Förberedelser för en Första Kontakt via Suzanne Lie, 16 juli

Oneness7sig

Förberedelser för en Första Kontakt, 16 juli 2016
via Suzanne Lie

Kapitel 16. Sheilas Berättelse

Kära Jordmedborgare!

Sharman är “på uppdrag” och cirkulerar runt jorden. Därför kommer jag att ta över hans roll med att sända regelbundna meddelanden till våra Jordvänner och familj som för närvarande finns på planeten Jorden. Vi / jag talar för alla i våra Galaktiska Familj, då vi alla kärleksfullt omfamnar Jorden och Hennes transmuterande invånare.

Vi ser att många människor, på alla områden av er planet, börjar vakna och / eller är helt vakna, till det NU av vad som sker inom och på er ständigt föränderliga planet.

Vi säger “i och på” därför att precis som ni människor transmuteras till ert Ljuskropps-JAG inifrån Kundalini-Kraften i kärnan av era Jordkroppar, så transmuteras Gaia till Hennes femte-dimensionella Ljuskroppsplanet via Hennes Kärna och Central-Kristaller i centrum av Hennes planetariska kropp.

Inser ni hur NI är planeten och GAIA är ni? Det var när vi Plejader kom till den insikten, för många eoner sedan, som vårt samhälle startade vår övergång till vårt femte-dimensionella uttryck. Som ett samhälle hade vi behärskat rymdfärder men vårt kollektiva medvetande hade ännu inte expanderat till den femte dimensionen.

Det var när vi hittat vårt trygga hem i Plejadernas Moln, som vi vände oss inåt för att hitta våra högsta uttryck av JAGET och för att återspegla denna inre glöd av JAGET ut i vårt dagliga liv. Vi inser att Jorden inte har känts “säker” sedan många tidevarv. I själva verket, inte sedan fallet av Atlantis.

Men många av er som upplevde drömmen om Jorden som först jordades in i det forntida land känt som Lemurien, har inkarnerats i detta NU för att hjälpa till med slutförandet av den pågående cykeln av “stiga till samhällets höjdpunkt” och sedan “falla ner i förstörelsen av en civilisation” och sedan “rekonstruktion från förstörelsen”, som ska följas av en ytterligare cykel av “stiga till samhällets höjdpunkt”.

Efter att vi Plejader också hade haft många inkarnationer på kära Gaias Jord, fann vi slutligen inom vår nya värld i Plejaderna hur man släpper polariteten av “stiga” och “falla”, för att leva inom “där emellan” i “Enhet med ALLT Liv”.

“Hur finns Enhet med Allt Liv, emellan stigande och fallande?” hör vi er fråga. När ni alla lever i Enhet med Allt Liv, upplever ni inte upp- och nedgångarna eftersom ni kan känna den Villkorslösa Kärleken i Enheten med Allt.

Som ett exempel, om ni höjer er arm verkar det bara vara en normal rörelse hos er fysiska kropps kollektiva väsen. Men om ni skulle gå fram till en främling och plötsligt höja dennes arm åt den, skulle den personen lätt kunna känna sig kränkt. Den personen kanske tänker, ​​”Det är MIN arm. Varför höjer ni den? Jag har inte gett er tillstånd att höja min arm”.

Å andra sidan, om ni väljer att höja er egen arm skulle det skicka en neurologisk signal genom hela er kropp och hjärna. Er hjärna, liksom hela er fysiska form, skulle vara medveten om ert beslut att höja armen. Ni skulle vara fullt medveten om att NI har kontroll över er kropp och varför NI valde att höja den.

Det finns vissa neurologiska sjukdomar där man kanske inte har kontroll över sin egen kropp. Dessa sjukdomar är mycket skrämmande och kräver stort mod och acceptans att leva med. På samma sätt är ni på Jorden fullt medvetna om att det finns delar av den planetariska kroppen och även personer på er Jorden, över vilka ni känner att ni inte har någon kontroll.

“Makt över andra”-gruppen har arbetat mycket hårt för att hålla den rädslan aktiv genom deras många våldshandlingar. Därför uppmanas ni att ha stort mod. Men i det här fallet finns inte fienden i er egen kropp, även om fienden kan finnas inom er egen regering.

Dessa medlemmar av “makt över andra” verkar eskalera sina ansträngningar. Var dock medveten om att denna upptrappning beror på deras vetskap om att de håller på att förlora kontrollen över befolkningen, över vilka de har härskat över från och till sedan fallet av Atlantis.

När Atlantis föll ner i havet och Lemurien också till stor del hade fallit i havet, tippade Gaia på Sin axel och rubbades nästan ur Sin bana. Om många utvecklade Venusianer, Plejader, Sirianer, Andromeder och andra omgivande världar inte hade hjälpt Gaia med kraften i deras Villkorslösa Kärlek och Violetta Eld, skulle Jorden har förstörts.

Alla ovanstående Varelser har kontinuerligt inkarnerat på Gaia för att behålla Hennes stabilitet. Men nu när Gaia förbereder sig för att utöka sin frekvens tillbaka till sitt femte-dimensionella uttryck, behöver Hon hjälp av sina nuvarande medlemmar av mänskligheten.

Växt- och djurriket och alla elementaler hos Hennes kropp är redo att göra detta skifte. Det är bara “makt över andra”-människorna som motsätter sig denna övergång. De motsätter sig denna övergång eftersom de vet att de inte kan expandera sin medvetenhet in i den femte dimensionen.

Eftersom man bara kan uppfatta det som ens medvetande är i resonans med, kan de inte uppfatta det sätt på vilket de högre Ljusfrekvenserna integreras in i Gaias planetarisk kropp, liksom i de personliga kropparna hos dem som har expanderat sitt medvetande tillräckligt så att kroppen kan acceptera den Ljusfrekvensen.

Alla ni tar emot Ljus in i er Tallkottkörtel, som skickar Ljuset till er Hypofys, som sedan fördelar Ljuset genom hela er form via ert endokrina system.

Det finns fortfarande många som inte kan acceptera Ljuset eftersom de saknar den Villkorslösa Kärleken till sig själva, för att VETA att de också förtjänar detta högre Ljus. Vi, er Galaktiska Familj, påminner er om att även De som är förlorade till mörkret kan acceptera det Ljuset.

Men de som har levt sina liv för självisk vinning och levt via makt-över-andra älskar inte sig själva villkorslöst. Få av dessa förlorade växte upp med Kärlek och Ljus, och de flesta av dem var hjärntvättade till att bete sig på det själviska “makt över”-sätt som de visar.

Vi, er Galaktiska Familj, påminner er om att det onda sällan föds. Ondskan är vanligtvis skapad av någon som är helt UTAN kärlek åt sig själv. Dessa människor är ofta de som agerar mest arrogant och låtsas att de “vet allt”. Men de vet inte ens huvudregeln för tredje / fjärde dimensionen, som är “energi ut är energi tillbaka”.

Tyvärr har många områden på Jorden fallit i sådan dominans av de mörka att frekvensnivån på detta område har sänkts. Därför befinner sig det mörker, som kommer ut via medvetandet hos de mörka härskarna, på en långsam båge av “energi ut är energi tillbaka”. Därför har en hel del mörker lagts ut i er tidsera, som ännu inte har återvänt till avsändarna. Den dynamiken är på väg att ändras!

Gaia reser nu genom högre Ljusfrekvenser som “flyter igenom” ert område av rymden. Eftersom detta högre Ljus blir erkänt och insläppt i den fysiska kroppen och medvetandet hos fler och fler människor, är stora förändringar på väg att inträffa inom er världs regeringar.

En av de förändringar som kommer att ske är att folk inte längre kommer att acceptera de lögner som deras regeringar har gett dem, och de kommer att börja söka på Internet efter de många uppfinningar som har hållits tillbaka från produktion på grund av att makt-över-andra-härskarna är rädda att förlora sin “makt över andra”.

Det har pågått en hemlig kamp mellan styrkorna av “makt över andra” och “Enhetsmedvetande med allt liv”-medlemmar hos Jorden. Detta har lyckligtvis inte varit en kamp baserad på bomber. Denna kamp utkämpas med era medvetandetillstånd.

“Makten Över Andra” har vunnit denna stid under många tidsåldrar, men NU när många människor på Jorden har släppt in det högre Ljuset i sina system, upptäcker de sin enorma “Kraft Inom”.

De – NI – kommer ihåg er sanna Galaktiska natur och låter era femte-dimensionella medvetandetillstånd komma “online” i er fysiska hjärna. Eftersom tillståndet / frekvensen av ert medvetande avgör er uppfattningsräckvidd, kan ni nu medvetet uppfatta de femte-dimensionella frekvenserna av Gaias Multidimensionella planet.

När ni återvänder till högre-frekvens-uttrycken för ert Multidimensionella JAG, kan ni uppfatta det femte-dimensionella uttrycket för Ljus. Ni kommer förmodligen först uppfatta det med er fysiska kropp.

Sen när ni väljer att medvetet acceptera att något nytt, något högre, något fullt av Villkorslös Kärlek flödar in i er kropp, kan ni medvetet acceptera de personliga omvandlingar som uppstår genom att höja frekvensen hos er kropp.

Många av er har tillåtit dessa högre frekvenser komma in i ert medvetande och expandera er uppfattning för att medvetet kunna uppfatta våra Skepp, våra representanter och den Villkorslösa Kärlek som vi skickar.

Vi är så jättestolta över er förmåga att vakna till era femte-dimensionella uppfattningar, som snabbt kommer att ansluta er till era femte-dimensionella Guider, och däröver, som ofta är högre-frekvens-uttryck av det “ni” som bär en tredje- / fjärde-dimensionell Jordfarkost.

Många av er känner Kundalinikraften stiga upp och ner längs ryggraden i väntan på transmutationen in i er femte-dimensionella Ljuskropp. Dessutom finns det så många av er, som med stora personliga uppoffringar, har valt att väcka Kundalini när ni kan synkronisera höjningen av er personliga Kundalini med höjningen av Gaias Kundalini. Precis som er Kundalinikraft kommer att resa UPP er upprätta personliga kropp, kommer Gaias Kundalini stiga UT till Gaias CIRKULÄRA kropp, för att omfamna ALLT LIV.

Ja, Gaias högre frekvens kommer att omfatta allt liv. De som inte kan omfamna det Ljuset förblir inom Matrisen för att fortsätta sina liv i illusionen tills de är redo att vakna upp. Matrisen liknar mycket ett kläckeri, där barnet är säkert omgivet av det hårda skalet tills det är redo att “hacka sig ut ur skalet” för att se att det finns en mycket större och ljusare värld utanför deras skal.

Det kommer att finnas de som inte är redo att lämna sitt skal och väljer att leva inom Matrisen tills de är redo att “kläckas”. Det finns andra som “har sina väskor packade” och är redo att återvända Hem till den femte-dimensionella verkligheten som de uppfattar mer och mer för varje dag.

Kom ihåg att er “kompass” finns i ert Höga Hjärta. Känn ert Höga Hjärta mellan ert fysiska hjärta och halsen. Inom ert Höga Hjärta finns er ATMA, som innehåller livets Trefaldiga Flamma. Inom denna Flamma finns er inneboende Villkorslösa kärlek, Oändliga Visdom och Multidimensionella Kraft.

Er ATMA innehåller också era första åtta celler. Dessa åtta celler är desamma för varje inkarnation ni någonsin har tagit på Gaia. När ni väcker er inneboende Villkorslösa Kärlek, Oändliga Visdom och Multidimensionella Kraft, kommer ni aktivera de minnen som lagrats i dessa första åtta celler och komma ihåg ALLA era inkarnationer på Gaia.

Om det finns något mörker kvar i någon av dessa inkarnationer, kommer ni att kunna läka det med kraften i er Villkorslösa Kärlek och förvandla det till den femte dimensionen med kraften i den Violetta Elden. Ni kommer då explodera in i ert sanna Ljuskropps-JAG.

När ni har väckt ert Ljuskropps-JAG blir ni helt femte-dimensionella. Ni kan sedan välja att fortsätta att bära er Jordfarkost för att hjälpa Gaia, på planeten, eller så kan ni välja att återvända till ert Skepp och Galaktiska Familj för att tjäna Gaia från de högre dimensionerna.

Välsignelser till er alla. Vi SER ert Ljus och välkomnar er återresa HEM.

Shelia

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

You may also like...