Arkturierna via Suzanne Lie, 19 januari 2019

 

Arkturierna via Suzanne Lie, 19 januari 2019

 

På Gränsen till Arkturiernas Nästa Frekvens av Verkligheten genom Sue Lie

19-01-19

PÅ GRÄNSEN TILL

Nästa Högre Frekvens av Verkligheten

Arkturierna genom Suzanne Lie

Fler och fler av er börjar se er själva stå på ”GRÄNSEN”.

”På Gränsen till vad?”, kanske ni frågar.

 

Faktum är att ni kanske inte vet vad ni är ”på gränsen till”, förrän ni är där. Anledningen till detta är att ”GRÄNSEN” är när, var och hur ni uppfattar er själva där, genom det ni frigör och/ eller överför till GRÄNSEN av Er Nästa Högre Frekvens av Verklighet.

 

Vi säger ”nästa högre frekvens”, eftersom det kommer att finnas fler och fler femdimensionella energifält, som kommer att söka sig till Gaia, för att plantera sina femdimensionella energifält i de områdena, som är tillräckligt starka för att acceptera en så kraftfull gåva.

 

Tyvärr finns det fortfarande människor som ännu inte minns de löften de gav, innan de valde att ta denna inkarnation på Jorden. Löftet var att hjälpa Gaia med Hennes Planetariska Uppstigning. Lyckligtvis börjar fler och fler människor minnas att de tog sina nuvarande farkoster på Jorden, för att uppfylla sitt löfte att hjälpa Gaia, med Hennes planetariska uppstigning.

 

Fast de gjorde detta löfte till Gaia i tryggheten av deras femdimensionella Hemvärld, eller Rymdfarkost. Därför blev många av dem förvånade över att se hur skadad Gaia har blivit, och hur denna skada snarare blev värre i stället för bättre.

 

Faktum är, att er Galaktiska Familj (där många av er ingår), har skickat fler och fler volontärer till Jorden. När någon ”volontär” kommer till Jorden, chockas de ofta av den stora skada som gjorts mot kära Gaia, liksom de lögner och illusioner som ofta används för att få ”makt över” andra.

 

Lyckligtvis, när våra volontärer vaknar till fullo för sitt utvalda uppdrag, kan de börja sin process med att berätta, visa och leva SANNINGEN från sina galaktiska SJÄLV, som frivilligt och modigt gick med på att bistå vid det Stora Uppvaknandet.

 

Detta Stora Uppvaknande är som sagan om ”Törnrosa.” Hon var fullt medveten om SANNINGEN. Därför försatte mörkrets krafter Törnrosa, och hela hennes Slott i sömn, tills hon vaknade av den första kyssen av Ovillkorlig Kärlek.

 

Tredimensionell kärlek kan vara svår, temporär och alldeles för ogrundad. Därför är denna ”kärleksgåva” alltför ofta inte närvarande, för att hjälpa de ”sovande” att vakna upp till en ny verklighet baserad på Ovillkorlig Kärlek, vilket är en KÄRLEK som INTE ställer några krav.

 

Med ”människor som vaknat” menar vi människor som har anpassat sin medvetenhet till den inre frekvensen, hos den högre tredje och fjärde dimensionens frekvenser i sina Hjärtan/ Sinnen. Hjärtat/ Sinnets anslutning gör det möjligt för människor att uppfatta och acceptera ”Gränsen till Femdimensionella Energifält”, som växer sig större och starkare för varje dag.

 

Då de högre dimensionella frekvenserna sammanfogar sig med mänsklighetens tre/ fyrdimensionella perceptuella fält, aktiveras deras femdimensionella perceptuella fält som blir redo att ta emot ”Kyssen av Ovillkorlig KÄRLEK”.

 

Ovillkorlig kärlek är ”nyckeln” som kan öppna mänsklighetens Hjärta/ Sinne, för att påskynda deras fysiska kroppar att kunna acceptera det stadigt ökande flödet av femdimensionella energifält.

 

Och, det vi menar med ”Gränsen” är ”mänsklighetens gräns”, som vaknar upp till Gaias NYA femdimensionella operativsystem. Det här Femdimensionella Operativsystemet är inte bundet av tid och rum, som ert nuvarande Tre/ Fyrdimensionella är.

 

Precis som när mänskligheten uppdaterar operativsystemen på sina datorer, telefoner och andra kommunikationsmedel, har de också möjlighet att uppdatera sina Hjärtan/ Sinnen för att förbereda sig för transmutationen tillbaka till sina medfödda femdimensionella resonanser.

 

Med sammanslagningen i hjärta och sinne, och uppdateringen till ett femdimensionellt energifält, kan de uppväckta och uppvaknande människorna lättare kommunicera med andra människor, som förbereder sig för sin ”Återgång till SJÄLVET.” Denna återgång till SJÄLV börjar på ett sätt som inte är bundet av begränsningarna i den tredimensionella tiden och rummet.

 

Eftersom vakna eller uppvaknande människor blir mer och mer medvetna om sanningen de har lärt sig, och minns genom kontakten med ”den inre känslan av sann Ovillkorlig Kärlek”, så kommer den Villkorliga Kärleken och förvirringen att ersättas, med de tydliga inre riktningarna som uppstår när Hjärtat och Sinnet slås samman till ETT.

 

När Hjärtat och Sinnet kan blandas med någons tankar och känslor, påbörjar människans hjärna en cykel av ”transmutation”. Transmutation är mer än bara förändring. Transmutation innebär att frekvensen av tankar, känslor, minnen flödar över ”gränsen av medvetenhet”, och in i resonansen för de femdimensionella energifälten.

 

Denna transmutation börjar med sammanslagningen av Hjärta och Sinne, vilket aktiverar ert nya femdimensionella Operativsystem. Detta ”nya operativsystem” är inte nytt för de som har vaknat och/ eller de som kan minnas sina färdigheter i de ”Interdimensionella Kommunikationerna”.

 

Denna ”färdighet” av Interdimensionell Kommunikation, är det som har gjort det möjligt för de jordade tredimensionella, att uppfatta och kommunicera med sitt eget femdimensionella SJÄLV. Det femdimensionella SJÄLVET är den högre frekvensen av den fysiska formen.

Det femdimensionella SJÄLVET är den högre dimensionella versionen av SJÄLV, som kommer att ”belysa” den tredimensionella fysiska människan, under sina tre/ fyrdimensionella uppdrag av att väcka sig själva, såväl som hela mänskligheten.

 

Mänskligheten var menad att vara Gaias räddare, och de skulle hjälpa Gaia med hennes planetariska transmutation, från en tre/ fyrdimensionell planet, till en femdimensionell.

 

Dessa ”människor” som skulle hjälpa Gaia med Hennes transmutation, var faktiskt femdimensionella varelser som frivilligt valde att ta en kropp med lägre frekvens, så att de bättre kunde interagera och vägleda de tre/ fyrdimensionella människorna.

 

Dessa femdimensionella varelser valde frivilligt att resa till den tredimensionella Jorden, via sina femdimensionella Rymdfarkoster, då de bar sina femdimensionella Ljuskroppar. Sedan, när de kom till Jorden, övertäckte de sina skepp för att inte skrämma de i den tredje dimensionen.

 

Många grymma attacker hade gjorts mot Gaia av de tidigaste invånarna, liksom alla ”moderna krig” och den omfattande föroreningen som mänskligheten tillåtit, för att kunna tjäna ”pengar”.

 

Många grymma handlingar gjordes mot Gaias jordkropp, så att människor skulle kunna ”bli rika” och ”kriga för att få mer makt över andra.” Därför förvandlades Gaias planetkropp, som en gång var rik på skönhet och hälsosam ekologi, till en sårad planet som för ofta styrdes av de som levde av Makt ÖVER, hellre än Kraft INOM.

 

När Galaktikerna kom till Jorden såg de hur de rika blev rikare, och makten över individerna blev starkare och starkare. Därför bestämde många av dessa modiga femdimensionella familjemedlemmar, att ta tredimensionella jordfarkoster i hopp om att kunna hjälpa Gaia.

 

Många av dessa Galaktiker valde att ta en jordfarkost för att bättre förstå hur och varför, Gaia hade blivit så fruktansvärt misshandlad. Dessa modiga varelser kom från Plejadiska Stjärnkluster och anslöt sig till Arkturierna, som också kom till Gaia för att hjälpa till med hennes healing. Tyvärr, så snart Galaktikerna hade healat Gaia, skadade gruppen med ”makt över andra” Gaia igen.

 

Under tiden visste Gaia att hon bara kunde frigöra sig från dessa ”förlorade själar”, om mänskligheten var villig att hjälpa henne. Tyvärr tog det många, många tidscykler, många krig, bomber och föroreningar innan människorna, som var avsedda att vara ”Jordens förvaltare”, vaknade upp till sina egna högre dimensionella uttryck av SJÄLV.

 

Det var först när människorna började vakna till sitt eget högre dimensionella SJÄLV, som de kunde uppfatta Gaia som ett ”levande väsen”, istället för en plats som mänskligheten kunde skada. Faktum är att det var först när mänskligheten började inse hur mycket de hade skadat sin planet, som vissa människor började vakna upp till Gaias behov.

 

Gaia, som är en levande, kännande varelse, vill inte heller avvisa Sina tredimensionella människor, som bor på Hennes Planet. Men mänskligheten, eller åtminstone inte tillräckligt många människor, har inte förstått/ mindes inte, att DE faktiskt var Galaktiker som kommit till Jorden men GLÖMDE.

 

När människorna började komma ihåg att de hade glömt vilka de var, och varför de hade valt att ta en jordfarkost för att hjälpa och lyssna på Gaia, började de också minnas att de var multidimensionella varelser, som hade valt att ta en tredimensionell kropp för att hjälpa till med Jordens planetariska uppstigning.

 

Sedan, sent omsider började människan i alla fall minnas att:

 

”NU ÄR DET dags att till fullo vakna upp till sina sanna, mångsidiga SJÄLV.”

 

”NU ÄR DET dags att till fullo minnas det som lovades göra för att hjälpa Gaia!”

 

När människor började minnas sina sanna Multidimensionella SJÄLV, var de inte längre bundna av sina tre- och/ eller fyrdimensionella begränsningar och själviska handlingar. Då började de inse att arbetet som ”ger dem pengar” inte var lika viktigt, som arbetet som ”hjälper till med den planetära uppstigningen”. Alltså, det arbete som hjälper till att heala planeten, så att Hon KAN stiga upp.

 

Naturligtvis måste många människor ”tjäna pengar” för att ta hand om sina nära och kära. Bra är att då att de ansluter till sina femdimensionella SJÄLV, som fungerar utifrån femdimensionella TAKAR OCH EMOTIONER, då kan deras Multidimensionella SJÄLV börja vakna, och kommunicera regelbundet med dem.

 

Eftersom dessa olika aspekter av de Multidimensionella SJÄLVEN, har olika minnen av inkarnationer, olika färdigheter, till och med olika kön i sina många jordfarkoster, lär de sig mer om vika och vad de KAN vara. I själva verket är varje enskild människa faktiskt en sammansättning av alla de verkligheter de någonsin har upplevt, älskat, lärt sig, kommit ihåg eller glömt.

 

Då människor minns mer om sitt sanna, Multidimensionella SJÄLV, kan de börja minnas mer av det de lärt sig på Jorden, såväl som på andra planeter. Sedan, då mänskligheten minns sina ”Interdimensionella” upplevelser, kan de hjälpa Gaia bättre när Hon börjar initiera Sin ”Återgång till den Femte Dimensionen.”

 

Eftersom mänskligheten ”står på GRÄNSEN till stora förändringar”, kommer de att börja ha drömmar, fantasier, minnen och fysiska upplevelser, av att DE är ”Ledare av SINA Verkligheter – den Verklighet DE har skapat”.

 

När människorna kan ta ansvar för den verklighet de valde före födseln för att rensa gammal karma, den verklighet de har skapat, och viktigast, den verklighet de har skapat till sig själva – liksom den verklighet de har skapat för sin Moderplanet.

 

Allt för många människor har glömt att de ”bär” en tredimensionell kropp, medan deras hjärtan, sinnen och uppdragen på Jorden ALLTID är multidimensionella. Att vakna upp till sina högre dimensionella frekvenser av SJÄLV, är början på mänsklighetens transmutation, från en tredimensionell människa som bär en fysisk kropp, till en multidimensionell Varelse, som bär en multidimensionell kropp av LJUS!

 

När mänskligheten minns och äger sitt LJUS, kommer de att kunna minnas och äga, att de är skaparna av sin verklighet. Därför påminner vi, Arkturierna, er återigen om att ”SE IN I ERT EGET LJUS” för att minnas:

 

VARFÖR ni kom till Jorden?

 

VAR ni kommer ifrån?

 

VILKA ni är i era högre uttryck av SJÄLV?

 

och VAD ni lovade uppnå – för Gaia- i denna inkarnation?

 

Så fort ni har ett ”personligt behov”, vilket är vanligt i er tredimensionella värld, och till och med i er fyrdimensionella fantasi, ”faller ni ner från gränsen” av den femte dimensionen, och anpassar er själva till den fyr- eller tredimensionella önskan och/ eller målet.

 

Ja, ni måste få era personliga behov uppfyllda, så ni kan rensa bort de gamla tredimensionella begränsningarna, och flytta in i den fyrdimensionella frekvensen för att ”hitta gränsen” till vilka ni varit, och de ni nu minns att ni lovat att bli.

 

Naturligtvis är den första delen i denna process att minnas det Multidimensionella SJÄLV ni valde att lämna i den femte dimensionen, för att fungera som vägvisare och mentorer till frekvensen av ER, som bär en tredimensionell kropp och en fyrdimensionell aura.

 

Men när ni kan expandera ert medvetande till den femdimensionella frekvensen av HÄR och NU, kommer ni inte att vara lika lättdistraherade från era högre dimensionella uppdrag.

 

När ni är i linje med Gaia, liksom med ert femdimensionella SJÄLV, kan ni tjäna som Portalöppnare som öppnar femdimensionella portaler, mellan den tredimensionella Gaia och Hennes Planetariska Multidimensionella SJÄLV.

 

På detta sätt fungerar både Person och Planet som levande portaler, genom vilka den femdimensionella frekvensen av energifält kan flöda in, och sammanfogas med planeten Jorden. Ja, människorna har ofta den ärade rollen som ”Portalöppnare.”

 

Portalöppnare hjälper till från Skepp i yttre rymden, och från de mänskliga kontakter som bebor Gaias tre/ fyrdimensionella planet. Faktum är att många från Jorden besöker våra skepp under sömn och/ eller meditation.

 

Det är genom det ärvda fysiska och galaktiska SJÄLVETS medfödda dedikation, som ni hänger er själva åt att hjälpa kära Gaia, att uppfylla Sitt Uppdrag. Några av Gaias uppdrag är kända för människorna och vissa inte. Ibland är det bäst för människorna, att inte veta vad som ska hända.

 

Kom ihåg att de som tjänar Gaia, gör det både från Jorden och från deras galaktiska hem i Gaias avlägsna himmel. Hur som helst, NI, liksom många andra, vägleder kära Gaia tillbaka till Hennes medfödda högre fyr- och femdimensionella energifält.

 

När Gaia går in i dessa högre energifält, kommer livet på Jorden att bli mer ”på gränsen till förändring”, men också ”i processen av transmutation till högre frekvenser av verkligheten.”

 

Vi, Arkturierna, liksom Plejadierna, är HÄR med er,

 

I ERT NU

 

Om ni kontaktar oss så svarar vi!

Välsignelser från er galaktiska familj

https://www.youtube.com/watch?v=3tcTlalR65g&t=69s

Ovanstående länk är en bra YouTube om alla galaktiska varelser

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...