Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 24 januari, 2022

 

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

24 januari

Ni Skapar den Nya 5D Jorden – Det 9D Arkturiska Rådet

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket nöjda med ert framskridande som kollektiv, då vi ser fler och fler av er ge upp kampen, och vi ser att ni går inombords för den healing ni behöver och finner förlåtelsen där. Vi vet att det finns mycket på er planet att vara upprörd över. Vi vet att det finns mycket för er att göra motstånd mot, om ni letar efter det. Ni kan slåss för rättvisa, hela dagen, varje dag, och bara komma åt en liten del av dem som är värda besväret, och många har känt som att det är deras livsuppgift. Många människor känner att det är så de kan påverka och göra skillnad.

Men om ni betraktar världen därute som ett makrokosmos av er som individ, då fattar ni. Då inser ni att detta att trycka emot något bara är att trycka mot självet. När ni förstår detta, och erkänner att ert arbete ligger inombords, då kan ni lägga ner era slagords-skyltar och släppa den petition ni håller i er dominanta hand, och ni kan erkänna, att för att kunna skapa en bättre, mer harmonisk värld, måste ni börja med er själva. Detta är något vi ser fler och fler människor göra då de ser meningslösheten i det mer traditionella angreppssättet. Det mer traditionella angreppssättet har varit att åstadkomma politiska förändringar genom protester, genom marscher, genom förändring av lagar.

De mindre traditionella angreppssätten har också visat sig fungera genom genomförda studier. Mindre traditionella angreppssätt inbegriper bön och meditation. Det finns mängder med anekdotisk bevisning om att också positivt tänkande fungerar för den positive tänkaren, och när man får tillräckligt många i det vakna kollektivet att fokusera på något positivt, något som mänskligheten önskar sig, då har ni verkligen fått tillgång till er makt. Det är vad fler av de vakna har gjort och det är därför vi känner oss så lyckliga med de framsteg vi känner inom det kollektiva medvetandet där. När ni fortsätter att samlas i små grupper, oavsett hur små, eller till och med genom kontakt över internet, och sätter en avsikt om något positivt för mänskligheten, är er inverkan enorm.

Ni skapar den femte-dimensionella Jorden, också känd som den Nya Jorden. Ni skapar den först genom insikten att det finns ett problematiskt samhälle som måste förändras. Det finns system som är bristfälliga och korrumperade. Först bekräftar ni vilka problemen är, och initialt gör ni motstånd mot dem, det är normalt och ok. Det visar att ni är engagerade och att er önskan om förändring är stark, och det hjälper i skapandet av det nya. Men så småningom slutar ni göra motstånd, och ni minns att makten att skapa dessa förändringar utan att avsätta någon regim ligger inom er, utan att behöva spela in en dokumentärserie om vad som är fel med ditt eller datt.

Ni gör det genom er positiva energi, genom er orientering med Källan. Ni kanske blir förvånade att höra detta, men Källan gör inte motstånd mot något. Så, när ni gör motstånd är ni inte i linje med Källan. Tänk på detta, låt det sjunka in. Och välj sedan att vara i linje med er verkliga makt och alla era kohorter där i den fysiska sfären som vill se samma förändringar som ni, förändringar som gagnar alla.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

You may also like...