Arkturierna via Suzanne Lie 22 januari, 2018

Arkturierna

via Suzanne Lie

22 januari, 2018

Hur ni kan minnas Ert Femte-Dimensionella SJÄLV

 

Vi Arkturier har kommit in i er medvetenhet inom detta NU för att påminna er om er Inre Kraft. Vi inser att det har varit en svår situation för många av er, när ni tog er en jordisk farkost för att hjälpa till med den personliga och planetariska uppstigningen.

Ni har ställt upp frivilligt, till största delen för planeten Jorden, vars själ är känd som Gaia, för att utbilda de människor som fortfarande är omedvetna om att även de har en ”Själs-Essens” som helt och hållet står i linje med Gaia.

En av alla de saker som samtliga våra volontärer till Jorden studerade innan de påbörjade sitt ”Uppdrag till Jorden”, var hur man skulle handla, tänka och bli en tredje-dimensionell människa. Många av er som väljer att läsa detta meddelande har funnits bland dem som gjorde detta val.

Kanhända ni till och med kan minnas att ni gjorde detta val, men sannolikt enbart i era drömmar, meditationer och/eller minnen Hemifrån. Därför vill vi hjälpa er att minnas ert femte-dimensionella Hem, såväl som de femte-dimensionella gestalterna.

Vi vet att de flesta av er någon gång, eller mycket ofta, har återvänt till er femte-dimensionella Hemmavärld eller ert Rymdskepp. Dessa besök sker vanligtvis när ert medvetande genljuder till ett medvetandetillstånd med Beta-vågor, och särskilt med Theta-vågor.

Till en början kan ni ha dessa upplevelser i sömnen eller i djup meditation. Vi Arkturier ber er i själva verket att ta ett ögonblick för att gå djupt inombords, för att se ifall ni kan minnas någon av era inter-dimensionella upplevelser. Vi ber att även Suzille går djupt inombords …

SUE TALAR

”Hej, här talar Sue. Arkturierna vill att jag ska dela med mig av min upplevelse. Därför börjar jag här. För det första, när jag låter mitt medvetande lugnt flyta in till en högre frekvens, kan jag känna hur mitt huvud rör sig bakåt för att komma i linje med ryggraden.

Sedan, det första som jag kunde minnas om mitt femte-dimensionella SJÄLV är att min ryggrad naturligt står i linje och att varje kota lugnt vilar ovanpå de andra, utifrån ryggradens bas ända upp till hjärnan.

Nu när halsen och huvudet rättar till sig i linje med ryggraden, slappnar halsen av för att underlätta för huvudet att varsamt vila på axlarna. Denna upplevelse påminner mig om hur mina axlar dras upp och halsen rör sig framåt så snart som jag känner stress. Hur ofta har jag låtit bli att lyssna till kroppen?

Nu kan jag känna hur svårt det är att komma ihåg att hålla huvudet bakåt, så att energierna lättare ska kunna stiga från min Kundalini och till de allt högre chakrana. Jag kan nu känna hur jag ögonblickligen slappnar av så snart som huvudet varsamt rör sig i linje med ryggraden, såväl som med mina samtliga chakran.”

ARKTURIERNA TALAR

När ni slappnar av på djupet, sjunker axlarna naturligt, vilket tillåter huvudet att vila och hjärtat att öppna sig. Våra många tappra volontärer som tog sig en jordfarkost inom ert NU kommer i hög grad att bli hjälpta av denna påminnelse.

I och med att ni tar er genom ert dagliga liv på den tredje-dimensionella Jorden, så är det mycket lätt att glömma bort VILKA ni i själva verket är och VARFÖR ni har valt att ta er gestalten av en tredje/fjärde-dimensionell kropp.

Vi nämner er fjärde-dimensionella, Astral-Kropp, för det är via denna frekvens inom ert Multi-dimensionella SJÄLV som ni kommer att ha era första inter-dimensionella upplevelser.

I själva verket har många av er troligen redan haft er första upplevelse, men ni har glömt bort den. Till exempel, så var Suzilles upplevelse att hon hittade något som hon hade skrivit för flera år sedan och som beskrev högre-dimensionella upplevelser som hon har inom detta NU.

”Hur kan det ske?” hör vi er fråga.

Anledningen till varför era högre-dimensionella upplevelser och minnen ofta går förlorade för er tredje-dimensionella hjärna, är för att resonansen i en femte-dimensionell upplevelse är alltför hög för att er tredje-dimensionella hjärna ska kunna hålla fast vid den.

Därför kan ni ha en högre-dimensionell upplevelse, men har glömt bort den – som om den aldrig hade ägt rum – inom en kort mängd av er ”tid”.

”Tiden” är också en aspekt, för er tredje/fjärde-dimensionella hjärna är ofta alltför långsam för att fånga upp, lagra och kvarhålla något femte-dimensionellt input. Denna situation beror på att den femte dimensionen är av en alltför hög och snabb frekvens för att er tredje-dimensionella hjärnas nervmönster ska kunna kvarhålla den.

Det är av den orsaken som vi ber att ni ska komma ihåg att dokumentera era meddelanden via att skriva ner dem för hand eller på dator, eller tala in dem via en inspelningsapparat. Vänligen kom ihåg att datera alla dessa budskap, eftersom er tredje-dimensionella hjärna bättre förmår förstå det som är utlagt i en ”tredje-dimensionell följd”.

Vi Arkturier går in mer i detalj gällande vårt påstående ovan. Vi ber att Suzille skriver ner dessa meddelanden, så att ni också ska få ta emot dem och/eller skriva ut budskapen.

Så en vacker dag, kan ni hitta dem och läsa dessa ”nya meddelanden från Arkturierna”. Därför föreslår vi att också ni ska minnas att ALLTID dokumentera alla inter-dimensionella budskap som ni någonsin får ta emot från några av era högre-dimensionella uttryck av ert SJÄLV.

JAVISST, ni ALLA har högre-dimensionella uttryck av ert SJÄLV. Ni behöver INTE förtjäna detta högre-dimensionella SJÄLV, men det kommer i hög grad att hjälpa er ifall ni dokumenterar vad ni har fått ta emot från denna vägledning.

Sedan en vacker dag, kan ni bli förvånade när ”ett gammalt häfte” utan anledning ramlar ner från hyllan, eller ett ”gammalt meddelande” på något vis dyker upp på er dator. Detta är när ni säkerställer att ni tar er ”3D-tiden” att läsa budskapet, bilden, kommunikationen, för nu har det NU kommit då ni ska minnas det som ni en gång fick ta emot – MEN GLÖMDE BORT.

Att glömma bort ert sanna, Multi-dimensionella SJÄLV är vanligt. Det är också vanligt att glömma bort alla de budskap och minnen som er högre-dimensionella aspekt av SJÄLVET har lämnat kvar inom ert 3D-minne.

I själva verket så är detta ”bortglömmande” MYCKET vanligt för våra tappra krigare som har tagit sig en Jord-Farkost för att kunna hjälpa kära Gaia. Som ni alla känner till utifrån vilket område eller land ni än befinner er i, så är detta NU i själva verket mitt uppe i ”något”.

Ni har haft en svår tid med att minnas, förstå och/eller att dela med er av dessa inre budskap för, vilket vi tidigare konstaterade, är det mycket ofta svårt för er tredje-dimensionella hjärna att minnas och kvarhålla ett högre-dimensionellt budskap.

Den här situationen är likadan som om ni var på en fest och såg en gammal vän från flera år tillbaka. Ni kunde minnas dem ifall ni hade tillbringat en hel del ”tid” tillsammans inom ert fysiska liv.

Men ifall ni bara har träffat dem en eller två gånger under en tillställning som ni inte ens gillar, eller blev distraherad från, så kanske ni inte minns dem. Hemligheten är att ifall ni djupt fokuserar er uppmärksamhet på något, eller någon, så kommer det att finnas ett starkt engram, kvar i er hjärna.

(engram – substantiv – en hypotetisk bestående förändring i hjärnan som leder till att ett minne kan existera; eller ett minnesspår)

Termen ”hypotetiskt bestående” konstaterar att olika människor förmår upprätthålla en medveten förbindelse med detta engram, men andra kan det inte. Många människor har haft upplevelsen av att se något som har skrivits, tryckts eller dokumenterats för länge sedan, som inte längre finns i deras nuvarande minne.

I termer av att varsebli era högre-dimensionella Rymdskepp, kan vissa människor förmå kvarhålla minnet av denna syn, medan andra inte kan göra det. Men ju oftare som ni har samma upplevelse, desto mer sannolikt är det att ni kommer att minnas den.

Därtill, ifall åsynen av ett Rymdskepp skrämmer en, så kommer man troligtvis ”putta bort det från minnet” som ett sätt att skydda sig själv. Å andra sidan, ifall man vill ha upplevelsen av att medvetet varsebli ett av våra många Rymdskepp, så kommer man att kunna få denna upplevelse och därtill förmå hålla den i sitt sinne under en längre tid.

Å andra sidan kan nya varseblivningar – i detta fall åsynen av ett Rymdskepp – vara skrämmande. I detta fall kanske minnet inte lagras i hjärnan. Ni har möjligheten att tala om för er hjärna vad som är viktigt för er att minnas och vad ni helst vill glömma bort.

Hursomhelst, på det ena eller andra sättet, minnet kanske bara dyker upp i ert fjärde-dimensionella medvetande. Ert fjärde-dimensionella medvetande är strax innan ni somnar eller strax innan ni vaknar. Det har också tillgång till mer kreativa eller nyare händelser, i synnerhet ifall de har en emotionell märkning med en ”må bra känsla” – ”feel good”.

Minnen har “emotionella märkningar”. Ofta vill ni inte minnas något som får er att ”må dåligt”. Därför har detta minne en ”stör ej” – emotionell märkning. Å andra sidan, ifall ett minne har en ”må bra – märkning, så kommer den att lagras i vår hjärna under ”En Må Bra-Upplevelse”.

De flesta människor är ”omedvetna” om sin process av att ”dra fram” eller ”gömma” minnen, men deras emotioner och emotionella kropp kan ofta påminna dem. Dessa minnen finns i ”emotionella filer”. Så när ni vill ”må bra” kan ert medvetande öppna upp en ”glad emotionell fil”.

Å andra sidan finns även negativa och/eller skrämmande minnen lagrade i er hjärna, men i den ”ledsna emotionella filen”. Precis som de glada, positiva, segervissa emotionella filerna är till stor hjälp när ni behöver ”peppa upp er själva, eller förbereda er för något viktigt”, så kan de negativa, skrämmande filerna förorsaka felaktiga emotionella reaktioner och till och med hinder och svårigheter.

Det är av denna anledning som det är en god idé att ”städa på vinden” i hjärnan, för att hela och radera ut negativa emotionella minnen, såväl som att hitta ”ert livs borttappade juveler”. Att plocka fram glada, kraftfulla, framgångsrika, positiva minnen påminner er om att ni har haft upplevelser av seger, kreativitet, kärlek, uthållighet och mer därtill.

Det är bäst att hålla dessa positiva minnen i en ”lättåtkomlig” fil, så att ni ska kunna dra fram dem till er emotionella kropp närhelst ni behöver ”ge er själv en kram” eller ”klappa er själv på axeln”.

Ni alla har fått uppleva hur mycket era ord, och till och med era tysta attityder, påverkar era kommunikationer med andra. Vi Arkturier ber er att komma ihåg hur mycket er positiva, tysta attityd hjälper er när ni vandrar genom de många förändringarna i ert dagliga liv.

Vi Arkturier önskar ta ett ögonblick för att rikta oss till vår markpersonal som har valt att träda in i ”aktiv tjänstgöring” för att hjälpa kära Moder Gaia med Hennes planer för den Planetariska Uppstigningen. Ja, Moder Gaia har samma planer för den ”Planetariska Uppstigningen” som flera av er har för er ”Personliga Uppstigning”.

Vi Arkturier önskar påminna alla våra femte-dimensionella varelser, som för tillfället bär en tredje-/fjärde-dimensionell kropp, att minnas sitt EGET femte-dimensionella uttryck av sitt SJÄLV.

Kom ihåg, att samtliga medlemmar av mänskligheten, från de lägsta till de högsta medvetandetillstånden, är Multi-dimensionella Varelser, som har haft många frekvenser av personliga och kollektiva uttryck av sina SJÄLV!

Den fråga som vi önskar ställa er är:

”Väljer du att vara ett Högre-Dimensionellt uttryck av ditt Multi-dimensionella SJÄLV?”

ELLER

”Väljer du att vara ett Lägre-Dimensionellt uttryck av ditt Multi-dimensionella SJÄLV?

Du bär för tillfället en tredje-dimensionell Jord-Farkost, som låter dig välja att gladeligen minnas och effektivt leva via din Makt Inom? Eller, så kan du välja att falla in i illusionen hos Dem som Är Förlorade, vilka lever sitt liv via illusionen om Makt ÖVER Andra?

Vi är medvetna om att de som hittar detta meddelande och läser det, troligtvis har valt att leva genom MAKT INOM, eller så skulle ni inte ha valt att läsa vårt meddelande.

Tack så mycket! säger vi Arkturier till ALLA er som har valt att leva via det Operativa Systemet av ”Makt Inom Ert SJÄLV”.

Vi Arkturier Tackar Er och Gaia Tackar Er!

Såsom ni känner till, så finns det många som har valt att leva sina liv via ”Makt Över Andra”. När ni låter er själva bli rädda eller arga på dessa förlorade, blir ni bara indragna i deras verklighet. Därför påminner vi er om att sända extra Kärlek och Ljus till dessa förlorade.

Vi ber er också sända Villkorslös Kärlek till alla som valde att bli:

”Väktare för Gaia”.

I själva verket ser vi alla er Väktare NU, och vi tackar er, Gaias Väktare, för de ofantliga bidrag som ni har gjort genom att minnas – och genom att återvända till – ert Femte-Dimensionella SJÄLV!

En gåva som ni kommer att få ta emot för er storslagna service, är att ni kommer att börja minnas ert sanna, femte-dimensionella SJÄLV, såväl som ert femte-dimensionella Rymdskepp, ert femte-dimensionella liv, samt era femte-dimensionella vänner. I själva verket är det sannolikt att många av era Jordiska vänner också är femte-dimensionella och de har också kommit till Gaia för att hjälpa Henne med Hennes Planetariska Uppstigning.

Innan ni somnar, under era meditationer, när ni skriver era minnesjournaler, eller bara närhelst andan faller på, sänd oss – Er Galaktiska Familj – ett stort Hej! Ni kanske inte förmår se oss eller ens vara medvetna om oss.

Men vi kan ständigt se er och vi är ständigt medvetna om vårt djupa band med er ALLA!

Vi ses snart ombord på Skeppet!

Arkturierna

 

The Arcturians via Sue Lie, January 22nd, 2018 – Sananda

 

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...