Dikt via Per Beronius; Eko, efterklang från det förgångna, 24 januari, 2018

Ämne: Eko, efterklang från det förgångna
Meddelande:
Fridens, fredens, kärlekens
skönhetens, sanningens ord.
Ord uttalade
i en länge sedan gången tid
att människan påminna.
”Vad våldet har skapat, är vanskligt och kort
dör likt en stormvind i öknen bort”.
Vad är det vi bevittnar, i dessa dagar
om inte just detta.
Girigheten, med sina jordiska rikedomar
ur mammon fött, är en gång och för alla
genomskådad.
Har inte längre något det minsta
medmänsklighetens barmhärtighet
att stå emot.
Mörkrets hantlangare
lämnade på efterkälken.
I dessa, de yttersta dagar
Har ljuset tagit kommandot.
Den nya tiden
en prövad mänsklighet
i evigheter väntat på till Jorden
Moder Gaia kommen, att här
för evigt förbli.
Så som det av Moder/Fader Gud
i begynnelsen var menat.
Mörkrets hantlangare
förflyttas till andra Universums regioner
där de känner sig bättre hemma.
En epok i världshistorien
har nått sitt slut.
Hög tid
att börja om på nytt
Salut.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget
_________________________________________
__________________________________________________
Efter år, av vandring, på vägar vitt skilda åt, av en händelse, vi
åter mötas, av en händelse, så som vi ofta oss uttrycker, med
sannolikhetens mått, detta möte borde ej ha skett, och ändå
liknande händelser, likt pärlor trädda på ett band gång på gång
oss möter, det synes, att det vi kallar slump, ej våra öden styr
utan att allt som sker, på en högre nivå är planerat, att därför
det för oss helt osannolika, likt pärlor trädda på ett band, gång
på gång oss möter.
Denna dikt hämtad från boken
Spårljus Del 2 Människan
Utgiven 2004
__________________________________________________

Du gillar kanske också...