Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 26 januari 2022

Det Arkturiska Rådet
Via Daniel Scranton, 26 januari 2022
Redo för de Högsta Frekvensenergierna ännu?
Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.
Vi ger er allt vad vi kan hela tiden, eftersom vi måste ta hänsyn till hur mycket ni kan hantera i varje givet ögonblick där på Jorden. Ni har kroppar som är vana vid att en viss frekvens och en viss mängd energier kommer in, och vi måste ta hänsyn till allt det. Nu vänder vi oss till de av er som har gjort arbetet med er själva, för vi vet att ni kan hantera det. Ni tar bättre hand om er själva fysiskt, känslomässigt och energimässigt, vilket ger er en kropp som tål mer energi och speciellt mer högfrekventa energier. Det är därför vi ofta vänder oss till er som de som bär facklan, så att säga, för mänskligheten.
Allt det arbete ni lägger ner på er själva förbättrar kvaliteten på er livsupplevelse och gynnar inte bara er, utan det gör er också till bättre kanaler som är till hjälp för det kollektiv ni är en del av på er planet. Ni får förankra er i de allra senaste energierna med de högsta frekvenserna som vi kan leverera till er, och det är ett privilegium och en ära. Ni tar mänskligheten till nästa medvetandenivå, och ni gör det ofta utan att vara medvetna om ert bidrag. Och det är en av anledningarna till att ni har oss. Vi kan erbjuda er den här biten av information, som kommer att hjälpa er att förstå att ni ständigt bidrar till det mänskliga kollektivet.
När ni tar hand om er själva och sköter om era egna trädgårdar, är ni bättre kanaler. Så småningom kanske ni till och med upptäcker att ni har förmågan att kanalisera energin till ord, ljud eller lätta språk, som ni kan dela med era medmänniskor, och då kan ni förstå och känna er kraft, eftersom de kommer att reagera på det ni erbjuder.
När ni mediterar och dricker massor av vatten, och när ni undviker gifter och kemikalier så gott ni kan, får ni en kropp som är ren och kan hantera mer. När ni bearbetar era känslor och talar om för folk vad ni tänker på, rensar ni era mentala och emotionella kroppar, och det gör er också till en bättre mottagare för högfrekventa energier. När ni grundar er i era kroppar och ansluter till Moder Jord och Moder Natur, är ni bättre rustade att hantera det vi har att erbjuda.
Och när ni förankrar er i högfrekventa energier blir de automatiskt tillgänglig för alla, eftersom ni är en del av ett mänskligt kollektiv som ni alla är anslutna till. Egenvård är så viktigt och har aldrig varit viktigare, eftersom ni också vill hänga med i de nuvarande energierna som strömmar in, och de kommer från alla möjliga källor, inte bara från oss. Ni befinner er i ett konstant tillstånd av att ta emot, och när ni medvetet öppnar upp för allt som är tillgängligt får ni en glädjefylld resa, och det är vad alla i de högre världarna önskar för er just nu.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.
Översättning Ulla Krogh

You may also like...