De Gyllene Varelserna via Suzanne Lie, 9 november, 2017

De Gyllene Varelserna

via Suzanne Lie

9 november, 2017

Kära Gyllene Ni!

Vi är redo och ivriga att få assistera alla som håller på att Stiga Upp. Med detta uttalande menar vi att vi nu står på tröskeln till den femte dimensionen, redo för en analys av våra Multi-dimensionella Auror. Vi är medvetna om att alla, såväl som allting inom er verklighet i förändring befinner sig i en process av transmutationer till följande verklighetsoktav.

Era personliga, tredje-dimensionella mänskliga uttryck för ert Multi-dimensionella Själv har gått igenom flera inkarnationer i ett försök att hjälpa Gaia med Hennes Planetariska Transmutering från en tredje/fjärde-dimensionell planet till en femte-/multi-dimensionell planet.

En ”femte-/multi-dimensionell planet” är en planet som har påbörjat sin transmutationsprocess till de högre-dimensionella frekvenserna av våglängder.

Dessa våglängder är Ljus-Våglängder, som representerar olika ljusfrekvenser som NU kommer att börja finna sin väg till Gaias enorma Planetariska Aura. Ja, Gaia har en aura, precis i likhet med alla Hennes levande invånare.

Anledningen till denna förflyttning av Högre Ljus till Gaias aura är att verklighetens tredje-dimensionella frekvens håller på sammansmälta med verklighetens fjärde-dimensionella frekvens, som en förberedelse för att Gaia ska bli en femte-dimensionell planet.

På grund av att ALLT liv är multi-dimensionellt, förekommer det naturligtvis, och har i evighet funnits, en högre frekvens av Gaia inom alla högre frekvenser; inom de fjärde, femte och bortom, dimensionerna. I själva verket är ni alla medlemmar av den högre-dimensionella Gaia, såväl som av Hennes lägre frekvenser.

De flesta av er har haft flera inkarnationer på Gaia under många av Hennes olika civilisationsfrekvenser. Man är redo att påbörja sin transmutation till de högre civilisationsfrekvenserna när:

  • Alla frekvenser inom Gaias ekosystem befinner sig i harmoni.
  • Föroreningarna befinner sig vid ett minimum.
  • Människorna har utvecklats till ett tillräckligt högt medvetandetillstånd för att de ska inse att ifall de skadar Gaia, så skadar de hela verkligheten – inklusive sina egna fysiska kroppar.

Gaias kärn-frekvenser påbörjar sin transmutationsprocess (de utvidgar sig till en högre resonansfrekvens). Precis likt när en person är något försvagad när man befinner sig i en process för en förändring, så är därför Gaia något försvagad under Sin förändringsprocess.

Olyckligtvis har de mörka dragit fördel av Gaias övergångstillstånd för att skapa så mycket fruktan och skada som möjligt, för att hålla människorna kvar i fruktan. Ni förstår, Gaia behöver mänskligheten för att hjälpa Sig i Sin övergång, genom att man förblir i ett så högt medvetandetillstånd som man kan.

Med andra ord, om människorna uppfyller sig själva, samt sina omgivningar, med den Villkorslösa Kärlekens välsignelser, så kommer denna kärlek att färdas igenom detta specifika område för att sammansmälta med andra områden som också har blivit välsignade av Villkorslös Kärlek.

När väl ett område av Villkorslös Kärlek samverkar med ett annat område av Villkorslös Kärlek, så blir denna Villkorslösa Kärlek logaritmiskt förstärkt. Vad som menas med ett logaritmiskt framåtgående är att, i stället för att det går framåt på ett sätt enligt 1-2-3-4, så framskrider det enligt 1-2-4-8-16.

Med andra ord så accelererar framåtskridandet för den Villkorslösa Kärleken över hela Gaias planet i hög grad. Olyckligtvis är det så att i likhet med att de ljus-fyllda människorna som fungerar enligt ”Service-för-andra” finns bland de största katalysatorerna för progressionen till Ljuset, så skapar de mörker-orienterade ”Service-för-Självet”- människorna det största motståndet för det femte-dimensionella ljuset och den Villkorslösa Kärleken.

Varför skulle någon uppskatta ”makt över andra?” Svaret är att dessa varelser, som ofta ser ut som människor, men som inombords INTE är människor, inte kan föreställa sig den Villkorslösa Kärlekens koncept, eller någon kärlek överhuvudtaget för den delen.

Precis som någon som aldrig har fått se en människa le eller skratta kan bli skrämd av någon som ler eller skrattar. Någon som alltid har levt i mörkret av ”makt över andra” skulle tänka: ”Vad är fel på den där personen?” Varför äger den personen inte sin Makt-Över-Andra?”

Eftersom de flesta av dessa inte har fått uppleva mycket kärlek, och INTE har upplevt någon Villkorslös Kärlek, så är kärleken ett okänt fenomen, och ingen gillar ”det okända”. Dessutom ser de hur deras familj har lärt dem att fortsätta med sin bekanta hängivelse för ”Makt-Över-Andra”- levnadssätt.

Ett flertal av Illuminaternas barn har aldrig fått uppleva kärlek på något sätt. Eftersom ”det okända” vanligtvis är skrämmande, så är många av dem därför rädda av konceptet kärlek. Kärleken förefaller vara svag, och Villkorslös Kärlek är inte ens något koncept som de skulle kunna börja begripa.

Som många krigare känner till, så är det nödvändigt att ”känna sin fiende”. Och eftersom ni alla är ”Krigare för Ljuset” är det viktigt att ni förstår att de som önskar ”ta över Gaia” för sina egna själviska avsikter:

INTE har något medvetande

INTE har någon förmåga att se bortom sina egna behov

Och de lägger ekonomisk vinning och makt framför andra, långt framför all slags kärlek eller hänsyn för andra.

Ni kan föreställa er hur stor skada en person som denna skulle kunna göra ifall de befann sig i en maktställning. Dessa människor har mycket liten, om någon, kännedom om ”orsak och verkan”, för de tror att de är oemottagliga för dessa ”dumma välgörare”.

”Vad skulle kunna vara anledningen till att göra något för någon annan?” Ingen har någonsin gjort något för dem, förutom kanske att de har fått pengar. Men pengarna lärde dem INTE kärlek. När den ”skadade mörka” (eftersom ALLA mörka från början är skadade) får, eller har pengar, så spenderas dessa i själva verket på deras egna själviska begär.

Eftersom dessa skadade är omedvetna om att kärlek, tillgivenhet, vänlighet och kärleksfull vägledning skulle ha kunnat förändra deras liv, så är de oförmögna att överväga att någon annan skulle kunna vilja, och behöva kärlek, tillgivenhet, vänlighet och vägledning. Därför överväger de inte ens att ge dessa gåvor till andra.

Människor som är fostrade på dessa sätt utvecklar ofta något som inom psykologin benämns ”Personlighetsstörning”. De har ofta en ”Narcissistisk Personlighetsstörning” eller en ”Sociopatisk Personlighetsstörning”.

Personlighetsstörningar (såsom de betecknas enligt medicinen/psykologin) är mycket svåra, om inte omöjliga att bota, på grund av att orsaken till dessa störningar var en inneboende komponent i deras barndom, och sannolikt i deras familje-miljö.

Precis som barnet till en polis kan vilja bli en polis, så skulle ett barn till en narcissist eller någon med en personlighetsstörning därför kunna vilja bli precis som sin far. På det sättet fortsätter generation efter generation att skapa ilska, ’makt över’ och djup, dold fruktan.

Det är inget under att de ”ansluter sig till Illuminaterna” eller inte har någon samvetskänsla, när de befinner sig i en maktposition och de fattar beslut som skulle kunna skada eller förstöra mångas liv, i sina egna själviska försök att ”få vad de vill”.

Det värsta är att en ledare som lever enligt ”makt över andra”, uppmuntrar alla som följer eller respekterar, att också de har ”makt över andra”. De sänder även ut ett dolt budskap om att på grund av att de blev sårade, så kunde de såra andra.

Detta är då de ”verkligen sjuka” kommer ut från sina gömslen. Då, i och med att de tar livet av många, har de funnit ett sätt att döda sin förälder, eller döda den trasiga delen inom sig själva.

Vi, De Gyllene Varelserna, beklagar att vårt meddelande har gått in i detta mörker, men det gäller NU för våra Gyllene Varelser i en mänsklig klädnad att stiga fram och säga:

”JAG ÄR en varelse av Ljus och jag förtjänar att få LEVA inom det Multi-dimensionella Ljus som jag kan se med mitt Öppnade Hjärta och mitt Klara Sinne”.

Vi, mänskligheten och de Högre Varelserna, såsom vi själva som är dedikerade att vägleda er, är medvetna om att ”det är mörkast precis innan gryningen”. Vi är också medvetna om att det ENDA motgiftet mot det mörker som förhoppningsvis ”håller sin sista ställning innan vår Planetariska Uppstigning sker”, är att SPRIDA Villkorslös Kärlek såväl som att:

Stråla, Stråla, Stråla

Den Violetta Flamman

och Transmutera ALL Skugga till

Ljus, Ljus, Ljus!

Användandet av affirmationer, såsom den ovannämnda, kommer i hög grad att hjälpa er att finna och att leva ert eget INRE Multi-dimensionella SJÄLV. Ert Inre Multi-dimensionella SJÄLV förmår utvidga ert medvetande till den femte dimensionens frekvens och bortom.

Utifrån detta femte-dimensionella perspektiv förmår ni höja er ovanför det emotionella kaoset och centrera ert medvetande och er uppmärksamhet – inte på var ni har varit – utan till vilka ni ALLTID har varit och NU återgår till.

Man skulle inte kunna tänka sig att de Gyllene Varelserna kunde tala så mycket om mörkret, men vi är de som ni kommer att få träffa när ni påbörjar er återgång till den femte dimensionen och bortom. Därför finns vi NU här för att påminna er om att NI redan är uppstigna varelser som har valt att ta er en jordfarkost för att på bättre sätt kunna hjälpa Gaia.

Men hur kan ni hjälpa kära Gaia ifall ni inte är medvetna om vad som i själva verket sker på Hennes planet? Mänsklighetens kollektiva aura har ett enormt inflytande på Gaias kollektiva aura. En ”kollektiv aura” är en aura som har absorberat både det positiva OCH det negativa, med avsikten att transmutera det negativa och utvidga det positiva.

Inom denna cirkel för Gaias evolutionscykel, har Jorden existerat inom ett Operativt System för: polariteter, motsatser, separation, tid och rum. Dessa koncept kommer att behöva strömma till en högre frekvens för att Gaia ska kunna stiga upp tillbaka till Sitt inneboende femte-dimensionella själv.

Därför:

Polaritererna kommer att transmutera till Förenande

Motsatserna kommer att transmutera till Enhet

Separationen kommer att transmutera till Enhet

Tiden kommer att transmutera till NU

Rum kommer att transmutera till HÄR

Då, inom den femte-dimensionella Föreningen för allt liv, får ni uppleva Enheten med allt liv för att få leva i ett tillstånd av ständig Enhet när ni FLÖDAR till det ständigt närvarande Nuet, som i all oändlighet kommer att finnas Här!

Vi, de Gyllene Varelserna, önskar påminna er om att ni NU befinner er i Förening och Enhet med den ständiga Förbindelsen av Enheten inom Här och Nu!

De Gyllene varelserna

Genom Suzanne Lie

 
The Golden Ones via Suzanne Lie, November 9th, 2017 – Sananda

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...