Arkturierna via Suzanne Lie, 29 mars, 2017

Arkturierna

via Suzanne Lie

29 mars, 2017

En snabb bulletin från Arkturierna – MEDDELANDE TILL ER SOM HÅLLER PÅ ATT STIGA UPP

 

Kära Arkturier!

Igår samlade jag ihop data om er från Internet. En del av det har jag aldrig hört och övrig information gav mig stor bekräftelse på att jag verkligen kommunicerar med er. Jag visste inte att Edgar Cayce kanaliserade er. Så väldigt intressant.

Jag måste hitta hans meddelanden från er, för att fördjupa min förståelse om det bästa sättet att låta mitt tredje-dimensionella själv stiga åt sidan, för att låta mitt femte-dimensionella själv kunna ta emot och översätta ert meddelande, på ett sätt som jag själv och andra bäst kan förstå och kunna ta till sig era underbara kommunikationer.

Finns det något som ni idag vill dela med er med mig?

Vi Arkturierna befinner oss ständigt här inom ert NU, för vi genljuder bortom det som ni kallar ”tid”. Vi är alltid glada att få dela med oss all information med er. Vi inser att ert sinne vandrar. ”Hur förnimmer en Arkturier känslor som ’vara glädjefylld’?

Först tillägger vi att vi inte använder termen ’en Arkturier’, eftersom vi uppfattar oss som delar av ett större kollektiv. Det är via denna kollektiva uppfattning om oss själva, andra och alla versioner av verkligheten som ni, mänsklighetens medlemmar, förenar er med det femte-dimensionella Nuet.

Denna ”förening med det femte-dimensionella NUET” sker till en början för dem som befinner sig på gränsen att transmutera till sina femte-dimensionella Ljuskroppar. Ni, medlemmarna av vår älskade familj, liknar i hög grad våra ”Arkturiska barn som bär Jordfarkoster.”

NI är också medlemmar av vår utvidgade Galaktiska Familj, bestående av Plejader, Sirianer och Antarer, vilka är våra närmaste släktingar, både i närhet så väl som i vår gemensamma tjänstgöring för Gaia. Vi Arkturierna, såväl som er utvidgade Galaktiska Familj, tjänstgör tillsammans med våra tappra familjemedlemmar, som har tagit sig tredje-fjärde-dimensionella jordfarkoster uppå Gaias uppstigande kropp.

Vi alla Galaktiker har väglett, assisterat och beskyddat vår älskade vän Gaia, planeten Jorden. Det är av denna anledning som flera inom vår Galaktiska Familj frivilligt har tagit sig en jordfarkost för att på bästa sätt kunna assistera Gaia.

Medan våra volontärer på Jorden bär sina jordfarkoster, kan de direkt involveras i det ofantliga upprensningsarbete som måste slutföras innan Gaia kan bli fri att släppa taget om sina bojor av tid och rum som är tredje-dimensionella, samt påbörja återgången till Sitt sanna multi-dimensionella planetariska själv.

Vi tackar alla de många människor som har kommit ihåg sina sanna multi-dimensionella själv och frivilligt har ställt upp på att stanna kvar, begränsade till en tredje-dimensionell kropp, tills Gaia har renats från alla de tredje-dimensionella skador och begränsningar som i första hand har lämnats av människorna. Vi talar först och främst om Gaias tredje-dimensionella skador.

Vilket ni alla är mycket väl medvetna om, så håller ni, medlemmarna av mänskligheten, på att sakteligen utvidga ert medvetande i tillräckligt hög grad för att minnas att ni befinner er i början av processen att gå in i varenda tredje-dimensionell inkarnation som ni någonsin har haft på Jorden, för att kunna transmutera alla de otrevliga dofter som ni någonsin har lämnat kvar på Gaia, såväl som under alla HENNES inkarnationer.

Vänligen lägg märke till att vi sade ’hennes’, och menar Gaias inkarnationer, snarare än mänsklighetens inkarnationer. Suzille blev också förvånad av det ’misstag’ som hon gjorde när hon transkriberade vårt meddelande. Men, vilket ofta stämmer, så är ett misstag en tredje-dimensionell term och inte möjlig i de fjärde, femte och bortom dimensionerna.

Vänligen påminn därför er själva om att många tredje-dimensionella misstag i själva verket är en missuppfattning eller förvirring gällande ett högre-dimensionellt meddelande. Ni förstår, tredje- och fjärde-dimensionella människor begår misstag. Men en femte-dimensionell och bortom, varelse är medveten om att ett ”misstag” i den tredje dimensionen ofta utgör en möjlighet till att få se och förstå komponenterna inom ert tredje-dimensionella liv som står i beredskap att bli transmuterade.

Vad vi menar med ”i beredskap att bli transmuterade” betyder att ni, mänsklighetens medlemmar på älskade Gaia, är redo att utvidga frekvenshastigheten i alla komponenter i er nuvarande, tredje- och fjärde-dimensionella verklighet. Problemet är att människor tenderar att ignorera sina misstag. Om de uppmärksammar sina misstag, bekymras de av att de sannolikt kommer att döma sig själva eller ännu värre, bli offer för någon annan som ”fick dem att begå det”.

Om någon av de våra som håller på att stiga upp, beskyller någon annan person för en yttre händelse eller situation, som i själva verket är deras eget misstag, så kommer deras medvetande att sjunka ner till de lägre oktaverna i deras tredje- och fjärde-dimensionella själv.

Om ni, våra tappra volontärer som väljer att ta er en Jordfarkost, lägger kraft på en yttre person, plats eller föremål, så kommer ni att ha skapat ett stort glapp mellan er tredje-, fjärde-dimensionella Jordfarkost och ert femte-dimensionella och bortom, Multi-dimensionella SJÄLV.

Vi förstår att det som vi precis har delat med oss, kanske förefaller omöjligt för många människor, men vi påminner er om att vi endast kommunicerar med de versioner, frekvenser av er, som har vaknat upp och är redo att tjäna Gaia. Skulle en högskola se på förstaklassarna som möjliga studenter för sin Masters-utbildning?

Vi riktar detta meddelande till dem av er som har dedikerat sig själva till den väg som assisterar Gaia, med Hennes Planetariska Uppstigning till den femte dimensionen och bortom. Vi Arkturier har andra meddelanden som vi önskar rikta till dem som nyligen har vaknat upp.

Vänligen tro inte att vi har fördömt dem som inte är redo för denna information. Detta meddelandes syfte är att hjälpa dem som håller på att stiga upp, för att hjälpa andra som en process i deras personliga uppstigning. Älskade Ni, det är detta Nu som de kosmiska energierna byggs upp och växer till sig till högre och högre frekvenser.

Ni förstår, för att kunna ta emot ett meddelande från er högre-dimensionella familj, behöver ni matcha frekvensen i ert medvetande med frekvensen i deras meddelande.

Precis som ni inte kan se det som genljuder till en ljusfrekvens bortom era ögons varseblivningsförmåga, så kan ni inte ta emot och förstå ett högre-dimensionellt meddelande som genljuder bortom frekvensen i ert Höga Hjärta och ert Tredje Ögas förmåga att varsebli och översätta det.

Att utvidga era varseblivningars frekvens liknar mycket att bygga upp en stark jordfarkost. När ni vill bygga upp en starkare kropp, så börjar ni lyfta tyngder av en lägre vikt. Slutligen kommer ni sedan att kunna lyfta allt tyngre vikter.

På samma sätt kan ni påbörja era inter-dimensionella kommunikationer med ett meddelande om ett av era tidigare liv. Sedan, när ni utvidgar ert medvetande, kan ni förmå följa evolutionen av inkarnationer till fjärde-dimensionella tidigare livs-situationer.

Med tiden, samt med övning, kommer ni kunna följa evolutionen i denna inkarnation in i den femte dimensionen, eller tillbaka till tredje dimensionen, för att få uppleva ytterligare en tredje-dimensionell livstid på Jorden.

I och med att ni utvidgar ert sinne till att omfatta konceptet om reinkarnation, så kan ni slutligen utvidga ert medvetande till att omfatta frågan om var ni befann er mellan era olika inkarnationer på Gaia. Det är vid denna punkt som vår markpersonal börjar omfatta konceptet om att de inte är ”bara människor”.

För dem av er som har varit vakna på detta sätt under flera av era inkarnationer, är det bekant att ni är Multi-Dimensionella Varelser. Men på Gaia finns fortfarande miljontals av våra representanter som bara är medvetna om sin nuvarande inkarnation.

Kära Uppvaknade Ledare, vissa människor kommer att bli mycket skrämda av våra landningar och de kommer att frukta att vi har kommit för att ”ta över dem”. Men tvärtom, vi landar för att hjälpa dem med att ”ta över ansvaret över deras egen planets evolution”.

Alltfler av er har kommit ihåg att ”NI är VI”. När mänskligheten kommer ihåg att de är multi-dimensionella, kommer de också att minnas att de är delar av vad de skulle kunna kalla ”Vi”. Det som vi kallar ”vi” är: ”Vi är alla femte-dimensionella och bortom, varelser som har vigt oss själva till att hjälpa till med Gaias uppstigning till den femte dimensionen.”

De av er som har kommit ihåg att ni och vi är ETT, kommer även ihåg att ni har valt att ta en tredje-dimensionell farkost för att på bästa sätt kunna hjälpa Gaia med Hennes Planetariska Uppstigning. Det är de av er som ”minns ert sanna SJÄLV”, som kommer att bli till största hjälp under tiden för våra landningar.

Vi hjälper er att förbereda, utbilda samt hjälpa de övriga människorna som inte ännu har kommit ihåg sina egna Multi-dimensionella SJÄLV. Vi kommer också att behöva våra helt uppvaknade volontärer på Jorden för att lugna ner den o-uppvaknade mänsklighetens rädsla med villkorslöst kärleksfulla förväntningar och vänligt stöttande.

För er, de som vi talar till, kommer vår landning att bli en fantastisk och länge förväntad händelse. Å andra sidan finns det många andra som fortfarande är rädda för möjligheten att en högre livsform skulle komma in i deras alldagliga verklighet.

De som har haft kärleksfulla och generösa familjer och mentorer kommer i högre grad kunna förmå acceptera känslan av en kärleksfull familjemedlem. Men de som har haft våldsamma och/eller misshandlande familjemedlemmar kommer att se på alla varelser som om de var eller vill vara bättre än dem själva. Olyckligtvis kan denna del av befolkningen uppfatta vår ankomst som en farlig och hotfull tilldragelse.

Det är av den anledningen som vi har bett Suzille skriva sina böcker om ”Pleiadian Perspective of Reality (Pleiadiskt Perspektiv på Verkligheten)”, så väl som ”The Journal”, som följer processen i en ”normal familj” som vaknar upp till en inter-dimensionell verklighet.

Vi har nyligen väglett vår skrivare till att skriva sin senaste bok, ”Preparing for First Contact (Förberedelse inför Första Kontakt)”, för att hjälpa mänskligheten att förstå vårt kommande besök till Gaias Jord. Suzille har även förmedlat två bilderböcker. En av dem publiceras inom kort.

Dessa bilderböcker kanaliserades genom henne från oss, som ett sätt att förbereda mänskligheten för en kommunikation via Ljusspråket. Vi kommer att tala en hel del om Ljusspråk och Ljuskroppen i våra kommande on-line kommunikationer med de Våra som håller på att Stiga upp.

Vi tror att vi har gett er mer än nog av information för detta Nu. Men vänligen var medvetna och kom ihåg att det som vi har talat om i denna överföring är som ”en droppe vatten i Atlanten”, jämfört med alla de underbara saker som vi kommer att dela med oss till er alla.

Snart behöver ni inte längre ”lära er”. I stället blir allt ni behöver göra att minnas. Vi, er Galaktiska Familj, är så väldigt glada över era många bidrag till den fortgående evolutionen och Gaias och hennes alla invånares uppvaknande.

Vi är er Arkturiska Familj. Tacksägelser och Välsignelser till er alla. Ni har bidragit mer till den Planetariska uppstigningen än vad ni någonsin kan tro.

Vi kommer igen. I själva verket ger vi oss aldrig av.

Arkturierna och er Galaktiska Familj

 

FREE recording of this message HERE

 

 

Quick Arcturian Bulletin– MESSAGE TO ASCENDING ONES – Through Suzanne Lie

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...