Ashtar, 24 mars 2015

Ashtar  – ”Med Kärlek får vi till stånd Fred på Jorden!”

Ashtar On The Road Telefonkonferens

24 mars 2015

”Hälsningar, Älskade Familj! Ja, ni hör det nu! Det här är vad vi har sett – nämligen Planeten Jorden som håller på att träda fram ur de senaste trettontusen årens mörker i er/sin historia till det klaraste av Ljus, Kärlekens Ljus! Och att den uppnår Fred, den som har kallats Freden Som Överträffar All Förståelse, för den är så väldefinierad. Den har inga gränser eller begränsningar, förbehåll, kvalifikationer eller några som helst program som ställer som krav att man har Fred i sitt liv om man gör något för någon annan. Det är inte så Den Högre Dimensionella Livsstilen fungerar. Det är inte Kärlekens väg.

”Kärleken av Den Högre Vibrationens slag är villkorslös, är utan gränser, är medkännande, så att den lyfter upp, hellre än att den inför restriktioner av något slag! Ni förstår, `Jag skall älska dig om du betalar mig. Jag skall älska dig om du köper mig den där dyra leksaken´ – sådana villkor. Och ofta har Fred villkorats till: `Nåja, jag gör inte detta utav Kärlek, men jag skall tala om för dig att: Om du låter mig erövra dig, så skall jag skydda dig från andra erövrare.´ Fattar ni vad vi menar?

”De här är alla program, gamla, gamla program som har införts av dem som har sin egen agenda; införts av dem som skulle kunna döda och äta upp sina egna barn om det gagnade dem och deras program; införts av de kallblodiga – låt oss säga, kallhjärtade – införts av dem som saknar kapaciteten av den slags Kärlek som vi rör oss mot såsom ett permanent tillstånd av varande. Och jag säger `vi´ för vi är här med er!!!

”Vi är fullständigt kapabla att träda in i en mänsklig form, eller skall vi säga, en form där ni åtminstone kan se våra Ljuskroppar. Och vi gör det rätt ofta. Med andra ord, Saint Germain är antagligen den mest beresta, den varelse som befunnit sig på flera platser, som för närvarande besöker dem som vill hålla fast vid det gamla programmet; de som vill fortsätta med att införa villkor; de som verkligen vill ta er Fred ifrån er, men som förklär sig som era försvarare; de som önskar att ni går ut i krig för att försvara något som de hittar på till er fördel så att ni kan känna er bättre till mods då ni avfyrar ett vapen. Det är dessa som får besök!

”Och om Sanningen skall bli känd, berättar vi detta för er: Rensningarna – och det finns flera olika sätt på vilka rensningar nu verkställs – rensningarna sker!!! De utförs för att det är dags för Fred på hela Planeten Jorden – inte enbart under ytan, utan på och ovanför. Det är dags för Planeten Jorden att inta sin rättmätiga plats i Solsystemet och i Galaxen för det finns så mycket kapacitet här att Älska och att bli Älskad!!!

”Det är en känsla som bokstavligen väntar på att få bryta fram ur Mänsklighetens Hjärta och, verkligen, ur Moder Gaias alla Riken. Det är kraften som driver, som ordagrant driver er Uppstigning! Och det är viktigt att det blir Fred på Jorden för att dessa kärleksfulla känslor skall kunna kännas, för att bli de enda känslouttrycken som sker på hela Planeten!

”Och ni kanske tänker att den uppgiften kommer att bli rätt så svår. Några av er kanske till och med säger: `Ok, det där låter ju riktigt bra, men när jag ser på nyheterna kl 18 eller läser rubrikerna i den största dagspressen, så förekommer det krig överallt.´ DET ÄR DET SISTA AV KRIG NÅGONSTANS PÅ PLANETEN JORDEN!!! Och ibland måste det sista synas och manifestera sig själv som det allra värsta för just nu är Världen i ett skifte, i förändring!

”Dagjämningens energier handlade om balans och om att införa Fred på Planeten Jorden. Som jag har sagt, så är Freden Som Överträffar All Förståelse er födslorätt! Det är hela er Planets födslorätt!!! Och då ni stiger fram och gör anspråk på er egen Gudomlighet, Älskade, kommer ni att se att ni, ni själva, har nyckeln till Fredens Rike. Var och en av er har en direkt förbindelse hela vägen till Moder/Fader Gud som skapade er utav Kärlek!!!

”Så, när ni tar er själva till tillståndet av Ovillkorlig Kärlek och känner Ovillkorlig Kärlek, så är det på det sättet som ni kan uppnå Fred. Era Hjärtan, Älskade, är nyckeln eller koden `sesam öppna dig´, så att säga, till Frid inom er själva och Fred för alla, för det är Kärleken där som får till stånd er upplyftning till de Himmelska Rikena, där det enbart finns Frid, enbart Villkorslös Kärlek! Och då ni upplyfter er, och varje gång ni gör det, så hjälper ni andra, ni ger kraft till andra att göra likaledes!!!

”Så även om ni inte helt har bildat era kristallina kroppar, även om ni fortfarande upplever åtminstone sluttampen av programmen av dödande och krigsföring och grymheter och motsatserna till Villkorslös Kärlek, känn er trygga. Gå in i era egna Hjärtan och finn Kärleken, och den kommer att leda er till den underbara, saliga Friden som ni alla så förtjänar! Det är så här era liv kommer att bli. Det här är Den Gyllene Tidsålderns Livsstil. Det är så som ni kan komma att få Frid med er själva, med era grannar och i Världen, så att all storslagen healing kan ske – inte med: `Ok, jag skall rikta mitt vapen mot dig och du rycker upp dig´, utan helt enkelt med: `jag är din Broder. Jag är din Syster i Villkorslös Kärlek. Vi är alla Gudomliga och jag ser det Gudomliga i dig. Och jag erbjuder dig Freden Som Överträffar All Förståelse!´ Det är allt en annorlunda presentation, eller hur?

”Det finns inget hot i det. Det finns inget riktande med pistoler eller några vapen. Det finns inga trumvirvlar för krig. Det finns bara symfonin, harmonin som samlas i Glädje, i Kärlek, i Frihet och, ja, i den absoluta vetskapen om allas Gudomliga Ursprung! När den samlingen sker, Älskade, reser ni er i den sälla Enheten, och i den finns er Hemkomsts villkorslösa och oändliga Frid!!! Ni alla har haft erfarenheter, många upplevelser för att få tillträde till dessa Riken av Ljus. I denna Samling skall vi göra det igen!

”Så det är bara för att påminna er om att ni har lika mycket rätt och lika mycket befogenhet att få tillträde till dessa riken som jag, Ashtar, eller någon annan, någonstans i Universum! Det är ett val. Och genom att ni befinner er här i denna Samling har ni redan uttryckt ert val, som är att stiga upp, som är att tjäna genom ett uppdrag och syfte att dela med er av era Ljus, att stråla ut er Kärlek och komma samman i en Enhet med alla dem av oss som vistas i de Högre Rikena!

”Och det finns en del av er som redan är framme och när ni känner in er till vad vi kallar ert Högre Dimensionella Själv, så är ni här, samtidigt på flera ställen – samtidigt i flera dimensioner – och sluter er samman till vårt Kärleksuppdrag!

”Nu, tänk på er själva som Ashtar Commands markpersonal. Och tänk på er själva som att ni har ert uppdrag vilket är att återvända till ert Hem. Och tänk på er själva som bärarna av Fred, att återinföra Freden på Planeten Jorden! Och så, är ni på ett sätt själva de verkliga Portalerna, som för igenom dessa Kärleksenergier, som öppnar portarna till Den Gyllene Tidsåldern och Rikena av Ljus, Fredsbärarna och skaparna av den Gyllene Tiden på Jorden. Detta, Älskade, är ert uppdrag!

”Och sålunda, är ert uppdrag detsamma som för Ashtar Command. Vi är en Fredlig styrka. Vi är en Fredsstyrka. Som regel, är vi ej tillåtna, eller låt mig säga, inte bemyndigade att ingripa i de pågående händelserna på någon planet i Universum. Emellertid har vi en specifik dispens att hjälpa till med införandet av Fred på Planeten Jorden för ni, Älskade, har ställt er upp och sagt: `Bli vår partner. Bli ett med oss. Hjälp oss att få till stånd den Gyllene Tidsåldern, att införa den. Det är dags för oss att röra oss längs våra Upplyftningsvägar och vi ger dig, Ashtar Command, tillåtelse att ta till alla åtgärder som behövs för att hjälpa oss att förverkliga detta!!!´

”Och det är därför som vi hjälper till på alla platser på Planeten Jorden. Det är därför som våra ambassadörer kommer för att konferera med era Världsledare, att konferera mer er Ljusarbetare, att rådlägga med er, Älskade, i och med denna Samling! Och jag försäkrar er om att vi håller rätt kurs – fullständigt rätt kurs – och att vi rör oss åt alla håll för att underlätta för början av den Gyllene Tidsåldern för hela Planeten Jorden!!!

”Vi förstår att ni väntar på Tillkännagivanden. Vi förbereder så att vägen för dessa Tillkännagivanden blir fullständigt säker! Vi väljer Fred. Och även de som väljer att vara, låt oss säga, på slutet av sina livsvägar, är välsignade och älskade hela vägen igenom processen, för det är Fredens väg. Det är villkorslös Kärlek som vi bär för alla som går i de mänskliga kropparna, oberoende av vem de är inuti! Och vi ber att ni gör detsamma, Älskade, för Planeten Jordens Uppstigning, och för Villkorslös Kärlek, och för Freden Som Överträffar All Förståelse!!!

”För detta är er Väg. Detta är er Väg och ni förtjänar att följa den hela vägen in i Den Gyllene Tidsåldern, och genom och in i era egna personliga Uppstigningar. Och vägen dit drivs av Kärlek!!!

”Och så, tackar jag, Ashtar, ur allt mitt Hjärta, och ser i er att ni är mina Bröder och Systrar, och att vi är Ett i Kärlek och vi är alltid tillsammans!!! Och så säger jag till er: Namaste och Salut!”

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-peace-on-earth.html  Transcription by Martha

Given through Susan Leland, March 24, 2015. www.AshtarontheRoad.com

Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

You may also like...