Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 27 maj 2021

 

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

27 maj 2021

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi lyssnar på alla era önskemål och vi vet hur mycket ni alla vill, inte bara se de förändringar ni vill ha i er värld, utan också hur mycket ni vill vara en del av dessa förändringar. Ni är förändringsmakare. Ni är de som ska ifrågasätta allting och som ska visionera en ny värld, en värld där alla lever i frid och harmoni. Detta är absolut den värld ni rör er mot. Vissa upplever redan denna värld i sitt sinne, i sin kropp, i sina känslor och i sitt energifält. De flyr inte från sin, så att säga, verkliga värld när de gör detta. De skapar den nya världen och bygger en bro med sina egna kroppar, med sin egna energier och psyken.

De av er som är vakna finns där för att tjäna ett mycket viktigt syfte på Jorden. Ni är där för att lysa upp vägen; ni är där för att vägleda, att vara förebilder och för att öppna dörrar för människor, dörrar som annars inte skulle ha öppnats. Ni kan göra detta och ni gör det, och ni behövs där, nu mer än någonsin, för att vara vägvisare, ljusbärare, för att vara de som erkänner sanningen att ni alla är ett där på Jorden, och att det inte finns någon anledning att vara åtskilda, eller ens känna att ni är åtskilda. Det är dags att visa era medmänniskor vad som är möjligt, och det gör ni genom att dela er berättelser, era gåvor, genom att ta språnget av tro och göra vad ni alltid velat göra för ert uppehälle.

Bli healaren, coachen, vägledaren, kanaliseraren som ni vet att ni är, vänta inte på att någon ska ge er tillåtelse eller skicka er en inbjudan. När ni följer ert hjärta följer ni er inre vägledning. Ni lever då er sanning och lever i linje med er själs syfte och med Källan. Allt ni erbjuder är värdefullt. Varje stund ni är där på Jorden står ni till tjänst, men ändå, ni måste vara sanna mot er själva för att kunna skapa den verkligheten omkring er. För att kunna bygga bron till den nya Jorden måste ni leva er sanning så mycket ni kan, så ofta ni kan och utan några ursäkter.

Ni behöver inte tveka ett ögonblick i jakten på er ideala verklighet, men ni måste ta dessa språng av tro. Ni måste verkligen erkänna att medvetandet expanderar, att människor vaknar upp, och att ni är där för att vara del av det. Ni är där för att hjälpa och djupt inom er har ni alltid vetat hur ni ska göra det, hur ni ska vara ert sanna själv. Även om ni har andra omkring er som bara inte förstår, som bara inte förstår varför ni är intresserade av allt detta, så kan och kommer ni i alla fall att följa er inre vägledning. Det är bara fråga om tid, och den tiden bara råkar vara just nu.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...