Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 2 december 2018

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 2 december 2018

Per Staffan 3 december 2018

2 DECEMBER 2018

 

Människor över hela världen blir alltmer medvetna om de dolda agendorna för de som är dedikerade till självservice. De falska trosuppfattningarna och koncepten som styrde den tredimensionella världen i århundraden kommer till ytan för att kunna förvandlas igen till Ljusets energier. Energi löses inte upp, utan förändrar snarare form när utveckling äger rum. Andra planeter har gjort det och det är nu Jordens tur att ta examen för att bli en planet i linje med andra utvecklade planeter.

Låt inte kaoset på den yttre scenen lägga sig i medvetandet som verklighet, utan kom ihåg att det Gudomliga Medvetandet, som är allt som finns, inte kan och aldrig har uttryckt Sig som kaos, våld eller lidande. Om Gud inte skapade Sig Själv som dessa saker, så måste de bara existera som falska skapelser, manifestationer av ett kollektivt sinne som är betingat av tro på dualitet och separation.

Det här är den illusion som det så ofta talas om. Jorden och hennes människor är verkliga och inte illusoriska, men hypnotiserade medvetandetillstånd tolkar hennes verklighet falskt. Detta utgör illusionen.

Värmen skruvas upp så att säga, eftersom de som står för att erkännas offentligt för sina självtjänade handlingar är rädda för denna exponering och försöker hålla status quo med hjälp av tricks och rädslotaktik som har lyckats i det förflutna-allt för att distrahera och hålla majoriteten oinformerad.

Lär dig att vara centrerad, vila i den klara, lugna brunnen av belåtenhet inombords, oavsett yttre utseende. Titta mindre på nyheter, frigör dig från 24/7 elektronik och var uppmärksam på att anpassa dig till negativa diskussioner. Om eller när du befinner dig i denna typ av situation, korrigera inte de andra, utan håll dig centrerad och inriktad, kasta bara ut ett frö eller mer av sanning där det finns mottaglighet.

Det finns tillfällen när du kan vägledas till att gå med i en upphettad konversation för att lägga till Ljus som hjälper till att öppna och lyfta upp energin. Kasta aldrig “dina pärlor” där de kan trampas på utan låt intuitionen alltid vara din guide, vilket kan vara att säga eller göra ingenting. Detta är hur du i hemlighet och tyst öser milt regn av Ljus på förvirringens eldar. Detta är Ljusarbete.

Det finns många i världen som är andligt redo att gå djupare men som fortfarande är motvilliga och tveksamma till att göra någonting som kan förändra deras bekväma tredimensionella livsstil. Dessa kära brukar inte öppna upp till de djupare sanningarna utan någon form av väckarklocka som tvingar dem ut ur deras komfortzon.

Ingen inkarnerar utan att först skapa ett kontrakt som de själva utarbetar med hjälp av guider och lärare. Andliga kontrakt är överenskomna lektionsplaner för utvalda erfarenheter och interaktioner som är nödvändiga för andlig tillväxt. Kontrakt kan ändras, men få inser detta. Trots det som tredje dimensionellt tänkande främjar, finns inte någon på Jorden för att bara njuta av begrepp som nöjen med alla tillgängliga medel.

Allt går enligt planen, tvivla aldrig på detta. Fysiska ögon kan bara se materialet, men du når en ny plats på grund av ditt inre arbete där du kommer att börja få tillgång till högre frekvenser som finns utanför den tredje dimensionen. Många av er gör redan detta. Tvivla inte när du börjar få djupa och tydliga insikter eller erfarenheter som tidigare inte varit tillgängliga för dig.

Du blir DIG själv när gammalt cellminne rensas och Ljus av högre frekvens integreras. Du börjar medvetet anpassa dig till ditt Högre Jag som har varit närvarande i alla livstider, trots att du för det mesta inte kände till henne. Prata med ditt Högre Jag, för han/hon har väntat kärleksfullt på ditt erkännande sedan början.

Varje dag vaknar flera människor upp och även om de kanske inte säger det till de runt omkring dem, börjar de ifrågasätta status quo och söka efter bättre och mer kärleksfulla sätt att leva. Tåget av andlig utveckling har lämnat stationen och går framåt. Alla försök att sakta ned eller påskynda tåget genom att springa fram och tillbaka i tågvagnarna är meningslösa.

Vi önskar tala om självkärlek. Vi har ofta talat om kärlek, vad det är och hur det är, men det återstår fortfarande ett stort behov på Jorden av verklig självkärlek, en som inte är baserad på självbetydelse och ego. Innan en individ kan älska och respektera sig själv, kommer han att blockeras från att gå helt och hållet in i ovillkorlig kärlek eftersom han har ställt sig utanför ENHET och sålunda förblir i linje med separation.

Människor lär sig från födseln att vissa uppförandekoder måste följas för att de ska kunna älskas och accepteras av samhället. Om föräldrarna är något utvecklade, kommer de här koderna främst att vara baserade i kärlek, men andra lär sig uppförandekoder som uppstår ur tätare trossystem.

Varje person tar sitt uppnådda medvetna tillstånd med sig vid födseln, för i verkligheten är ni medvetande och inte bara fysiska kroppar. Detta påverkar om och hur dessa uppförandekoder accepteras och levs, varför föräldrar inte alltid ska klandras för sina barns handlingar.

Varje person, utan undantag, söker kärlek och acceptans eftersom Enhet är den verklighet som ligger till grund för hela skapelsen. Förverkligandet av Enhet är och har alltid varit vad utveckling handlat om. Varje själ försöker medfött, men vanligtvis omedvetet att återigen uppleva fullständigheten av återanslutning till JAG-Källan.

Detta är den kraft som driver och styr människors handlingar i enlighet med deras medvetenhet. Kärleken, acceptansen och känslan av helhet som varje själ har sökt, livstid efter livstid, är redan helt närvarande inombords men förblir vilande och oåtkomlig tills det medvetet har förståtts.

Om kärlek och acceptans endast mottas på negativa sätt, till exempel från deltagande i gäng eller någon annan organiserad grupp, kommer desperata och ouppvaknade individer att göra vad som krävs för att uppleva acceptans och en känsla av tillhörighet. (kärlek och helhet)

Tredimensionella idéer om hur man upplever kärlek och acceptans främjas vanligtvis som beroende av prestation – begrepp som ofta driver individer till att använda alla medel för att vara vacker, stilig, rik, stark och kraftfull, etc. etc. i tron att när en gång dessa saker uppnås, de kommer äntligen att få känslan av fullständighet, kärlek och acceptans som de söker.

Dessa kära tvingar sig ofta in i den speciella form som de tror kommer att göra dem värdiga, på sätt som ofta dränerar dem från deras sanna individualitet. Men för vissa som är andligt redo, kan dessa övningar i meningslöshet vara en del av deras födelsekontrakt, ett som är utformat för att en gång för alla flytta dem bortom att söka kärlek utanför sig själva.

Droger och alkohol är ofta använda, när även efter att ha uppnått mänsklig framgång det fortfarande finns en inre längtan efter mer och en känsla av misslyckande. Dessa och andra distraktioner kan tillfälligt lindra smärtan, men dessa känslor kommer att fortsätta från livstid till livstid tills det som hjärtat söker upptäcks inombords. Själens längtan efter att vara hel, är det som driver mänsklighetens ständiga sökande efter rätt partner, bättre jobb, mer pengar, skönhet, makt etc. etc.

Vad ni som utvecklade studenter av sanningen aldrig får glömma är att ingen någonsin har eller kan vara skild från kärlek. När denna sanning blir din levande andnings medvetandetillstånd, löser längtan efter att söka kärlek och acceptans från yttre saker upp sig (jobb, partners, pengar, utbildning etc.). Bara Gud är kärlek och när du ser en kärleksfull person, vet att det är Gud som uttrycker SIG själv genom den. Kärlek finns fullt närvarande i dig nu – du är DEN.

Många som far ut fysiskt, emotionellt, mentalt och till och med andligt mot andra har medvetet eller omedvetet erkänt samma oacceptabla egenskaper i sig själva, även om de kommer att förneka detta på alla möjliga sätt. Självförakt är vanligtvis förklätt som rättfärdighet som tas till intensiva nivåer av dömande och till och med våld mot vissa individer eller grupper.

Detta beteende är vanligt bland dem som håller sig till strikta religiösa regler och regler om vad som är rätt och fel. När dessa kära misstänker eller upptäcker någonting i sig själva som är otillåtet genom sitt smala trossystem, slår de till mot någon eller mot en grupp som representerar dessa kvaliteter i ett försök att övertyga sig själva och dem omkring sig att problemet inte är en del av dem.

Eftersom energi alltid strävar efter att anpassa sig till likadan energi (enhet), ligger det som bedöms i linje med liknande energi hos personen som hatar och bedömer, annars kan det inte finnas någon reaktion eller ens medvetenhet om frågan.

Intensiva personliga reaktioner mot en eller flera personer eller grupper dyker upp även för de mycket utvecklade, vilket orsakar förvirring och skuld. Detta händer eftersom energi från ett tidigare trossystem fortfarande resonerar i cellminnet. Utan dömande eller skuld, använd dessa typer av erfarenheter som underbara verktyg för att mer fullständigt granska och rensa energier som ni fortfarande kan hålla i medvetandet.

När individer blir andligt upplysta upplever de ofta intensiv skuld över tidigare handlingar. Detta är normalt när ni börjar se världen med vakna ögon. Erfarenheter är hur människor andas, växer och utvecklas tills de inte längre behövs. Ge inte någon icke-kärleksfull handling från det förgångna makt över dig eftersom den bara har den kraft du väljer att ge den. Alla upplevelser är steg längs upplysningsvägen och utan dem skulle du och de andra som är involverade inte vara där ni är nu.

Jordskolan är en läroskola som börjar som förskola, flyttar till småskolan, sedan gymnasiet, högskolan och universitetet där de flesta av er nu har förtjänat rätten att lära och hjälpa andra att komma uppför stegen bakom er. Det är aldrig visdom att bränna ner skolan när ni har tagit examen eller att luta sig tillbaka och göra ingenting i den falska tron att ni har kommit fram. Utveckling är en gruppansträngning – EN individualiserad som många.

Gläd dig åt dina misslyckanden och åt de delar av dig själv som har orsakat dig skam. Vi säger inte att det är bra att fortsätta med handlingar som speglar separering när du vet bättre, men vi säger att det är dags att acceptera att du växte och lärde dig av dessa erfarenheter som nu kvalificerar dig att hjälpa andra som handskas med samma problem.

Trots vad många vägar lär ut, finns det inget rätt sätt att bli andligare, för du är redan så andlig som du någonsin kommer att bli. Ingen väg, lärare, verktyg eller erfarenhet kan göra dig mer andlig än du redan är. Evolution är helt enkelt processen att komma ihåg och acceptera detta faktum tills det blir ett permanent medvetandetillstånd.

Om du guidas till att läsa dessa meddelanden betyder det att du är redo att släppa och gå vidare från de miljoner koncept som världen presenterar om andlighet, varav de flesta innebär att du tittar på någon person, plats eller sak utanför dig själv. Acceptera verkligheten av vem och vad du är och någonsin kommer att bli. Detta är hur du älskar dig själv.

Att känna sig själv som SJÄLV är självkärlek.

Låt eventuella skuggdelar anta sin rättmätiga plats som representant för vem du trodde du var vid den tiden. Låt allt som har orsakat dig att känna dig “mindre än” blekna bort och låt Ljuset ta dess plats. Alla är bara skyldiga att leva sin högsta uppnådda nivå av medvetenhet och göra det bästa de kan av vad de vet i alla situationer. Det finns några som fortsätter att leva ut från en urvuxen nivå av medvetenhet för att accepteras av andra.

Människor valde att uppleva separation när de valde Jorden som deras evolutionära väg. Det finns de på andra planeter som har utvecklats och utvecklas utan tredimensionella upplevelser. När de är helt anpassade till de lägre resonanserna av dualitet och separation, kan människor inte få tillgång till de högre frekvenserna av sin andliga natur. Detta är den så kallade “slöjan” som hindrar de flesta människor från att komma åt de högre frekvenserna. Detta förändras snabbt.

Varje inkarnerande själ är medveten om “slöjan” innan den väljer “Jordskolan”. De av er som läser dessa meddelanden har ridit ut många tredimensionella stormar, levt som alla raser och båda könen och har upplevt intensiv rädsla och lidande samt glädje och lycka under era hundratals livstider.

På grund av detta kommer de som dras till dig för andlig hjälp inte att berätta någonting nytt eller chocka och förskräcka dig eftersom du redan har hört talas om eller upplevt det här eller i någon annan livstid, vilket gör dig till en lärare som förkroppsligar sanning, förståelse, tålamod, och ovillkorlig kärlek.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen                                                                              2/12/2018

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...