Ett Meddelande från Era Guider via Salena Migeot, 18 januari 2018

Ett Meddelande från Era Guider via Salena Migeot, 18 januari 2018

 

 

Älskade Ni,

Det är med stor glädje vi hälsar er idag. Ni är vid vändpunkten till betydelsefulla förändringar. Om ni tänker på många av de förändringar som hänt under de senaste månaderna och de senaste åren, kommer ni sannolikt att förstå att även om många obehagliga saker framkommit, så är dessa saker kollektivt en bra katalysator, för er kollektiva omvandling. Avslöjandena kommer inte att sluta, förrän det inte finns några fler hemligheter. Det kommer att bli fler och fler anledningar till firande, eftersom de ansvariga kommer att inse, att deras bästa förutsättning är de hålls ansvariga för alla sina val och handlingar, som har orsakat andra lidande och smärta. Detta massavslöjande kommer att inleda en ny era – nya sätt att göra affärer, ett nytt paradigm med professionell och politisk ansvarighet, där ni kommer att få allt mer tillit till era valda uppdragsgivare, eftersom de blir mer transparenta och mer villiga att avslöja allt som efterfrågas – inte för att de inte har en egen befogenhet, utan för att de inte har något att dölja. Samtidigt som de kommer att vara starka förespråkare för allmänhetens bästa och personliga integritet, kommer de att vara helt beredda att avslöja det som efterfrågas av dem, eftersom de har stor förståelse för vikten av öppenhet och ansvarighet för allmänheten, som företrädare eller tjänstemän för företag och produkter, som allmänheten litar på.

Dessa förändringar kommer inte bara att påverka affärer och politik utan också vetenskap, medicin, utbildning, jordbruk och mycket mer. Då, kan ni se fram emot era uppgörelser, affärer och alla sätt av handel, med mer förtroende för produkterna och tjänsterna än ni någonsin tidigare har upplevt. Det finns då ingen anledning att behöva gissa sig till något eller läsa det finstilta, eftersom det inte kommer att finnas något sådant. Eventuella risker som är förknippade med affären, kommer att redovisas fullständigt innan ni signerar eller betalar. Vi vet att många av er är väldigt skeptiska till det vi säger nu, och vi är inte förvånade. Det som förvånar oss, är att ni inte har krävt det här mycket tidigare. I själva verket är ni så mycket kraftfullare än ni själva tror. När ni går samman med andra, kan ni öka er kraft exponentiellt. Det finns många exempel på detta genom historien, men de flesta av er känner att ni inte är lika kraftfulla som de som skrev historia. Vare sig det gäller att vägra att gå till den bakre delen av bussen som Rosa Parks, vägra låta företagets intressen fortsätta, och bortse från hälsan och välbefinnandet hos sina kunder som Erin Brokovich, vägra att förnekas medverka politiskt, på grund av sexuell läggning som Harvey Milk, eller tusentals andra berättelser som illustrerar individens makt för att kunna skapa förändring, var och en av er kan, och kommer att bli, den förändring ni vill se i världen om ni väljer det. Om ni väntar på att någon annan ska göra det, kan ni få vänta mycket länge för nivån av öppenhet och det fullständiga avslöjandet, vi har berättat för er om. Desto fler av er som vill hålla företag och politiska enheter ansvariga, desto snabbare kommer ni till tillståndet av fullständigt avslöjande, som vi har beskrivit.

Att hålla andra ansvariga tar inte mycket resurser och det behöver inte ta mycket tid. Det enda som krävs för att göra sådana förändringar, är en stark önskan att åstadkomma förändringen, övertygelsen att följa med tills förändringen har genomförts och att kunna samla andra med samma önskan. Ni är inte de enda som vill ha ökad transparens eller att ta sitt ansvar. Det är en nära nog en universell önskan, undantaget de som är så apatiska att de inte känner att de kan göra något, för att påverka det. Var och en av er är precis så kraftfull som ni tror att ni är, så vi ber er att tänka på: Vad saknar ni som Rosa Parks, Erin Brockovich och Harvey Milk inte saknade? Vi skulle, i de flesta fall säga, ingenting.

Många av er har mycket större resurser, och därmed skulle många av er bli mycket framgångsrika representanter för förändring. Är ni nöjda med att sitta bredvid och låta andra diktera statliga eller bolagens villkor, som inte tjänar er eller er medmänniskor? Om inte, och vi ifrågasätter giltigheten av alla sådana påståenden av att det skulle vara bra, vad kan ni göra för att hjälpa eller stödja för att skapa en positiv förändring? Älskade ni, om ni på något sätt känner er utmanade av våra ord, på sätt som stimulerar er till handling, underbart! Om ni känner er utmanade på sätt som inte känns bekvämt, ber vi er bara att tänka på våra ord, och överväga vilken anledning ni skulle behöva för att stödja det, om det gällde en käre vän eller släkting. Vad skulle ni vilja göra för att stödja dem? Vad skulle ni vilja göra om ni kunde vara anonyma? Vad skulle ni vilja göra om ni kunde eller skulle få, mycket eller all ära?

Var och en av er är unik och ert driv, er motivation, era önskningar och er tolerans för orättvisan varierar. Det är därför vi presenterar det på detta sätt. Ni är älskade av oss, och vi vet att ni är mer kraftfulla än ni vet om. Vi är i tjänst för er och en del av den tjänsten är att hjälpa er att förverkliga, inte bara era drömmar, utan er potential. Ju fler av er som arbetar tillsammans med sätt som lyfter allt, desto mer kommer andra att inspireras till att arbeta på liknande sätt, för att uppnå det som måste förverkligas, genom att ni alla använder er kraft för att inleda de förändringar som är nära förestående. Vill ni se dessa förändringar under er livstid, eller vill ni att era barnbarn ska vara den första generationen som får njuta av det vi har beskrivit? Det är upp till er, Älskade Ni.

Vet att vi alltid är med er, i varje stund, i varje andetag. Vi älskar er kraftfullt.

Och så är det.

Kollektivet av Guider

 

Översättning: Margareta Jonåker

You may also like...