Ashtar, 10 februari

Ashtar: Det är Ni som är Ledarna till Ljuset!

Ashtar On The Road Telefonkonferens – 10 februari, 2015

”Hälsningar, Älskade Familj! Jag säger då det, nu sker spännande saker! Vi hedrar er, först och främst för att ni befinner er bland Ledarna med Modet att se på Sanningen, att förstå vad som behöver förändras i denna Värld – på denna Planet Jorden, som fortfarande till stor del är en del av den tredje dimensionen, eller låt oss säga, en del av Planeten Jorden är till stor del i tredje dimensionen – och den insikten, den viljan att ta på er en del av ansvaret för vad som har inträffat, inte bara i denna livstid utan i de tidigare livstiderna. För vem ibland er har inte burit en mörk hatt vid ett eller annat tillfälle? Vi talar inte om purpurfärgen!”

”Och vem av er har inte av en eller annan anledning, antingen på grund av okunskap eller rädsla för att bli bestraffad – och ni kan vara säkra på att en stor del av de gärningar som har utförts av det mörka slaget har inträffat för att de som egentligen var ansvariga för att gärningarna utfördes har varit så rädda om sina egna och sina familjers liv, att de har gått med på att samarbeta. Kanske bara en gång, men de har samarbetat med dem som har makten – makten att ingjuta en sådan rädsla, makten att ta order från dem som de inte längre kan ha direktkontakt med, för att skölden är aktiverad, så att säga.”

”Därför kan de som är här på Planeten Jorden inte längre komma undan, de kan inte längre vara i direktkontakt med sina tidigare chefer, Annunaki, som har gått över till Ljuset så att säga. Åh, det finns några desertörer som lurar omkring, och där gäller det att separationen inte bara kan ses hos dem som är på den nivån som är i människogestalter, utan på en högre nivå, skall vi säga, på befälnivå.”

”Därför känner de sig verkligen vilsna och ängsliga. Och när Ljuset kommer till dem, väldigt jämförbart med när man vänder på en stor sten, ni vet – hur många av er har vänt på en sten och därunder hittat små kryp som gömt sig i mörkret mellan stenen och myllan, eller jorden eller sanden, hur det nu var? Och de kilar iväg för de vill inte att Ljuset skall lysa på dem. Och ja, det gör det! Några av dem anpassar sig till det och säger: `Åh, det här var ju rätt skönt. Det är varmt och vänligt och jag gillar det. Jag kommer ut till Ljuset!!!´ Och några av dem försöker komma undan från Ljuset för att hitta en plats i mörkret.”

”Programmeringen som dessa har fostrats i – och det finns många, många berättelser om den typen av träning som de ger till sina barn – dessa är det mycket svårt att läsa. Om ni väljer att ta er en titt på dessa berättelser, gör det med Medkänsla och ett slags balanserat jämnmod så att ni kan sända ut er Kärlek och Förlåtelse, till och med när ni läser dessa skräckhistorier. De har blivit tränade och så genomfärgade i det här, att de lär ut det till sina barn. De behandlar sina barn som de själva har blivit behandlade och de för det vidare från generation till generaton. Det är inte bara ärftligt! Det är också påverkat av det som ni kan kalla `miljö´. Och det är som ett program som är som ett dubbelt dråpslag.”

”Nu har barnen, deras barn, upptäckt Ljuset – nästan alla av dem. Och varför inte? De har en annorlunda genetik! Först har vi Indigobarnen. Minns dem som sköts ner ovanför Long Island Sound när de ville resa till Europa för att berätta för alla?* Deras föräldrar och far- och morföräldrar samverkade och medverkade till att få dem nerskjutna, hellre än att Ljuset skulle få avslöja dem, hellre än att se stenarna förflyttas, låt oss säga, de stenar som hållit dem gömda.”

”Nu har vi Kristallbarnen, med ännu fler kromosomer på sina DNA-strängar och ännu mer av DNA´t öppet, de minns ännu mer av Ljuset inom sig och den del av sig själva som är Gudomligt! Och Kristallbarnen sjunger helt säkert på en annorlunda melodi och de stiger fram i rampljuset. Ni kanske har hört om dessa så kallade underbarn – musiker som spelar Chopin vid 5 års-ålder eller yngre och de som går ut högskolan, inte vilka högskolor som helst, utan sådana som MIT (Massachusetts Institute of Technology).”

”Om ni tycker att det finns många av dem här, så borde ni ta er en titt på antalet i Ryssland och Kina. Där är de ännu fler, för de blir upptäckta och, tvärtemot vad ni kanske tycker, eller vad ni har hört i det förflutna, så blir de erkända. Deras Vishet, deras gåvor som de bär med sig, kommer till användning och man lyssnar på dem, som om de vore, låt oss säga, Fredslärare!!!”

”Ni kommer inte att hitta många Kristallbarn – ifall ni kan finna några alls – som kommer att vilja arbeta med tillverkningen av, nå, hur skall vi säga det, bombplan, eller GMO frön – gröda som drar upp GMO-frön för att världens matresurser, fröna från vilka världens matresurser växer, är mycket giftiga och sterila. Det här är ju ett recept för svält, eller hur?”                                                                                                                        ”Nu skall vi tala om det här för er. Vi har svaret på allt detta. Ni hörde för en stund sedan vad vi många gånger har sagt – INGA KÄRNVAPEN! Det kommer inte att bli fler kärnvapenkrig, inga fler förintelser på grund av kärnvapen, ingen Planeten Jordens undergång som en följd av en kärnvapenexplosion eller ett krig. DET BLIR INGET TREDJE VÄRLDSKRIG!!!”

”Och det beror på att en tillräckligt stor del av världen har vaknat upp och att den speciella möjligheten som ett led i utvecklingen, Vägen genom Uppstigning – vilken ni kanske ser som en total omväg eller återvändsgränd – har uppnåtts, den är nu passerad. Det kommer inte att inträffa, för som vi så många gånger tidigare talat om för er, så stiger Planeten upp och alla som väljer att stiga upp kommer att göra det!!!”

”Ni kanske inte väljer det just nu och ni behöver inte göra det heller. Det finns ingen påtryckning på någon endaste individ att göra så. Det finns bara rådet att ni tar hand om er egen Väg av Uppstigning, att ni hjälper den som ber er om hjälp, säkerligen, men att ni tillåter, med det menas att ni respekterar rätten hos alla i en mänsklig kropp att ta ett beslut huruvida han eller hon vill stiga upp nu, eller om ett år från nu, eller tio år från nu, eller hundra år från nu. För det finns de som fortfarande har lärdomar att gå igenom!”

”Nu, om ni för ett ögonblick vill fokusera på Visdom som kommer från platser i Världen som inte lever i fred. Ni kan inte titta på något slag av nyhetsinslag – ja, det spelar ingen roll var de har publicerats – utan att inse att det finns platser i Världen som är indragna i krig – krigsföring. För er som observerar detta, gäller det främst av allt att sända de Högsta kärleksfulla energierna till alla som är inblandade där, antingen det är fråga om ett land mot ett annat land eller en människa mot en annan människa, eller ni själva som kämpar inombords med er själva. Vi återkommer till det.”

”Det betyder att sända ut Kärlek och allt som Kärleken framkallar, inklusive Fred. Då du gör det sänder du Höga vibrationer, upplyftande vibrationer. Är du din broders och din systers väktare? Ja, naturligtvis är du det! Om ni vill ha Fred på Jorden, sänd då Fred på Jorden till alla på Jorden – under, ovanpå och ovanför. Det är den grundläggande basen i Uppdraget vi alla delar, för det är Ashtar Commands uppdrag att på alla sätt hjälpa er att uppnå Fred, att komma upp till de Högre Sfärerna av Ljus – vilka består av enbart Kärlek – och att genomföra er Uppstigning, precis som Planeten Jorden stiger upp!”

”På det sättet är vi tillsammans i detta!!! Och om du fortfarande känner av separationen, skall du tona in dig till den del av dig som vi kallar Det Högre Dimensionella Självet, direkt och uppåt och inklusive till Moder/Fader Gud. Gå in i dig själv, då kommer du att se detsamma i dina bröder. Du kommer att se det i dina systrar. Och de, i sin tur, kommer att se det i dig, kanske inte omedelbart men ju mer du förmedlar budskapet om det Gudomliga Ursprunget, desto mer kommer det att återspeglas tillbaka till dig.”

”Ibland behöver du en spegel för att tro på vad alla andra ser. Är det inte så? Nu, på ett Högre plan, är det allt ändå en illusion för du lever i en kropp som du skapade för ändamålet att leva ut dina erfarenheter på detta storslagna holodeck i den tredje dimensionen! Men vi behöver inte dröja oss kvar vid det för det som händer i den tredje dimensionen är för tillfället din verklighet!!!!”

”Vi ber dig helt enkelt att lyfta upp er och höja upp hela Planeten. Följ med oss! Vi välkomnar er hit till Bryggan ombord på The New Jerusalem. Världen inväntar er Kärlek, era budskap om Kärleken! Vilken lämplig tid! Det är därför vi utnämner hela denna månad till Kärlekens månad. Betyder det att de övriga månaderna inte handlar om Kärlek? Nej! Det betyder att de energier som nu kommer in är ännu Högre för ni har uppnått en viss punkt i er utveckling!!!”

”Så nu kan vi förkunna detta för er: Fira att det kommer in ännu mer energier av Kärlek och Fred och Höga vibrationer varje nanosekund i er tid räknat! Och det är bara början!!! Om ni vill minnas vad jag har sagt er, tänk på februari som den stora Alla Hjärtans Dagen, hela månaden ut! Och nästa månad Marscherar vi ännu längre, eller skall vi säga, Högre upp på Kärlekens Vägar, Fredens, Uppstigningens förberedelser, vi rör oss in i den Gyllene Tidsåldern. Och det är ett alldeles Lysande, låt oss säga ett jätte, jätte, jätte kliv! Eller så kan ni se det som en platå, om ni vill, på Vägen mot Uppstigningen. Så gör er redo för det kommer bara att bli bättre!!!”

”När ni hör talas om sammanbrott i era finansiella institutioner, er livsmedelsförsörjning, förgiftningarna i er luft, jord och ert vatten, och så vidare och så vidare, nu är det nog! Nu sker de sista uttrycken för dem som hade det som en gång kallades `mästarplanen´. Och det var allt annat än mästerligt. Det handlade om en förslavning utförd av relativt några få som bar mörka hattar och som låtsades att de var era överherrar.”

”Det enda du behöver minnas av någon upplevelse som du kanske har haft då du bar en mörk hatt är att det är motsatsen till Kärlek och DU ÄR KÄRLEK! Du levde i ett overkligt holodeck inom ett holodeck, om du någonsin gjorde någonting i en identitet som en som bar en mörk hatt. Varför? För att du skulle erfara skillnaden! Om allt du någonsin har gjort är att leva under en sten, hur skall du möjligtvis veta vad det vill säga att leva i Ljuset, om inte någon kommer förbi och flyttar på stenen bort från dig eller om du tar ett ordentligt tag och själv knuffar bort stenen?!!!”

”Många av er har gjort det i denna livstid. Du sade: `Det räcker! Jag tänker inte leva i likgiltighet. Jag tänker inte leva i rädsla.´ Du kanske inte bär en mörk hatt, men eftersom du har gått med på de mörka hattarnas program, har du varit en omedveten understödjare. Men släpp nu in en liten stråle Ljus och plötsligt säger du: `Det här är jag. Jag är Ljus och därför kommer jag att sluta understödja mörkret. Jag förlåter, men jag tänker leva mitt liv i Sanning som en Varelse av Ljus, som en Varelse av Fred, som en Varelse av Kärlek!´ Och detta betyder att ni avslutar kriget inom er själva, Älskade Ni.”

”Om du känner skuld, om du har en känsla av att du inte lever i Ljuset, inled då en dialog inom dig själv. Bjud in dina Guider. Tona in dig och tala med Ditt Högre Jag och helheten i din varelse. Tillåt det Gudomliga Kärleksljuset som Du Är att skina in. För ditt ego in i ditt Hjärta och ge ditt ego ett nytt uppdrag, vilket är att sammankoppla sig med barnet inom dig i Fred!!!”

”Nej, du slänger inte ditt ego överbord! Du talar helt enkelt om för ditt ego att du uppskattar och tackar egot för allt som det har gjort för att `hålla dig trygg´, eller för att varna dig för hotande faror och för att det förorsakade dig att uttrycka dig och utföra handlingar som var mindre än kärleksfulla. Överös nu ditt ego med Kärlek och tacka honom/henne för ett väl utfört arbete, och tala om för ditt ego att från och med nu så kommer du att uttrycka helheten i Den Du Är, vilket är Kärlek!!!”

”Sananda lär ut ett sätt att göra det** och vi uppmanar er och uppmuntrar er att blicka inåt i er själva och att sluta Fred med er själva, för ni är inte enbart era bröders och systrars väktare, Kära Ni, utan ni är era egna väktare av er själva. Det handlar inte om vad någon annan har gjort mot er, inte er mor, er far, er mormor, er fångvaktare, er skattmas eller någon annan. Det handlar om det som ni har skapat – händelser som ni framkallade eller deltog i så att ni kunde ta lärdom och utvecklas på grund av dem!”

”Ni utgick inte från att bli mörka hattar – det var aldrig er avsikt innan ni kom in i dessa kroppar. Ni utgick från att ni skulle ta lärdom av de erfarenheter ni skulle ha, hur svåra de än har varit, hur utmanande eller hur synbarligt omöjliga utmaningarna än har varit, för DET HÄR ÄR ÖGONBLICKET DÅ NI SKALL LYSA! Det handlar om tiden för Uppstigningen! Det är därför ni kom! Och om det innebär att ni var tvungna att rensa ut något bagage, någon karmisk kvarleva, så är det bra! Jag är glad att få tala om för er att ni alla har utfört ett strålande arbete och om ni ännu har lite kvar, varsågoda, med Visdomen i era Högre Själv, era Högre Dimensionella Själv – Visdomen i er Kraft! Låt den skina alltigenom helheten i era varelser, och var den Kärlek som ni kom hit för att vara, för ENDAST KÄRLEKEN KOMMER ATT FÅ JOBBET GJORT!!! Ingen mängd av rädsla, ingen mängd av kontrollerande över er, tvingande av er, forcerande av er, programmerande av er, eller lögner som pådyvlas er kommer att få jobbet gjort. Ni styr er själva!”

”NESARA kommer att förkunna Den Gyllene Tidsåldern. NESARA kommer att vara början till fördelningen av det finansiella överflödet. NESARA kommer att föra med sig Friheten från tyrannin, och från de mörka hattarnas bolag, från dem som köper valröster, och allt det andra som har uppstått som har skapat, låt oss säga, en upplevelse för er av låga vibrationer i tredje dimensionen. Ni lämnar det! Ni förflyttar er Högre upp, trots vilka rapporteringar som helst som ni kan ha fått till er om datum för det ena eller det andra och dinarer och så vidare och så vidare. Förstå att det är NESARA som har skapats för att officiellt påbörja Den Gyllene Tidsåldern. Och det är mycket nära förestående!”

”Så låt KärleksLjuset lysa över allt. Slut Fred inom er själva. Slut Fred inom era familjer, med era grannar, inom era samhällen, era länder och i världen. Och var medvetna om att ni är Ledarna hela vägen och att dörrarna till Den Gyllene Tiden är vidöppna och väntar på er, Älskade Ni – för er att gå igenom dansande och sjungande med fullständig Glädje, att tiden för allt slags mörker är över för Planeten Jorden!!!”

”Och till slut, låt mig bar säga hur älskade ni är, hur uppskattade ni är och hur strålande ni lyser! Och så är det! Salut!”

*TWA Flight 800, 96-07-17                                                                                             **http://www.ashtarontheroad.com/a-session-with-sananda.html

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-leaders-to-the-light.html                                                          Transcription by Martha                                                                                                                                                                   Given through Susan Leland, February 10, 2015 www.ashtarontheroad.com                                                               Copyright Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All Rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

Svensk översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...