Arkturierna via Suzanne Lie, 27 april 2016

 

Oneness7sig

Er NYA Känsla av SJÄLV

(http://suzanneliephd.blogspot.ch/2016/04/your-new-sense-of-self-arcturians.html)

Kära Ni

Det finns många initieringar som följer med uppstigning. Då ni inte bekymrar er för er personliga uppstigning och arbetar för Gaia finns det vissa tillgängliga dispenser. Till exempel, eftersom ni satt planetens behov före era egna kommer ert medvetande att kraftigt utvidgas, så också omfattningen av den kreativitet ni delar med er.

Vi, Arkturierna, berömmer er eftersom många av er inte tagit er tid med att berömma er själva. Vi påminner om att det inte finns någon fåfänga i de högre frekvenserna. Faktiskt skapade de mörka konceptet ”fåfänga” så att människor inte skulle förstå och acceptera sina egna högre förmågor.

Vi vill att ni ska veta att mörkret håller på att förlora sitt strupgrepp på människorna. Många människor i er värld har aldrig varit medvetna om den mörka sårbarheten hos sitt land. Allt de vetat om har varit vad propagandan på TV och andra media delgett dem.

Massorna har accepterat det som media informerat om som sanningen eftersom det har ansetts normalt att de få ska styra de många. Dock är vi Galaktiker här för att påminna er om att det inte finns något behov av något ”härskande” i något land. Vanans makt är emellertid stark för mänskligheten och det har funnits härskare i de flesta av mänsklighetens inkarnationer. Därför anses det normalt och förväntat.

Lyckligtvis, i den femte dimensionens verklighet som ni vaknar upp till, är alla självständiga varelser och har förmågan att ”styra” sig själva. Vidare funderar de inte på konceptet att ”styra över andra”. Istället ser de ett organiserat system till vilket alla medlemmar i samhället kan bidra och dela med sig.

Den femte dimensionens samhällen vet att alla i den frekvensen av verklighet och bortom är kapabla att styra över sig själva. Utan polariteten av ljus och mörker finns det INGA offer och INGEN överhet. Alla lever istället i samverkan.

Då varje varelse känner sig hel inom sitt eget femtedimensionella uttryck av själv, behöver de inte ta från andra eller utöva makt över andra. Alla är sammanbundna i ovillkorlig kärlek. Vi vet att detta koncept är nästan otänkbart för de som levt många inkarnationer inom begränsningarna av den tredje dimensionens verklighet.

Faktiskt tror många, vars medvetande fortfarande är begränsat till den tredje dimensionen, fortfarande på ”döden”. De kommer inte ihåg att när man dör återvänder man till sitt högre dimensionella uttryck av själv. När de beslutar sig för att gå in i en tredjedimensionell inkarnation antar de olyckligtvis den tredje dimensionens koncept av döden.

Vi vill tala om för er att er största fiende inte är de mörka. Er största, och kanske enda, fiende är att när ni antar en jordisk farkost glömmer ni ofta ert sanna Multidimensionella SJÄLV. Vi vill att ni alla ska veta att ”att minnas” ert Multidimensionella SJÄLV är DEN viktigaste nyckeln i er uppstigningsprocess.

När ni, våra jordade vänner, fortsätter i er nuvarande inkarnation, eller går in i en annan kommer ni att finna en mycket annorlunda jord. DE som blir kvar på Jorden under ökningen av Gaias frekvens kommer glädjefullt att uppleva den stadiga ökningen av Jordens basfrekvens.

I verkligheten har frekvensen varit i ökande de senaste 2000 åren, men ökningen har varit så liten och ni har varit fullt upptagna med att hålla näsan över vattenlinjen, så ni har inte märkt av det.

Det har också funnits tider när Jorden färdats genom energilinjer av lägre frekvens. I dessa eror har civilisationer som varit på toppen snabbt fallit. Under dessa tider med sjunkande energifält kunde de flesta människor inte expandera sina medvetanden till högre frekvenser och en del samhällen blev totalt utplånade.

I sådana tider kunde mänskligheten inte se planeten som en levande varelse och ringaktade starkt, till och med mördade, många av Gaias områden, växter, djur och andra människor. Nu går dessa mörka tider mot sitt slut eftersom Gaia färdas genom ett energifält av mycket hög frekvens.

De människor som starkt profiterade på de mörka energifälten försöker förstås fortfarande att ha makt över andra. Men även om de mörka gör allt de kan för att bibehålla sin övermakt kommer nu ett flöde från de högre energifälten till dem av er som förmår acceptera det.

Det är främst under de tider som Jorden rör sig genom områden av högre ljus som ni, medlemmar av mänskligheten, kan inse att, precis som människor upplever påverkan av högre frekvenser, planeten också gör det.

Med medvetenhet och acceptans av det högre ljuset, speciellt om det är medveten acceptans, avslöjas illusionen som styrt Jorden under mörkare tider. Den främsta illusion som NU ”smälter bort” under de högre ljusfrekvenserna är illusionen om att en person kan ha övermakt över en annan.

Då dessa högre ljusfrekvenser tränger in i er Tallkortkörtel/kronchakra får ni sakta, eller snabbt, tillbaka ert multidimensionella minne. Då detta expanderade minne kommer ”online” i ert dagliga liv har ni möjligheten att återfå en alltid expanderande förståelse och intimitet med ert eget Multidimensionella SJÄLV.

Denna expanderade relation med ert SJÄLV ger er stort mod eftersom ert SJÄLV inte är begränsat till den tredimensionella jordfarkost ni bär. Med denna frihet kan ni medvetet ansluta till EN i den femte dimensionen och bortom.

Er medvetna anslutning till den femte dimensionen låter er minnas att ni alltid kan få vägledning från era galaktiska vänner och familj som hela tiden sänder er ovillkorlig kärlek från de högre dimensionerna. Så snart ni medvetet kan ta emot denna välsignelse från de högre frekvenserna så är det till stor hjälp för er för att kunna minnas orsaken till varför ni åtog er denna inkarnation.

Bäst av allt, när ni väl etablerat en konstant, pågående relation med ert femtedimensionella själv expanderar er känsla av SJÄLV bortom er fysiska värld och in i era högre dimensionella verkligheter. Då er ”känsla av SJÄLV” kontinuerligt expanderar för att inkludera era högre dimensionella själv skapas en medveten pågående kommunikation med era verkligheter i högre frekvenser.

Denna personliga relation med ert SJÄLV är mycket välgörande då ni kontinuerligt kan ta emot det ”högre perspektivet” på vad som sker i er tredjedimensionella verklighet. Således blir ni starkt befriade från de lögner och illusioner som hela tiden sänds ut i er fysiska verklighet.

Er expanderade känsla av SJÄLV fungerar som ett motgift mot alla lögner och illusioner eftersom er inre sanning och uppenbarelser överskuggar myriaden av lögner och illusioner i den tredje dimensionen. I början kan det förefalla som om ni svävar ovanför ert fysiska själv, eller att ert fysiska själv är begränsande på något sätt.

Ni kanske också går igenom en period av förvirring över ”vilket själv är mitt rätta själv”. Dock, när ni får modet och åtagandet att dela dessa högre meddelanden i ert dagliga liv, kommer ni se att många andra har liknande upplevelser.

Er nya Känsla av SJÄLV ”återvänder” till er sanna form av Ljuskropp. Faktiskt minns ni mer och mer av era femtedimensionella besök och drömmar där NI ÄR Ljuskropp! Sedan, när ni återvänder till det fysiska planet, minns ni att ni ska bära er tredjedimensionella jordfarkost.

Från vårt högre perspektiv ser vi att många av er känner Kundalini Elden stiga upp i er ryggrad som förberedelse för er transmutation till Ljuskropp. Detta sänder en känsla av salighet och bekräftelse på att ni är mycket mer än en fysisk person som kämpar sig genom en värld i förändring.

Fler och fler av er minns när och hur ni frivilligt for iväg på ert uppdrag att hjälpa planeten Jorden. Å andra sidan har många Galaktiker aldrig haft en inkarnation på Jorden, men har assisterat Gaia från våra högre dimensionella verkligheter.

När Gaia fortfarande var en ung planet arbetade vi Arkturier tillsammans med Plejadier och Sirianer för att hjälpa henne under de tidiga erorna av mänsklig ockupation. Vi använder ordet ”ockupation” då människorna också var unga i sin utveckling. Således var många av dem/er mer benägna att ”ockupera och dominera” planeten än att ovillkorligt älska och stötta den.

Det är orsaken till att många av er i de högre världarna frivilligt antog en jordfarkost för att hjälpa Gaia. Vi sänder er detta meddelande nu för vi vill kalla er till aktiv tjänst.

Med ”aktiv tjänst” menar vi att Gaia är redo för Hennes återvändo till Hennes högre frekvenser i uttryck och HON behöver er hjälp. Hur hjälper man en planet? Svaret är att ni ska sända Gaia Ovillkorlig Kärlek och den Violetta Flamman.

Ovillkorlig Kärlek är den helande kraften i multiversum och ni kan hela ALLT liv. Den Violetta Flamman är kraften i transmutation av en person, plats, sak, planet och/eller en verklighet till en högre oktav av resonans.

Emellertid, för att skicka Ovillkorlig Kärlek och den Violetta Flamman ut i er värld måste ni släppa in den i ert eget själv – Chakra –för – Chakra. Det är av det skälet vi tillbringat en hel månad för att hjälpa era jordade kära att älska sig själva ovillkorligt.

Ni hittar den processen på: http://www.multidimensions.com/year-of-unconditional-love-7-minutes-7-chakras-7-weeks.

Eftersom den processen är ovillkorlig är den befriad från tid och kan upplevas i vilket som helst NU som ni väljer. Om ni inte har förberett er själva på det här sättet föreslår vi att ni gör så.

Ovillkorlig kärlek till ert själv ger er stort mod. Det främjar också starkt ert minne av SJÄLV, såväl som er hängivenhet att förbli anslutna till era egna högre uttryck inom NU i all er ”tid” på Jorden.

Välsignelser till alla.

Vi är HÄR NU för att hjälpa när ni kallar.

Arkturierna och Er Galaktiska Familj

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

Du gillar kanske också...