Per Beronius, 29 mars

Tema: En främmande fågel i evigheten

Ordet bevingat

Flyger av egen kraft, på eget bevåg

Drivmedel förutan

Ordet menat

Att färdas fritt från horisont till horisont

Med blixtens hastighet

Ordet Heligt

Skapat av Gud att människa

Med människa förena

Ordet känner ej begreppet avstånd

Ej heller motstånd

En främmande fågel fri att färdas fritt

Vart än vingarna bär, varthän Gud

Än vill

Ordet skapar broar mellan syster och bror

Broar, betongens fundament förutan

Broar som lever på sina egna villkor

Ljusår bortom människans händer

Ordet

Begynnelsen

När Universum kom till

På ett ögonblick

Ur intighetens tomrum stod upp

Reste sig mot Himlens sky

Likt blåklockan som ej känner ordet

Omöjlighet

Allt är möjligt

Även det, som inte är möjligt

Ordet begränsning

En främmande skapelsens fågel

I ordets vokabulär

Ordet rör sig blixtsnabbt

Utan motstånd, från horisont till horisont

Ordet av Gud uttalat

Och Universum föddes

I tidlöshetens och skönhetens klädnad

*   *   *

Mottagen av Per Beronius

————————————————-

You may also like...