Arkturierna via Suzanne Lie, 23:e oktober 2017

Arkturierna via Suzanne Lie, 23:e oktober 2017

Utvecklingen till vårt femdimensionella SJÄLV

 

Arkturierna genom Suzanne Lie.

Hej allihop, Sue Lie här. Ibland blir jag inspirerad till att skriva för hand. Jag antar att det beror på att Arkturierna vill att jag ska ta budskapet genom min kropp, och ut i mina händer. Jag vet inte exakt varför.

Men då måste jag hitta ett sätt att dela det med alla er. Så, det jag gör med dessa meddelanden är att jag spelar in dem på garageband, (ett dataprogram för att skapa musik och poddsändningar etc. Källa Wikipedia). Så tack så mycket för att ni lyssnar, och jag ska nu läsa det här meddelandet som jag just fick från Arkturierna.

Kära Arkturier:

Har ni något meddelande till mig idag?

Kära Suzille:

Vi har alltid ett meddelande, vi skickar faktiskt meddelanden hela tiden till älskade Gaia, och till de människor som älskar och hjälper henne. Ni förstår, att när processen av utveckling går vidare till det femdimensionella medvetandet, är den enda tiden Nu. Och varelserna är endast En.

Vi, Arkturierna, är nu Ett med Gaia, tillsammans med alla levande varelser som sträcker sig långt bortom mänskligheten. Tyvärr, tror fortfarande många människor på myten om att människorna är de mest utvecklade varelserna på Jorden. Och varför tror de det?

De tror det för att de, mänskligheten, har förmågan att skada planeten. Det betyder egentligen att dessa varelser, ofta kända som ”De Förlorade” eller ”Illuminati”, har kommit till Jorden för att de hört att vissa människor lätt kan hjärntvättas.

Jordinnevånarna, de riktiga människorna, kan bli hjärntvättade, men inte lätt. Faktum är, att fler och fler människor börjar vakna upp till känslan av att något ”inte känns rätt”. Hur och varför har det kunnat bli så många katastrofer på så kort tid? Är vi missledda eller lurade? Många börjar äntligen ställa vissa frågor.

Människor var menade att vara den mest utvecklade arten på Gaia. Men, djuren ljuger aldrig. De slåss bara för att skydda sig, och jagar bara för att ge mat till sina familjer. Om det finns mat, delas den mellan alla, och de är lojala mot alla i sin flock, samling, skock eller grupp.

Medan alltför många människor har försökt att ha ”makt över andra.” Även om det innebar en förödande upplevelse för många. Lyckligtvis finns det människor som har valt ett liv för att hjälpa andra. Med ”andra” menas andra människor, växter, himlen, vatten och, naturligtvis, den älskade Gaia.

De som har valt att ”Hjälpa Andra” lever ofta i mindre enheter, där de hjälper och skyddar medlemmarna i deras stam, grupp, familj eller område. Men, vissa människor är mer lika ”ensamvargar” och de tar sig fram med endast en vän och ungarna. Eller så gör de det ensamma. Dessutom har alla djur ett medfött ansvar av att skydda sin flock, samling, grupp etc. Om de dödar, så är det bara för att ge mat till sina familjer.

Samtidigt jagar eller stjäl för många människor från andra, i stället för att känna ansvaret att hjälpa. Faktum är att de mest civiliserade, anses ofta kopplade till sitt högre själv, för att de bor på en bra plats och har pengar. Dessa människor är ofta de som bryr sig minst om att hjälpa andra, utan är inriktade på att hjälpa sig själva.

Men sedan finns då de ”Uppstigande Människorna”, och tack till alla dem. Nu betyder inte det nödvändigtvis, att deras uppstigning kommer att inträffa snart. Det innebär att de befinner sig inom uppstigningsprocessen.

Det spelar ingen roll var man eventuellt befinner sig inom spektrat av uppstigning. Istället handlar det om det är spektrat av hjälp till andra, inklusive Gaia, eller om det är det andra spektrat av Hjälp till sig Själv, där inget utom de mäktiga pengarna är verkligt viktiga.

Ja, pengar kan skapa nöje, till och med lycka, så länge pengarna fortfarande finns kvar. Men pengar kan definitivt inte skapa kärlek. Å andra sidan kan folk som varit lyckliga på grund av pengar, bli mycket olyckliga om de förlorar dem. Varför? Det beror på att många i Jordens samhällen, till exempel i USA, ofta strävar efter pengar, för att de hoppas att mer pengar ska medföra lycka och kärlek.

För de människor som redan hittat kärlek och lycka, blir pengar en extra belöning. Men för de människor som inte hittar kärlek och lycka, kommer pengarna bara att fungera som en distraktion från den kärlek de inte kan finna, eller den lycka de inte kan skapa.

Pengar gör inte att man hittar kärlek och lycka, men många lyckliga par har förstört sin relation på grund av pengar. Att ha för mycket pengar, kan skapa många av de problem man inte har då man inte har tillräckligt. Lyckligtvis är det fler och fler människor, som står redo att flytta bortom de tredimensionella begreppen av det förflutna, nutiden och framtiden.

När fler och fler människor lär sig ”leva inom NUET”, kommer det de tidigare haft, inte har nu eller inte vill ha i framtiden, att suddas ut för att istället finna glädjen i NUET. Detta skifte sker eftersom allt förflutet, det nuvarande och det framtida, börjar slås samman i Nuet av det femdimensionella Ett.

Hur känns det när ni upplever det som om ni förlorar kontrollen av tiden, och med det som egentligen händer, att ni förlorar kontrollen över er själva? Tiden har varit som när er mor födde er, och tog hand om er tills det var dags för er att ”bli självständiga”. Nu när ni blivit ”självständiga” anser ni att ni uppfostrat er själva till att bli de ni nu är. Därför, är Nuet här. Och vad ska vi göra i detta Här och Nu?

Naturligtvis, så är enda sättet för att hitta svaren, att flytta in i den nya frekvensen av den femte dimensionen. Den Femte dimensionen börjar just nu integreras i den tre/fyrdimensionella verkligheten, som människorna är anpassade till.

Därför, de som flyttar in i Nuet – kan med andra ord inte leva i det förflutna, inte i framtiden, för att kunna finnas inom Här och Nu, utan oro, utan önskningar, utan bara Vara Här Nu.

Dessa börjar känna att det finns ett speciellt energifält som är unikt, men ändå ganska trevligt, eftersom det känns som att något färdigställs. Det som känts som oavslutat eller obalanserat, börjar finna en neutralitet, en medelpunkt. Och det viktigaste är, att allt fler av de ”uppstigande” känner en ny typ av kärlek.

Denna ”nya sorts kärlek” är ovillkorlig! Det är Ovillkorlig Kärlek. Med andra ord behöver man inte göra något eller bli något eller förflytta sig någonstans. Det är inte en kärlek som är resultatet av något ni arbetat för, förtjänat, eller behövt. Den bara är. Och den är ovillkorlig. Ni behöver inte bli bättre, trevligare, sötare eller snällare.

Ovillkorlig Kärlek ÄR

En av de första stora förändringarna i samhällena, som kommer att framstå genom fältet av Ovillkorlig Kärlek, är att tiden kommer att börja skifta och svänga, när ni rör er mer och mer in i fasen av övergång, från den tre/fyrdimensionella verkligheten som bygger på villkorlig kärlek, och in i det femdimensionella Nu, som är baserat på ovillkorlig kärlek.

Många kan komma ihåg när deras medvetenhet upplevde korta ögonblick av höga, eller till och med mycket höga tillstånd av medvetenhet. Vi ber er alla NU, att ta en stund och försöka minnas när de medvetna tillstånden fyllde er kropp, fyllde ert hjärta, fyllde ert sinne och ert perceptuella fält …

Kommer ni ihåg att när den ovillkorliga kärleken kommer in i era tankar, i era känslor, i era kroppar och att då den expanderar, tar sig in i er aura? Kom ihåg att när ni ser verkligheten, så gör ni det alltid genom er aura.

Då, när ni ser igenom er aura fylld av ovillkorlig kärlek, då uppfattar ni det som är ovillkorlig kärlek. Denna ovillkorliga kärlek tillåter människor att hitta det tålamod som krävs, för att ovillkorligt älska sig själva.

Det är också genom att ovillkorligt älska er själva, som ni kan flytta in i nästa oktav av medvetenhet, den femdimensionella medvetenheten, där ni kan släppa det som varit, släppa det ni fruktar kan komma i framtiden och släppa vilka ni borde eller skulle kunna vara.

Det är inom det NUET, ni kan flytta in i upplevelsen av att vara inom er själva Nu, att vara er själva precis som ni är. Då, om ni tillåter er att vara precis de ni är, och då observerar att ni är exakt de ni är, kom ihåg att ge detta ”Ni” OVILLKORLIG KÄRLEK.

Då gör ni ALLA något som är fantastiskt. Alla ni går då igenom processen av att medvetet eller omedvetet expandera ert medvetande, bortom den tredje/fjärde dimensionen av er fysiska kropp, ert drömtillstånd och in i er femdimensionella Ljuskropp.

När ni förflyttar er längre och längre till detta nya femdimensionella tillstånd av medvetenhet, är det viktigt att ni släpper ert gamla medvetenhetstillstånd. Det är nästan som om ni korsar en linje, eller till och med bryter en regel för att ni måste vara hårda mot er själva, för att skapa en ny regel med att vara kärleksfulla mot er själva!

När ni bryter den gamla regeln, börjar ni älska er själva så mycket att ni kan börja ”förändra ert sinne”. Därför att när ni älskar er själva, kan ni tänka på er själva som kloka, kärleksfulla, stolta och lyckliga. När ni känner på det här sättet för er själva, hittar ni ett inre mod för att bara släppa taget.

Bara släpp det ni trodde att ni borde vara, och bli den Gud/Gudinna ni är. Då kan ni bli de representanter för Gaia som ni ÄR. När ni tar på er rollen som Gud/mannen och Gudinna/kvinnan för Gaia, blir ni ETT med Gaias Planet Jorden!

Ert inre ”Guds-SJÄLV” är ert Frö från Skaparen, och ert inre ”Gudinne-SJÄLV” är Modern av Befruktning. Då, när ni sammanfogar den inre komponenten av Gud i er själva, ert Frö för Skapelsen (tillkomsten av ert liv) med er egen inre Gudinna, blir ni Befruktningens Moder (ert nya liv), då kan ni lättare komma in i Nuet av den Enda.

Denna sammanslagning gör att ni lättare kan Vara Här Nu. Ni ”är här nu” eftersom ni i detta Nu är fyllda av kärlek till er själva. Och när ni älskar er själva, kan ni också mer naturligt se er omkring och älska hela världen. När ni ”älskar er värld” mycket, gör ni det med en kärlek som inte är bunden till det ni gör, det ni tänker eller vilken tid det är. Denna kärlek finns för att NI finns inom Nuet av den Enda, av er sanna Inre Ande.

Det är er Inre Ande som är i samklang med tröskeln till den femte dimensionen. För att någon ska kunna korsa denna tröskel, måste man VARA den Inre Anden som är i samklang med den inre kärleken, det inre vetandet och den inre reflektionen av sin växande medvetenhet, med en frekvens av en verklighet som är MYCKET nära.

Denna frekvens av verkligheten är så nära, att det känns som om man kan ta på den. Men meningen med denna ”femdimensionella beröring”, är svår att förstå med den tre/fyrdimensionella uppfattningen och de tre/fyrdimensionella tankeprocesserna.

Om ni åker på en lång semester i vildmarken och reser genom den, då kommer er medvetenhet att börja expandera, eftersom ni kommer att påverkas av saker som ni normalt inte har träffat på i ert vanliga liv. Därför expanderar er medvetenhet..

Därför, då var och en av er, tillsammans eller själva, i små eller stora grupper, i egna grupper och/ eller i planetariska grupper, flyttar in i denna ”femdimensionella vildmark” kommer ni till en plats, eller faktiskt en frekvens, som ni medvetet kanske inte har upplevt tidigare.

Faktum är, att många av er har upplevt denna frekvens/plats, men ni minns det inte. När ni flyttar in i denna vildmark, kan ni i denna frekvens av det okända, uppleva känslan av att ni nyligen har anlänt till en frekvens av verkligheten, som ni alltid har känt till, men glömt bort.

Dessa paket av energi, liknar snabba möten med ett femdimensionellt energifält. Denna upplevelse är nästan som en ljus soluppgång, ett stormigt hav, ett stort träd, vatten eller regn. Det kommer till er genom de erfarenheter ni har haft inom er tre/fyrdimensionella kropp.

Men det kommer med en känsla som finns bortom det. Det är en med en känsla om att ni INTE är ensamma om dessa upplevelser. Ni vet att denna känsla inte bara stiger upp inifrån er. Denna känsla stiger upp från djupet av Gaias kärna.

Eftersom ni kan samverka och älska Gaia djupt, för att ni älskar Gaias vatten, Gaias luft, Gaias eld och Gaias jord, så kan ni älska jorden, luften, elden och vattnet i er egen kropp.

När ni älskar dessa element inom er själva, kan ni älska dem hos Gaia. Eller så kanske ni börjar med att älska Gaias element, så att ni kan börja minnas hur ni älskar dem inom er själva. Hur som helst, så bevarar ni något, en handling, ett vetande som ni blandar med alla Gaias element.

Ni blandar er med den eld som passerar genom varje synaptisk koppling i er kropp, med solen och med ljuset. Ni sammankopplas med allt vatten som håller er levande i er kropp, liksom med allt vatten på Gaias kropp, vilket hon behöver för att hålla sin planetära kropp levande. Ni kopplar också samman ert eget element av jord, med Gaias eget element av Jord.

Dessutom kopplar ni er samman med den luft ni andas, vilket är samma luft som när Gaia. Det är att likna vid en gåva som ni får från Gaia, ni drar den genom er kropp och sedan jordar ni den i Gaia, som en gåva till allt liv. Till ALLA liv från Gaias källor som kommer från samma element av Jord, Luft, Eld och Vatten.

När mänskligheten minns detta, börjar deras mänsklighet förändras, den börjar skifta. Ni, människorna på Jorden, börjar känna att det INTE är någon skillnad på att vara människa eller träd. Att vara människa är ingen skillnad från att vara himlen, vattnet eller luften.

Förr eller senare förstår ni, att det är de mänskliga VARELSERNA som är förvaltare av Gaias Jord. Ni kommer av jord, och ni är här för att vårda er själva på ett bra sätt, på samma sätt som ni vårdar Gaia.

Lyckligtvis blir det fler och fler människor som vill ha en hälsosam, vacker, naturlig planet, fylld med ovillkorlig kärlek och kunskap om Gaias Jordens sanna, multidimensionella verklighet. Denna multidimensionella verklighet är den ni väljer, när ni går in i era högre medvetenhetstillstånd och kommunicerar med ert eget Högre Dimensionella SJÄLV.

När ni återvänder till de högre frekvenserna av verkligheten, och när ni återvänder till era Rymdfarkoster, kommer era perspektiv på verkligheten att öka mycket. Om ni kan minnas detta expanderade perspektiv av verkligheten, och ta det tillbaka till ert vanliga liv, kommer något djupt inom er att förändras och expandera.

När ni med egna ögon ser det på vägen till mataffären, kommer ni att bli medvetna om era expanderande verkligheter. När ni väntar på att hämta era barn ser ni era expanderande verkligheter. När ni åker till banken ser ni era expanderade verkligheter.

Ni förstår, när ni går ut med hunden eller sitter i er trädgård, så kommer ni att höra, kommer ni att känna, och förr eller senare kommer ni att minnas att NI ÄR delar av den femdimensionella Gaia.

Välsignelser till er alla. Ni är väldigt viktiga. Ni är kärnan i den planetära Uppstigningen. Och vi, era Högre Uttryck av SJÄLV, Tackar Er!

Om ni vill ladda ner en kostnadsfri inspelning av det här meddelandet så klickar ni: HERE

Välsignelser från Suzanne Lie och Arkturierna

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...