Arkturierna via Suzanne Lie, 9 juni

Oneness7sig

Suzanne Lie: Enheten av Människans och den Planetära Ljuskroppen Arkturierna

Fler och fler människor, särskilt de som mediterar regelbundet, börjar få sina första erfarenheter av Ljuskroppen. Ljuset i er Ljuskropp finns inom er, i ryggmärgen och den Kundalinienergi som finns i kärnan av ryggraden.

Kundalinienergin lagras vid basen av ryggraden och är ofta känd som ”Den Sovande Ormen.” När er medvetenhet expanderar till de femdimensionella gammavågorna, börjar Kundalinienergin att stiga upp i ryggraden.

Först flyttar Kundalini upp lite grand, och ni måste anpassa er till den speciella känslan, liksom till de andra nya sensationerna i kroppen. Därför går ni tillbaka till era dagliga liv, och Kundalini går tillbaka till basen av ryggraden.

Men nästa gång er medvetenhet uppstår, är uppmärksamheten fokuserad på er mänskliga transformation, och ni är redo att fortsätta processen av transmutation. Kundalini flyttar upp lite högre, men återvänder till basen av ryggraden igen, eftersom ni gradvis anpassar er till denna speciella känsla.

Denna process upprepas om och om igen när Kundalini stiger och sedan återvänder till er bas. Kundaliniprocessen matchar er resa med att utöka er medvetenhet, och därmed er uppfattning, i en högre frekvens.

Men … Ni är sena till jobbet. Barnen behöver sin frukost. Ett viktigt telefonsamtal kommer. Med andra ord, era 3D-liv kallar på er, och ni måste gå tillbaka till era tre- och fyrdimensionella medvetandetillstånd.

Lyckligtvis, stiger Kundalini bara uppåt lite högre, gradvis. Detta sker när ni anpassat er till den intensiva, inre känslan av stigande Kundalini. Denna process är mycket som att stiga ner i kallt eller varmt vatten.

Till en början kan ni bara sätta fötterna i vattnet. Sedan, när ni anpassat er till den känslan, kan ni gå lite djupare ner i vattnet. På det här sättet flyttar Kundalini upp genom er ryggrad.

När ni kan meditera och fokusera på era Högre Själv, stiger er Kundalini. När ni behöver ta fysiskt ansvar, går er Kundalini tillbaka ner till slutet av ryggraden igen.

När er Kundalini rör sig upp genom er ryggrad, blir er Ljuskropp aktiverad. När den går tillbaka till er bas, återgår er Ljuskropp till sitt vilande tillstånd. Varje människa får kontroll över sin process genom att lära sig anpassa sina medvetandetillstånd.

När ni är i högre medvetandetillstånd, när ni mediterar, företar er något kreativt, är ute i naturen, bland annat, expanderar er medvetenhet, er Kundalini stiger, och er Ljuskropp blir stimulerad.

En del av er kan faktiskt välja hur långt upp ni vill att er Kundalini stiger, eftersom ni vet att när Kundalini går hela vägen upp och når er krona (kronchakra), börjar ni er transmutation till Ljuskroppar.

Ni vet också att när ni förvandlar er till Ljuskroppar är ni inte längre i resonans med den tredimensionella Jorden ELLER er tredimensionella kropp, verkligheten och det fysiska livet som ni tidigare hade.

Det finns två komponenter i denna process. För det första, om ni blir Ljuskroppar för att hjälpa Gaia och alla Hennes invånare att stiga upp, kommer ni att justera er upplevelse så att ni kan behålla en fysisk kropp för att fortsätta med ”anledningen för förkroppsligandet.”

För det andra, om ni bara vill lämna ert fysiska liv, eftersom ni är otåliga eller för att ni bara har er själva att ta hand om, kommer er medvetenhet att vara för låg för att transmutera er kropp till Ljuskropp.

Med andra ord, er förvandling till Ljuskroppar kommer endast att ske med det högre medvetandetillståndet, som är förknippat med ert engagemang för att tjäna allt liv, och hjälpa Gaia med hennes planetära Uppstigning.

De av er som minns sina Högre Själv och sina ”uppdragsbeskrivningar”, som ni skrev för att kunna stiga in i en jordfarkost och hjälpa till med den Planetära Uppstigningen, kommer inte att skifta till Ljuskroppar innan ni har slutfört era uppdrag.

Ni kommer att komma ihåg att ni redan är Ljuskroppar i era femdimensionella Själv, och att ni kom till Jorden för att hjälpa till. Många av er har stannat mycket längre än ni behövde för att ni älskade ”livet på Jorden.”

Dessa är Varelserna bland er, som kan komma ihåg att de besökt sina Skepp, som högre, Multidimensionella Varelser, och kommer ihåg sina egna högre uttryck av sina Själv.

Dessa Uppväckta Varelser, vet att deras verklighet utspelas samtidigt med sina uppdrag att hjälpa Gaia. Därför är de alltid på sina Skepp, i sina hemmavärldar och med sina Galaktiker, Änglavänner och familjer inom ett och samma NU, då de fullgör sin tredimensionella mission på Jorden.

De vet att de aldrig kommer att förlora den verkligheten. De vet att de är på ett uppdrag för att hjälpa till med planetens Uppstigning. Deras uppdrag är att hjälpa till med uppstigningen av en hel planet.

På grund av deras personliga engagemang, begränsar de sin återgång till Ljuskroppar. De vet att, för att ansluta sig till, och uppleva jordens tre-/fyrdimensionella planet, måste de bibehålla sin tre-/ fyrdimensionella Jordkropp.

Lyckligtvis, flirtar Jorden och hennes invånare med den femte dimensionen. Därför finns det fickor av NU, där Varelser på den stigande Jorden kan få glimtar och korta erfarenheter av Ljuskroppar.

Naturligtvis är denna erfarenhet endast kortvarig inom sitt tre-/fyrdimensionella Själv, men det är en konstant upplevelse i det femdimensionella och bortom Självet.

Någon kan ha en första erfarenhet av Ljuskroppen i den tredje dimensionen, och om de överlämnar sig till den upplevelsen, kommer de att lämna den tredimensionella resonansen och gå in i den femdimensionella resonansen.

Men om det finns några själviska avsikter av att ”få mig ur den här röran,” kommer deras medvetenhet att vara för låg för att aktivera Kundalini. Å andra sidan, om de höjer sin Kundalini för att bistå planeten, kommer deras medvetenhet att expandera kraftigt.

Dessutom, kommer de att ha en hel planet, som hjälper dem att återvända till den femte dimensionen (Människans Uppstigning) precis som de hjälper planetens återgång till den femte dimensionen (den Planetära Uppstigningen).

Välsignelser från Arkturierna

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Unity of Personal and Planetary Lightbody – The Arcturians. Channelled by Suzanne Lie. June 8, 2016.http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/

 

 

 

 

Du gillar kanske också...