De Gyllene Varelserna via Suzanne Lie, 26:e april 2017

De Gyllene Varelserna via Suzanne Lie, 26:e april 2017

 

Enighet med SJÄLV – Del 2 Enhetsmedvetenhet av de Gyllene Varelserna, genom Sue Lie

Länk till: Unity with SELF–Part 2 Unity Consciousness by the Golden Ones, through Sue Lie

 

Enigheten med SJÄLV

De Gyllene Varelserna, genom Suzanne Lie

Eftersom ni minns att ni faktiskt är Multidimensionella Varelser, kommer de högre uttrycken av ert eget Multidimensionella SJÄLV att kallas för att observera den tredimensionella komponenten i ert Multidimensionella SJÄLV.

Vi kan inte säga exakt under vilken livstid, som era många liv som Multidimensionella SJÄLV FINNS, kommer att FINNAS eller har FUNNITS, som ni kommer att observera. Men de flesta väljer att observera livet där de för närvarande är inkarnerade, eftersom de lättast kan ändra och modifiera under den inkarnationen.

Men alla människor är olika, och alla har en fri vilja. Därför vill vissa människor börja gräva direkt för att rensa upp i en del ”tidigare liv”, som de vet är redo för transmutation.

Å andra sidan vill en del människor kunna överblicka och se alla sina ”uttryck av själv” samtidigt, men också allt däremellan. Därför är det viktigt att komma ihåg att det inte finns något rätt eller fel av sätten med att stiga upp.

Gaia har varit en polariserad planet med rätt och fel, vänster och höger, norra halvklotet, södra halvklotet, så väl som alla andra separationer av svartsjuka, strider och allt annat som har kommit av ”separationen”, sedan Hennes förlust av det älskade Lemurien.

Lyckligtvis bor många Lemurianer i Gaias kärna. Gaias kärna är femdimensionell, och hennes femdimensionella kärna är nyckeln till Gaias planetariska uppstigning. Den ”nyckeln” är dock inte en ”plats”, eftersom den femte dimensionen inte är en plats. Den femte dimensionen är en ”frekvens” av verkligheten.

Därför kommer ni inte att kunna sätta er i bilen, ta flyget eller bussen och ”resa till den femte dimensionen.” Istället kommer er fysiska kropp att fungera som er ”portal till Gaia”, såväl som er ”portal Hem” till er femdimensionella Ljuskropps SJÄLV.

Vi påminner er om, att eftersom er femdimensionella medvetenhet genljuder bortom alla tid- och rumbegränsningar, kan ni uppleva ALLA verkligheter som ni någonsin haft på Gaia, i det femdimensionella NU.

När ni väl minns hur ni ”överlämnar er” till er medfödda femdimensionella medvetenhet, kommer ni simultant att kunna vara inom 5D:s NU …

I det NU kan ni heala alla inkarnationer på Jorden som ni någonsin haft, med er femdimensionella Ovillkorliga Kärlek. När dessa inkarnationer har blivit healade kan ni sända dem tillbaka till er medfödda högre frekvens av SJÄLV med den Violetta Flamman.

Gaia förbereder sig för att äntligen släppa alla tre/fyrdimensionella mönster. Därför ber hon Sina människor, som förmodligen är Hennes mest utvecklade varelser, att minnas och rensa i alla tidigare inkarnationer.

Från ert tre/fyrdimensionella medvetande, skulle ni inte kunna utvidga er medvetenhet bortom tiden, för att komma in i det NU där ert femdimensionella medvetande kan uppfatta ALLA era myriader av liv, av olika uttryck inom ert sanna Multidimensionella SJÄLV.

Lyckligtvis minns de uppstigande människorna NU sitt femdimensionella medvetande, såväl som deras femdimensionella SJÄLV, som hjälpt dem från ”ovan” under större delen av livet.

När ni, de Uppstigande Varelserna, kan skapa en tydlig portal genom de tredje och fjärde dimensionerna, till ert femdimensionella energifält av ert Högre SJÄLV, kan ni öppna er portal för att välkomna ett konstant flöde, av femdimensionellt ljus in till Gaias aura.

Tyvärr har det funnits mycket rädsla och många krig, atombomber och hemska händelser som våra Uppstigande Varelser har behövt, och kommer att fortsätta behöva, rensa från Gaias aura. Därför har mänskligheten, i linje med deras högre uttryck av SJÄLV, mestadels känt en plikt av att ”rensa upp” snarare än att kunna ”gå vidare”..

Lyckligtvis vaknar allt fler av mänskligheten upp, och förstår att deras egna högre dimensionella uttryck av SJÄLV, finns inom Gaias aura och i de omgivande områdena, som väntar på att hjälpa till med Gaias upprensning.

Men vi, medlemmarna i er Galaktiska Familj, kan inte göra vår närvaro känd förrän fler av de av Illuminati hjärntvättade människorna har vaknat upp. Det är av den anledningen vi ber våra jordvarelser att ”önska få” se Rymdskepp på himlen och ”vinka ett lyckligt välkommen”, i stället för att skräckslagna springa och hämta ett vapen.

Människorna under er era har varit djupt hjärntvättade för att tro att vi, er egen Galaktiska Familj, har dåliga avsikter. De här ”förlorade varelserna” inser inte ÄNNU, att de som sänder ut rädsla och lögner för att hålla er fast i ert tredimensionella medvetande, är de som har ”dåliga avsikter”.

Den goda nyheten är att Gaias kärna har en femdimensionell energi som sträcker sig upp mot Hennes planets yta. Den tankeväckande nyheten är att reningen måste initieras av människorna, inte för att de är bättre än resten av Gaias varelser, utan för att det till största delen var människorna som skapade problemen.

Faktum är att det var människornas fysiska inkarnationer som lämnade det största energifältet på Gaia, oavsett om det var Ljuset från en Uppstigande Varelse, eller mörkret från de förlorade människorna. Lyckligtvis finns NI på Gaia NU, för att hjälpa till med planetens uppstigning.

De som fortfarande är förlorade i lögner och illusioner, kommer inte ens att tro att Gaia är en levande varelse, än mindre kommer de att hjälpa Gaia med transmutationen till Sitt femdimensionella uttryck.

Därför kallar vi på er, våra Uppstigande Varelser, de som minns att de är Multidimensionella Varelser som valde att ta en jordfarkost för att hjälpa till med den planetariska uppstigningen.

Vi kallar på ER för att ni ska minnas ert femdimensionella uttryck av SJÄLV, som hjälper Gaia från er Hemvärld och/eller från ett av de många Rymdskeppen som cirkulerar runt Gaia, för att skydda och hjälpa Henne.

Många av er, våra uppstigande människor, har femdimensionella liv på våra Rymdskepp och valde frivilligt att expandera sina energifält ner till den tredje dimensionen, och samtidigt ha en Jordfarkost.

Det vi, er Galaktiska Familj har upptäckt är att, även om jorden verkar finnas på randen till totalt krig och förstörelse, är jorden samtidigt på ”randen” till en Enigheten av Mångfald. Genom större delen av Gaias historia, oftare än inte, kämpade man mot mångfalden.

Denna mångfald skapades i stor utsträckning genom ”hjärntvätt” och ”rädsla.” Vi är glada att se att mer och mer av mänskligheten vägrar att bli hjärntvättad av falsk information. Vi uppfattar också att mer och mer av mänskligheten söker Enighet i Mångfalden.

När ni, Jordens befolkning, minns att ni ALLA är multidimensionella; vetskapen om ert sanna multidimensionella SJÄLV, kommer att ENA alla de som en gång tyckte att de var ”annorlunda”.

När alla ni förflyttar er genom alla era inkarnationer, blir ni uppmanade att balansera inkarnationerna där ni fördömde annan härkomst och/eller liv där ni fördömdes för att ni var av annan härkomst, vilket betyder annorlunda än andra.

Det är mycket viktigt för alla våra Multidimensionella Ledare att röra sig genom denna karmiska rensning, för när vi, Galaktikerna, landar på Gaia, behöver vi hjälpa de människor som inte är redo att tro (och därmed iaktta) våra Skepp, så väl som de som inte är redo för att flytta till ett femdimensionellt samhälle.

Eftersom de inte är redo, kan de kanske uppleva att de ser oss i sina drömmar eller i sina meditationer. Men de kommer att ha svårt att iaktta oss i sina dagliga liv. Å andra sidan, de som är redo kommer att kunna iaktta oss mycket tydligt hela tiden.

Några av dessa ”iakttagare” kan bli rädda, eller tror att de är galna, eftersom de ännu inte vet, att de faktiskt uppfattar den multidimensionella verklighet som alltid funnits – men bara uppfattades genom deras högre dimensionella perception.

Därför, beror det inte på att världen har förändrats. I stället är det så att fler mänskliga invånare har utökat sitt medvetande tillräckligt mycket, för att medvetet uppfatta att något förändras. När de uppenbaras av det, kanske de undrar varför vissa människor håller tillbaka hela processen?

Människorna som försöker ”hålla tillbaka uppstigningen” är de som inte arbetade med Gaia eftersom de ville ha makt över Gaia. Växtriket arbetade med Gaia, djurriket arbetade med Gaia, luftens, vattnens och de eteriska varelserna arbetade med Gaia.

Alla dessa varelser är redan i Enighet med Gaia. Därför behöver de inte ta andra liv för att rensa i tiderna när de arbetade mot Gaia, istället för med och/eller för Gaia.

Det är bara mänskligheten som har skadat Gaia, eller arbetat mot Henne. Därför är det mänskligheten som måste ta hand om alla sår som gjordes på Gaias kropp, och ge dem alla Ovillkorlig Kärlek och den Violetta Flamman.

En av de saker som händer är att fler och fler människor vill lämna städerna. Människor vill bo på landsbygden och/eller ansluta sig till ett kollektiv, där var och en odlar sin egen mat, och lever av det jorden ger.

Det här är en del av att ”gå tillbaka till Gaia”. Mänskligheten har nått teknologins höjder utan att vara jordade. Därför, ledde mycket av denna teknologi till missbruk och destruktivitet. En del av tekniken har till och med möjlighet att förstöra Gaias älskade planet.

Det är av den anledningen de som är uppväckta kallas till ”aktiv tjänst för Gaia”. Många människor har haft många, många inkarnationer på Gaias Jord. Å andra sidan, har andra varit på Gaia bara en eller två gånger, och har inte kommit tillbaka för fler inkarnationer.

Detta är planerat, och vissa som tar en jordkropp kommer att vara helt nya i den processen. Därför, kommer de att ha ett helt annat perspektiv än de människor som inkarnerat om och om igen.

Därför är det viktigt att sammansmälta dessa två uppfattningar, genom att foga dem samman så att de blandas. Denna Enighet av Mångfald, är en viktig del av vad vi alla kommer att få uppleva på Gaias uppstigande planet.

Vi njuter av att titta på, och hjälpa människor att rensa sig själva för att rensa Gaia, och att Ovillkorligt Älska sig själva för att Ovillkorligt Älska Gaia, och att transmutera sig till ”femdimensionella människor” för att hjälpa till med att transmutera Gaia till Sin ”femdimensionella planet”.

Eftersom mänskligheten hjälper till med Gaias uppstigning, kommer Gaia samtidigt att hjälpa till med den mänskliga uppstigningen. Det är genom Enigheten av Mångfald i den mänskliga formen, som människorna och planeten blir EN i detta NU.

Vid sammanslagningen av den tredimensionella fysiska och den fyrdimensionella gåtfulla, kan mänskligheten tydligare uppfatta och omfamna det femdimensionella NU av Enighet med ALLT liv, som skapar ETT i den femdimensionella NU.

”Men när kommer det att hända?” Hör vi att ni frågar.

”Det sker inom ert NU.” Svarar vi.

”Kom ihåg att den femte dimensionen, INTE är en plats.

Den femte dimensionen är en frekvens av verkligheten. NI kan uppleva den verkligheten genom att expandera er medvetenhet och därmed era uppfattningar till frekvensmönstren i den femte dimensionen.

Kom ihåg att den femte dimensionen ALLTID funnits där, strax bortom er perception. När ni utökar er medvetenhet, expanderar ni er perception.

Det är med er expanderande medvetenhet som ni inte bara uppfattar er högre dimensionella planet, ni kommer också att uppfatta ert högre dimensionella SJÄLV. Vi är med er!

Välsignelser,

Vi är de Gyllene Varelserna

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker www.st-germain.se

Du gillar kanske också...