Arkturierna via Suzanne Lie, 30 augusti

Oneness7sig

Arkturierna, 30 augusti 2016
via Suzanne Lie

Käre Suzille!

Som ni vet har USA alltid varit ett bolag och hade aldrig varit en demokrati. Innan folket i USA kan förändra denna situation, kommer de att behöva veta om det. Men många av dem vill inte veta. De kommer att stanna i 3D-Matrisen som gradvis kommer förstöra sig själv.

Den tredje dimensionen är faktiskt en ”start-raket” för Gaias uppstigning. För varje födelse finns en död. Fostersäcken är vid liv medan den ger näring åt fostret, men dör så att barnet kan leva.

Precis som vissa spindelmödrar lämnar över sig som föda, så att deras många spindelungar kan överleva; känner några medlemmar i USA ett behov av att ”äta sitt hemland” så att de kan överleva. Men de kommer INTE tillåtas att ”äta planeten”.

Dessa personer som mörkret har skapat kan endast förstöra matrisen. Matrisen är som ”spindelnätet” som de mörka uppfattar som sitt hem. Om ett spindelnät förstörs innan spindelungarna har vuxit till sig skulle dessa spindelungar dö.

På samma sätt, om matrisen förstörs skulle de ouppväckta inte ha en illusion av en verklighet där de kunde lära sig om Jordens operativsystem med orsak och verkan, och energi ut är energi tillbaka.

Dessa ouppväckta tror att de är PÅ planeten, men de är egentligen PÅ matrisen, vilket är byggnadsställningen för Jorden. När Gaia helt har mognat till femtedimensionella Nya Jorden kommer byggnadsställningarna tas bort och illusionen av den tredje dimensionen kommer att försvinna.

Precis som en död person så småningom måste upptäcka att han eller hon inte längre har en fysisk kropp, kommer de som bara kan uppfatta 3D-matrisen så småningom inse att de inte längre har en 3D-Matris.

De som bara har känt till ”livet på Matrisen” kommer att upptäcka att de inte längre har en tredjedimensionell Jord där de kan agera ut sina krig, girighet, rädsla och dominans.

Eftersom dessa förlorade inte kunde utvecklas alls under sina inkarnationer /skolor på planeten Jorden, och till och med gick tillbaka, kommer de att återvända till Källan för att placeras i det formlösa tillståndet av förberedande, för att på sikt bli en individuell människa.

Vårt experiment var för att se om en verklighet, baserad på separation och individualisering, kan skapa utveckling till en högredimensionell upplevelse. ”Experimentet” har visat att endast en liten andel av dem som loggat in till denna verklighet kan utvecklas till en kännande varelse baserad på ovillkorlig kärlek.

Gaia tog på sig alltför många eftersläntrare. Eftersläntrarna är de som misslyckades, även efter flera chanser, med att bli en högredimensionell, kännande varelse och återansluta till sitt Multidimensionella JAG.

Gaia kommer att behöva frigöra dessa förlorade, eftersläntrarna, om hon ska kunna stiga upp. Med andra ord, precis som spindelungarna äter sin mor, kommer eftersläntrarna äta /förstöra sin hemplanet. Det har visat sig att krig INTE bidrar till utvecklingen tillräckligt för att det ska vara värt den fruktansvärda förstörelsen och hatet.

Därför är krig inte ett hållbart alternativ för att underlätta frisläppandet av de förlorade. Precis som ”spindelungarna” måste äta sin mor för att överleva, tror många av dessa förlorade att de måste ”äta planeten” för att överleva.

Dessa förlorade kan inte inse att om de skadar sin planet, skadar de samtidigt sig själva och mänsklighetens framtid. De tänker på ett instinktivt sätt, som ”spindelungarna”, för att överleva till varje pris.

Precis som bin och andra varelser väljer att lämna 3D-Jorden och inte återvända, så gör många människor det. 3D-skolan stängs. De som har utökat sitt medvetande till den femte dimensionen kommer att fortsätta att kommunicera djupt med Gaia, liksom med sin Galaktiska familj.

Dessa frivilliga som hjälper Gaia tog tredjedimensionella kroppar för att bistå fysiska Jorden med Henne återvändo Hem. Så småningom kommer den tredje dimensionen bli ”vetets agnar”. På samma sätt som när agnarna på vetet faller bort, och livskraften hos vetet avslöjas.

Inom var och en av er finns er femtedimensionella Ljuskropp som er fysiska form har omgivit. När er anknytning till den fysiska världen släpps kommer den femtedimensionella Ljuskroppen långsamt, eller snabbt, ersätta den fysiska formen.

Varje femtedimensionella Ljuskropp kommer att kunna välja att återvända till de högre dimensionerna eller att bebo en av de många femtedimensionella världar som inte kunde uppfattas via deras tidigare tredjedimensionella varseblivningar.

Er fysiska form var mycket som ett personligt rymdskepp som var placerat på Jorden. Medan ni fortfarande bar er högredimensionella form av HÄR och NU, var era varseblivningar mycket som multidimensionella fönster genom vilka ni kunde uppfatta den högre fjärde dimensionen, femte dimensioner och bortom.

Men efter många eoner av att bära en jordfarkost, stängdes de högredimensionella ”fönstren” av illusionerna, polariteten och smärtan, så att enbart de tredje/fjärde-dimensionella fönstren in i verkligheten förblev funktionella.

Utan varseblivningarna av de högre världarna glömde ni dem. Sedan blev Gaia ungefär som en ”fängelseplanet”, där det var mestadels smärta och lidande som man inte kunde ta sig ur.

Därför tog högredimensionella varelser tredje/fjärde-dimensionella inkarnationer för att berätta sanningen om hopp, Gud och frälsning. Dessa ”högre väsen i mänsklig beklädnad” samlade anhängare omkring sig, utbildade dem och uppsteg sedan för att återvända till sina högredimensionella hem.

Utan sina Guru-ledare föll olyckligtvis många av efterföljarna in i glömska och återvände snart till deras ”spindelnatur”, att äta eller ätas. Lyckligtvis mindes några sanningen och anropade hem till de högre dimensionerna för assistans.

Nu är ni på ”krönet av Vågen”. Därför kan ni försöka att fånga vågen och få en spännande resa tillbaka till stranden av ert högredimensionella jag. Eller så kan ni dyka under vågen och hoppas att ni kan fånga nästa våg.

Vi vill att ni ska veta att det finns något sådant som ”den sista vågen”. Denna Sista Våg kommer snart till er tidslinje. Kommer ni välja att ta denna våg, eller kommer ni välja att dyka under vågen i hopp om att en annan möjlighet kommer att uppstå.

Vi är HÄR NU för att varna er för att Gaia väljer att ta denna uppstigningsvåg.

Vissa människor fann sin inre sanning och kommer kärleksfullt hjälpa till med Gaias förflyttning in i den femte dimensionen, men andra människor har beslutat att ”vänta ut den här och komma tillbaka till den vid en senare tid”. Men den ”senare” tiden kommer inte att uppstå, på grund av att ”tiden” avslutas.

Bussen till den femte dimensionen anländer, men den är på sin sista körning in i den tredje dimensionen. Varje person som tar den bussen har erbjudit sig att ta olika komponenter av Gaias 3D-essens med sig.

Sedan, när den sista bussen kör iväg, kommer Gaias hela tredjedimensionella essens att vara borta och den tredje dimensionen kommer att bli en spökstad.

”Vänta”, hör vi de förlorade säga, ”Hur mycket tid har vi?”

”Tiden är en illusion i den tredje/fjärde dimensionen” svarar vi.

”Betyder det att vi måste lämna Jorden?” hör vi dem säga,

”NEJ”, säger vi till svar, ”Det betyder att ni måste LÄMNA TIDEN”.

3D/4D-Matrisen är baserad på tid. Så, en verklighet baserad på tid, tar tid att förändra. Men tiden för att förändra är NU. Just NU ersätts det tredje/fjärde-, tid/rymd-paradigmet med det femtedimensionella paradigmet av HÄR/NU.

De som fortfarande är beroende av tiden kan bara tro att det kommer att ta en hel del tid att ändra. Å andra sidan inser fler och fler uppväckta att tid och därmed rymd, är tredjedimensionella illusioner som skapas och ageras ut av invånarna i den verkligheten.

De som är beredda att uppfatta den nya energimönstringen av den femtedimensionella verkligheten, som är baserad på NU, kan allt mer känna, höra och se ett högredimensionellt verklighetsformat.

Den verkligheten kallar på er NU. Om ni inte agerar inom NUET för det kallandet, faller ni tillbaka in i ”att vänta på den tid då ni är redo”.

”Men, hur förbereder jag mig för NUET?” frågar de som fortfarande är bundna av tiden.

Det finns ingen TID eller RYMD där ni kan förbereda er för att omfamna NUET av den femte dimensionen.

Allt som ni kommer att GÖRA för att förbereda er för NUET måste GÖRAS NU.

Om ni ”tar er tid” att vänta på NUET, tänka på NUET och även förbereda er för NUET, kommer det NUET inte att inträffa eftersom ni kommer att bli förlorade i den tid som ni tog för att ”förbereda er för NUET”.

Ni kan inte ”förbereda” er för det femtedimensionella NUET, eftersom det inte är en plats som ni kan besöka när ni har ”tid att åka dit”. Det femtedimensionella NUET är ett ”medvetandetillstånd” som kalibrerade er varseblivning till en verklighet som oändligt finns inom NUET av EN.

Ni är på väg in i ett medvetandetillstånd som är fritt från alla tredje/fjärde-dimensionella markörer för tid eller rymd. För att komma ihåg hur man existerar inom den frekvensen av verkligheten måste ni släppa 3D-operativsystemet av ”tid” som har bundit er till de tredje/fjärde dimensionerna.

”Hur kan jag släppa ett operativsystem som jag inte ens visste att jag hade?” hör vi att ni frågar.

Ni måste komma ihåg det NI som ni var innan ni blev förlorade i tredje/fjärde dimensionen. Detta NI är fri från den tid/rymd som begränsade era varseblivningar till de tredje /fjärde-dimensionella tidsbundna verkligheterna, svarar vi.

När ni släpper illusionen kommer sanningen att avslöjas.

Men hur kan ni släppa en illusion som ni alltid trott var SANNINGEN?

Hur hittar ni modet att komma ihåg att allt ni någonsin upplevt i någon av era tredjedimensionella realiteter bara var en illusion?

På den frågan svarar vi: ”När ni går in i NUET av ert femtedimensionella JAG lämnar ni tiden. Då kommer den tredjedimensionella tidsbundna handlingen av att ”minnas”, att ersättas med det femtedimensionella NUET av att VETA”.

Vi inbjuder er att besöka det NU. Ni kan stanna så länge ni vill, eller bara ta en snabb titt in i det ”okända” som ni NU kommer ihåg. Lyckligtvis, inom en tidlös verklighet finns det inget snabbt eller långsamt, eftersom INGEN tid finns för att mäta dessa tredjedimensionella koncept.

Väl inne i operativsystemet av ert femtedimensionella Nu finns det inget ”snabbt”. Det finns ingen ”titt”, eftersom det inte finns tid till att skapa dessa mätningar av handling eller varseblivning.

Inom flödet av den femte dimensionen och bortom,

är NI EN

MED HÄR

I NUET

Vi Är Arkturierna

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...