Guide från Arkturus via Camilla KumaRa, 7 mars, 2018

Om kommande magnetiska stormar och skifte

Vi är stjärnfamiljer här nu, vi kommer med en helande frekvens för er att ta del av nu. Om ni så vill, slut era ögon och ta emot.

Vi kommer med påbud om att tiden är nära för ett markant skifte, en milstolpe, för er och er uppstigande Jord. Gaia pånyttfödd. I nära anstående tid följer ett event, en tidpunkt som vänder timglaset. Ert arbete med all rening och förberedelse har lagt grunden och ert deltagande i den stora processen har möjliggjort ett kvantsprång – en stor förändring i eterns kvalitet, genom och omkring Jorden och hennes invånare. Skiftet för eterns frekvens eller kvalitet ger märkbara effekter för er, våra älskade syskon. Eter, det femte elementet är Alltet, är Gud i omlopp. Tiden är nu kommen för Jordens kapacitet att hålla en multi-dimensionell och multifacetterad kvalitet i etern.

Den kommande månaden (från nu 7 mars, mitt tillägg) sker en nödvändig förberedelse genom främst magnetiska stormar, Ja, stormar kära. Under dessa dagar, vårda era kroppar genom alla lager. Här menar vi även den eteriska kroppen. Ge er fysiska, mentala, emotionella och eteriska kropp det de behöver. Nu är tiden för ett inre iakttagande och lustfyllda aktioner enligt längtan till dans, sång, skratt och förening på olika vis med själsfränder. Stöd er själva och stöd varandra. I det största och i det minsta, genom makro och mikro är ni del av samma del-enhet och vi är alla del av samma sam-enhet. Var i förening med Gaia själv. Filtrera ljusfälten till Gaias fördel. Förankra och vila i den sanna kontakten till er Stjärna.

Mellan den 10 och 15 april följer en fas av storskaligt skifte och gläd er åt allt ni samskapat. Gläds åt varje steg för en Ny Jord. Detta kallar vi ett kvantsteg.

Låt era röster höras, så ljuda ut. Låt skogar höra tonerna. Stöd skiftet där ni är. Stöd förloppet med er intuitiva medverkan.

Tack.

 

Genom Camilla KumaRa 7 mars, 2018

Co-Creations & Vibrations

http://camillakumara.com

Du gillar kanske också...