viktigare än den var i ert förflutna, eller ens i er framtid.

Ert fyrdimensionella Astral-JAG har en underbar fantasi, ett kreativt uttryck och kommunikativ interaktion med ALLT liv. Men många människor upplever bara sin fyrdimensionella verklighet medan de sover.

Men om ni, som är uppvaknade, kan komma ihåg era ”drömmar,” som faktiskt är en verklig upplevelse på ett annat plan/frekvens av verkligheten, kommer ni så småningom att minnas/lära er hur ni ska använda denna högre dimensionella ”dröminformation” till att hjälpa Gaia och alla Hennes planetariska varelser (inklusive människor) att återställa sin medvetandefrekvens.

Denna omkalibrering är ingen lätt uppgift för dem av er som ännu inte har förändrat er egen medvetandefrekvens, uppfattningsförmåga och verklighetskänsla. Det kan vara förvirrande eller till och med lite skrämmande att uppleva denna osynliga förändring.

När ni förändrar er medvetandefrekvens kommer ni medvetet eller omedvetet att åter börja fokusera på era energifält på ”tröskeln till den femte dimensionen.”

Oavsett hur sällan ni identifierar, lyssnar på, lär er av, förstår och/eller delar med er av er omvandlingsprocess från ett tredimensionellt jag till det högre energifältet, kommer ert medvetande att expandera snabbt.

Denna expansion av ert medvetande förändrar i hög grad er känsla för tid från ert tidsbundna, separerade jag till det högfrekventa energifältet, som ofta finns inom NUET av ert högre medvetandetillstånd.

Det här högre medvetandetillståndet vägleder er in till de osynliga högfrekventa energifälten, som kommer att aktivera mer energi i er hjärna och göra så att ert hjärta kommer att genljuda till de högre dimensionella hjärnvågorna, som färdas genom hela er kropp.

Ungefär som en segelbåt som har ”fångat vinden” kommer ni att färdas i en snabbare och snabbare takt, tills den tredje dimensionens energi- och hjärnvågor accelererar in i den fjärde, och så småningom, den femte dimensionens Ljusvågor.

Vi säger ”ljusvågor” eftersom den femte dimensionens ljus har en mycket kraftfull effekt på er omvandlingsprocess. Men den tredje, fjärde och femte dimensionens frekvenser av ert Multidimensionella JAGs ”ljusvågor,” är inte förnimbara för er tredimensionella uppfattningsförmåga.

Faktum är att ert fyrdimensionella jag ofta fungerar som budbärare som accepterar den tredimensionella versionen av verkligheten som ”verklig” och skickar den ”vetskapen” vidare till ert tredimensionella jag, som har blivit hjärntvättat att ”inte tro på den här processen,” under många av era inkarnationer.

Det fanns liv där ni styrdes av era fysiska kroppar och er fysiska verklighet. Ni kommer ofta att tänka på dem som era ”tidigare liv”, vilket innebär att det var en livstid som var fristående från ert nuvarande liv.

Den version av er själva som är minst ansluten till ert JAGs högre frekvensuttryck är ert tredimensionella jag, era inkarnationer och verkligheter. Vi Arkturier skiljer inte på inkarnationer och verkligheter, eftersom människor vanligtvis brukar välja att ikläda sig en jordisk kropp under sina tredimensionella verkligheter och/eller inkarnationer.

Å andra sidan, under ert fyrdimensionella ”besök i era högre världar,” som ofta betraktas som ”drömmar”, är många av era uppfattningar och erfarenheter INTE drömmar, utan faktiska upplevelser av era fyr- och femdimensionella kroppar. Det är ofta genom dessa upplevelser som ni kommer att minnas anledningen till er nuvarande inkarnation.

Tyvärr är det inte vanligt att ni minns anledningen till er inkarnation, men om ni tror på reinkarnation eller är alltför unga och obefläckade av livet för att fortfarande tro att drömmar är verkliga, då kanske ni minns.

Men fler och fler människor utvidgar sitt medvetande till en högre frekvens av perception, verklighet och upplevelser från tidigare, parallella och/eller framtida livstider.

En livstid som till stor del bygger på tredimensionella fysiska situationer, upplevelser och verkligheter, borde ses som en ”fysisk verklighet”. Å andra sidan, de som utvidgar sitt medvetande till de fyrdimensionella Astralplanen, betraktas ofta som kreativa, framåtsträvande och intelligenta eller också anses de vara ”ute och cykla.”

Lyckligtvis börjar fler och fler människor tillåta sitt medvetande att expandera till att omfatta både deras tre- och fyrdimensionella medvetenhet. När de väl kan utvidga sitt medvetande på det här sättet, kommer de snart att börja sin Minnesresa och få kontakt med sitt femdimensionella jag, liksom sin högre dimensionella aspekt av sitt Multidimensionella JAG.

Vi, er Arkturiska Familj, ber att ni delar med er av era interdimensionella erfarenheter med andra så ofta som möjligt. Skriv om era upplevelser, tala om dem, sjung om dem- använd alla era kreativa arenor för att dela med er av era högre dimensionella upplevelser med andra.

Det är på så sätt som ni kan hjälpa allt liv på Gaia att AVDRAMATISERA UPPSTIGNINGEN.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...