Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 28 augusti 2016

 

angelgabriel2

Er väg till frihet uppnås genom total acceptans av era fantastiska olikheter.

Kära Ni

Ni har alla tränats att passa in på denna jord, att ta del av saker så som de alltid har varit, och inte gå in för att förändra ”det som är”. Det är detta ni tränar och ändå, djupt inom er, vet de flesta sanningen – att stora förändringar bara är möjliga genom att man är annorlunda. Kreativitet betyder inte att vara detsamma som alla andra. Den kommer från att lyssna och röra sig mot en annan ton – tonen inom er, inte utanför er själva.

Många människor går genom livet med känslan att vara utstötta, som om det skulle vara något fel på dem för att de är annorlunda. Vi säger att dessa fantastiska olikheter är era gåvor till världen. Det är dags att acceptera dessa skillnader och följa vägledningen från ert kreativa själv. Att försöka passa in kväver er ande. Friheten kommer med vetskapen att de delar av er som är annorlunda än andra har nyckeln till den glädje och framgång ni söker.

Det är i acceptansen av hela ert själv som ni kan växa. Ni kan inte älska bara det ni anser vara bra och avvisa de andra delarna av er själva. Dessa andra delar har också ett syfte. Förståelsen för detta leder er till den plats av fullständighet ni längtar efter. Med fullständighet menas att känna total glädje och kärlek inom sig själv, att känna förbindelsen med Gudskällan och allt liv. Detta är möjligt bara om ni kan älska och acceptera alla olika delar av er personlighet och mänskliga make-up.

Självkritik är en av de största orsakerna bakom personlig smärta och långsam tillväxt. Så det skulle vara till hjälp att finna en ny roll för er inre kritiker. Det finns många situationer i vilka en sådan röst är användbar. Tala bara om för denna sida av er personlighet att ni uppskattar dess ansträngningar att göra er till en bättre människa och håll den i arbete i de områden där ni behöver mer ordning och organisation i ert liv. När ni lägger dömande åt sidan kan ni börja känna en expansivitet i ert sinne som låter inspiration och kreativitet komma in. Ni har dessa kreativa delar i er personlighet. Detta är de delar av er som strävar efter expansion och är förbundna med er Högre Kraft och Änglaenergin.

Övning:

Om ni kallar på Ängeln av Inspiration och Kreativitet att visa er sätt att expandera och berika ert liv kommer ett kraftfullt energifokus att börja verka i den riktningen. När ni börjar använda detta nya kreativa flöde blir det starkare och starkare. Kreativa Lösningar dyker upp där de tidigare inte var uppenbara. Ni börjar bryta genom gamla tankemönster som håller er tillbaka och dörrar öppnas till mer glädje, välstånd och originalitet inom alla områden i era liv.

När ni kan acceptera att alla delar av er själva är unika och speciella på sitt eget vis får ni en känsla av frid inom er. Rädslorna minskar när ni följer er inre vägledning och intuition. Ni börjar lita på er själva och uttrycka ert unika själv. Kom ihåg att alla människor som är vördade och ansedda som stora i världen är högt värderade för sina olikheter, inte för likheterna.

Håll detta som er avsikt. Välj frihet och expansion istället för rädsla och krympning. Ställ er frågan vad ni skulle göra om ni kunde göra något. Vad skulle få ert hjärta att sjunga? Be sedan Änglarna om hjälp att skapa er vision för det bästa för alla, och vet att allt är möjligt. Mirakel är den naturliga ordningen i universum. Var villiga att låta saker i era liv förändras till det bättre. Var villiga att se det goda inom er och acceptera de fantastiska olikheter som gör er till dem ni är. Och kom alltid ihåg, ni är starkt älskade – precis som ni är.

Ert meddelande från Ärkeängeln Gabriel är idag:

Er väg till frihet uppnås genom total acceptans av era fantastiska olikheter.

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...