Ashtar via Susan Leland, 11 juli 2017

Ashtar

via Susan Leland

”Utvidga er till en Enhet av Kärleks-Ljus, för att skapa Mirakler!!!”

Ashtar On The road Telefonkonferens, 11 juli 2017

”Hälsningar, Älskade Familj! Spänningen fortsätter att stiga, eller hur? Varje gång ni får höra en berättelse som den som Rama* nyss berättade, så är det som om ni förenade er med samma energifält som han kunde förnimma på den där bergssluttningen; mildheten, fridfullheten, Kärleken för rådjuret och bekräftelsen – ytterligare en bland alla miljontals bekräftelser just nu – inte bara vad gäller skeppets verklighet, inte bara gällande dess närvaro. Ni måste förstå att Mästare Rama tar sig själv upp till väldigt Höga nivåer när han beger sig ut på sina resor, så skeppet kommer för att möta och välkomna honom! Han har flera gånger tidigare haft denna upplevelse. Han har många gånger kommit upp till mitt skepp!

”Men vi är inte här för att berätta någon enskild individs berättelse, utan för att tala om för er att detta är Verklighet för alla – i synnerhet för er, Älskade Ni! Varför tror ni att ni befinner er här förresten? Har det inte slagit er att ni kan ha varit här förut – inte bara under dessa Samlingar, utan alltigenom era livstider, era tidslinjer, era upplevelser, i andra kroppar? En hel del av er börjar känna igen att ni inte bara har en DNA som är mänsklig, utan att ni även har andra godbitar i er DNA – er genetiska uppsättning gällande att vara stjärnfolk som kommer från andra platser, er genetik gällande att ha tjänstgjort inom många uppdrag, de flesta av dem på Planeten Jorden, men även på andra platser.

”Det som i sanning är viktigt är detta Uppdrag, vårt yttersta Uppdrag för Planeten Jorden, i en gemensam tjänstgöring för Planeten Jorden – vårt partnerskap. Det är mer än ett partnerskap! Ni har hört ordet ’Ohana’. Vi är Ashtar On The Road Ohana! Det är en Familj – Jag säger ’Familj’ i våra meddelanden till er. Jag vet att det är ett mera bekant ord på ert språk, men låt oss utvidga oss till att inkludera samtliga som närvarar här och alla bortom, som fortfarande kommer att ansluta sig till oss i denna Samling, eller som kanske inte kommer att ansluta sig till oss i denna specifika samling, men som hursomhelst i mycket hög grad andligen finns med oss.

”Ni förstår, vi är här för att fira vår samvaro, vår Enhet. Och inom denna Enhet har vi en identitet med varandra! Vi har minnen, om ni bryr er om att låsa upp dem när ni låser upp er DNA. Ni måste inte. Det är inget krav för att få ta del i detta Uppdrag. Jag säger helt enkelt att minnena finns där, om ni väljer att blicka in i dem – såväl som i andra minnen. När allt kommer omkring har ni också individuella identiteter!

”Och ni har INTE, låt oss säga, blivit skapade ur en samlingsserie av enformighet. Ni är individer, men återigen, vi är Ett i denna Familj! Vi är Ett i vårt Kärleks-Ljus utifrån vilket vi alla har skapats och detta tar mig till den sista fasen, om man kan uttrycka det så. Vi är Ett med allt Kärleks-Ljus i Universum!!! Det gäller även för andra i mänsklig form, samt bortom.

”Jag talar om för er att denna Enhet är ett lim – igenkännandet av Enheten i allt liv, den Gudomliga Enheten i allt liv. Det är det lim som gör oss framgångsrika, för när fler och fler kommer in i denna Hjärt-rums-Verklighet – denna mirakulösa plats för Kärlek, detta bevis på Kärlek alltigenom samtliga uttryck, däri reglerna för det tredje-dimensionella spelet läggs åt sidan, avslutas, nollas – hur ni än vill uttrycka det – och där vägledningen, inspirationen för det Gudomliga Vetandet träder in för att samla ihop alla, uppåt och iväg – varför inte?

”Placera er själva i Kärleks-Ljusets ballong, om ni så önskar, och kasta helt enkelt loss och sväva uppåt till de Högre-Dimensionella nivåerna. Detta är varifrån ni kom, när allt kommer omkring!!! Detta är var ni föddes; detta är var ni kom ifrån, åh ja, ni fick också glädjas åt en fysisk födelse. Nåja, kanske ’glädja er’ inte är rätt ord, men era föräldrar blev till största delen Glädje-fyllda när ni dök upp.

”Ni mådde gott gällande att få komma in i livet, fastän det liv som ni hade skrivit för er själva kan ha varit fyllt av utmaningar. Hursomhelst fanns en Glädje som ni tog med er, för inom er genetiska uppsättning förde ni med er era själsminnen – vetskapen om att ni kom in för att ta del i detta fullständigt ultimata Kärleksuppdrag och Uppdraget för att hjälpa andra att upptäcka Kärleken inom sig själva – bemäktigandet av Kärlek och att få lyfta upp den.

”Hur annars kommer ni att komma upp till de Högre Dimensionerna? De grå kunde inte göra det. De kunde bara komma till en viss nivå – ni vet. till de lägre nivåerna av 4D. De må ha haft sin teknologi, men de saknade Kärlek!!! Jag säger ’saknade’ – de har i stort sätt lämnat Planeten Jorden. De liksom insåg att de misslyckades med att fånga denna specifika komponent som ni har. Vad säger ni om det? De kom från en annan plats. De blev också mixtrade med, och så vidare, och så vidare. Det är en annan historia. Vi går inte in på den här.

”Vad vi vill säga er är att om ni verkligen vill komma upp på de Högre nivåerna av 4D, 5D och LÅNGT bortom det, så måste ni få er kraft av Kärlek. Det är det enda sättet på vilket ni faktiskt kan komma dit!!! Nåväl, denna kärlek är i färd med att bli införlivad i den teknologi som är på väg att ges ut här på planeten Jorden – med ett igenkännande om vad den är!** Den är Högre-Dimensionell. Den är i hög grad kvantum-snurrande (High spin-state). Den befinner sig ’bortom alla regler’ – till och med alla vetenskapsregler så som era vetenskapsmän har lagt fram dem – i den tredje dimensionen. DETTA ÄR BORTOM DET!!!

”Därför har inte denna kraft något mörker i sig. Det är inget som liknar något fossilt bränsle överhuvudtaget. Överväg det – fossilt bränsle berövar Moder Gaia på självaste blodet i hennes kropp! Detta är överhuvudtaget inget rov – det är ett utvidgande. Det är införandet av den Högre Enda. Ni skulle likaväl kunna tänka ut att de är synonyma. Och det är vad Kärleks-Kraften är!

”Kärleks-Kraften ger er all Frihet som ni möjligen skulle kunna önska er – som individer, som en Familj, som en Familj av Universum – för att sedan kunna skapa vilka mirakel ni önskar, som ni inspireras att göra! Och de behöver inte vara samma mirakel som er granne skapar, för som jag har sagt, så är detta ett UTVIDGANDE! Detta är var ni går tillsammans med er Högre, Gudomliga Vägledning för att skapa vadhelst det är som ni inspireras till att göra – och i och med att ni gör det så lyfter ni er själva upp och iväg!!!

Nåväl, det finns några som ni skulle vilja kalla ’pionjärer’. Vi ska kalla dem ’gamla själar’, och det finns några nya som kommer in från platser långt bortom Planeten Jorden, som tar in denna teknologi, denna Vetenskaps-Ande av Kärleks-Kraft till Planeten Jorden, för såsom ni kan säga: ’Nåväl, det är Nu som gäller, det är dags!’ Det är tidslinje-mötet för dig, och för dig, och för dig och alla här vilkas Hjärtan är öppna och som säger: ’Ta in det! Vi är redo! Låt oss sätta igång!’

”Så om några av er börjar ha visioner om er själva när ni styr era skepp – eller era merkaban, eller vadsomhelst – till andra platser, fortsätt med det! Om några av er har visioner om att ni tjänstgör för Världen – några eller alla av Moder Gaias riken, utifrån vilken kapacitet som helst – fortsätt med det och utvidga, utvidga, utvidga! Oroa er inte över ’Nåväl, ni vet, jag behöver tre miljoner dollar för att utföra detta projekt!!!’ Glöm det! Det är det gamla paradigmet, allt det är 3D-tänkande – ni behöver inte det! Ni behöver bara säga: ’Jag är en multi-dimensionell varelse. Jag är här för att tjänstgöra och jag vet att vadhelst jag behöver för att utföra denna tjänst med den yttersta Höga Vibrations-Kärlek och allting som Kärleken skapar – jag vet att jag redan har det. Jag behöver bara bokstavligen sträcka mig uppåt!!! Jag sade inte ’sträcka mig ut’ jag sade ’sträcka mig uppåt’. Det finns en anledning till det – sträck er uppåt och dra in det till er. Ta på er ert Höga Vibrations-Kärleks-Ljus för att attrahera, eller dra in till er, allting som är era visioner!

”Se det inte som: ’Oj, jag kan inte göra det här för jag har inte tillräckligt mycket pengar, eller för att jag inte bor på rätt ställe, eller för att jag inte känner de rätta människorna’ eller vadsomhelst! Gör er av med detta och ersätt det med: ’Jag är en Gudomlig Varelse som är här för att tjänstgöra. Jag är hedrad och jag är en aktad medlem av Ashtar Commands Markbesättning och jag åkallar mitt Gudomliga Själv, min Gudomliga Visdom, min Gudomliga Inspiration och mina Gudomliga Guider och hela det Kärleks-Ljus som JAG ÄR, att utvidga sig till denna energi – och bortom, för att dra in även mer – så att jag ska kunna utföra min Service som jag är här för att utföra!!!’

”Medan ni håller på med det, så kan ni bjuda in andra att ansluta sig till er. Ni skulle tillsammans kunna starta en liten gruppsammankomst. Till exempel, har ni några hemlösa människor i ert samhälle? Gå till min hemsida. Se vad två kyrkor som befann sig på motsatta sidor av det filosofiska spektrat förmådde göra genom att slå sig samman, de lade sina hinder som de såg emellan sig åt sidan och i stället uppmärksammade de Enheten och Kärleken i varandra!***Och de byggde en kärleksfull, underbar verksamhet för att ge husrum till alla i deras gemenskap som inte hade några hem, inga bostäder.

”Låt er inspireras av detta, om det är er vision. Ta kontakt med dem. Be dem om detaljer hur de förverkligade denna Gudomliga Inspiration, denna Gudomliga Kärlek in i 3D. Och när de gjorde det, lyfte de naturligtvis sig själva och detta samhälle upp och ut ur de låga vibrationernas täthet inom den tredje dimensionen! Med andra ord, riv ner alla hinder hur ni än måste göra det! Transformera dem, lägg dem i en röd ballong och sänd iväg dem någonstans där de inte blir något annat än transmuterade till mera Kärlek – och sätt igång med era planer!

”Nu, vid någon tidpunkt, om ni måste ta tag i det, ni vet, finansiella budgetar och så vidare, be om det. Ni kan lämna Bank of Saint Germain som referens. Ni kan gå ut i samhället och helt enkelt säga: ’Vi ber om Kärleksdonationer, donationer givna av Kärleksfulla Hjärtan’ för det ger en högre vibration till era pengar. Pengar är hursomhelst bara en vibration, så gör det till en Kärleks-energi!!!

”När ni gör detta, så kan ni även be att få ta emot Kärleks-Energi från människor som ni inte ens känner, från källor som ni inte ens känner till, för alla transmuterar sina attityder, sina program, sina gamla saker som de har burit på och ja, det innebär att ibland behöva ta sig lite djupare ner i krokodilpoolen! Men det är väl värt det, för vilken blir belöningen vid resans slut? Det är Kärleks-Ljuset! Det är att få komma upp i Kärleks-Ljuset, det klaraste Ljuset i Universum, att ni själva blir Ett med det! Och det, Älskade Familj, är mirakulöst! Det är det Mirakel som ni alla är här för att fullborda.

”Så om ni vill säga: ’Uppdraget Slutfört’, absolut, positivt, gör det, för vi kan se det! Det är ett avslutat kapitel, som ni kan uttrycka det, men ni kan också säga; ’Miraklen är Fullbordade!’ Och om ni vill ha bevis på det, gå ta er en titt i spegeln och se hur ni själva lyser lika klart som ni kan ses av Universum och var medvetna om att ni är här för att skapa Mirakler, för att inspirera andra att göra likadant, och att vara er själva – Miraklen av Kärlek, som tjänar på så många sätt inom upplyftningen, vägen mot den Gyllene Tidsåldern och Mänsklighetens och Planeten Jordens övriga Rikens Uppstigning, alla som har ett kontrakt att göra det!!!

Så vi hyllar er, Älskade Ni, för att ni finns med oss i detta Uppdrag, detta Miraklernas Uppdrag. Och vi hyllar er som varande Kärleks-Mirakler själva, för utan er, UTAN ER, skulle vi inte kunna säga ’Uppdraget Slutfört’. Så är det. Salut!”

 

*  (Tara and Rama’s Report below)

**  http://www.ashtarontheroad.com/keshe-foundation-peace-map-5-27-15.html

*** http://tinyhometour.com/2016/06/21/see-how-a-tiny-house-village-in-oregon-is-changing-the-life-of-many-people/

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-create-miracles.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, July 11, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017.  All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or delete

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...