Gabriel, 20 mars 2015

Ärkeängeln Gabriel

20 mars 2015

Via Shelley Young

Hälsningar kära vänner! Så glada vi är att få vara i er närhet idag. Vi hedrar er för att ni har kommit för att förankra gruppens energier idag på vårdagjämningen, och naturligtvis, när vi säger grupp menar vi inte bara de som är i rummet just nu, utan också dem som kommer att delta i denna sändning på internet vid ett senare tillfälle.

Vilken magisk tidpunkt ni befinner er i just nu. Ni har klarat er genom en så omvälvande uppsättning centrala justeringar. Ni har kastats omkring, blivit misshandlade och renats som aldrig förr. Och för varje liten del som ni har släppt, har ni gett mer utrymme åt de upplysta ljuskoderna som översvämmar planeten.

Ni ska vara såå stolta över er själva för allt som ni har gjort, för allt som ni har upplevt och för allt som ni har gett. Ni har varit modiga, ni har varit fulla av älskvärdhet, ni har haft gott humör och ni har stöttat varandra i denna process. Ni bör vara mycket nöjda med er själva – vilket vi är – för era gemensamma ansträngningar.

Ni förstår att ni har en möjlighet att släppa allting som inte längre tjänar den ni har utvecklats till. Ni är som helt nya människor på många sätt. Ni har gjort er av med århundraden av beroenden, gamla trossystem, rädslor, bekymmer och tvivel. Ni har skrapat bort lager av rädslor och kommit i kontakt med er egen gudomlighet, ert inre väsen.

Dagjämningar är dagar med bra balans. De tjänar också till att skydda era framsteg. Så här är ni i denna sista stund av er zodiak, den stora avslutningen och en helt ny början, som är långt mer djupgående än ni inser i denna stund. Det kommer att bli uppenbart för er i sinom tid, stoslagenheten i den tid ni lever i.

Ni går nu in i mycket snabba energier, lättare än ni någonsin har varit förut och stöds energetiskt som aldrig förr. Ni rör er framåt mot en tid av balanserat skapande. Det är den gåva ni har mottagit denna dag – att röra er framåt in i balanserat skapande.

Ni har lärt er hur ni ska komma i kontakt med ert autentiska jag. Ni har lärt er vikten av egenvård genom alla de händelser ni har gått igenom. Ni har arbetat hårt för att hålla er fokuserade och koncentrera er energi på det ni vill skapa, och ni är nu redo för möjligheten att skapa i balans och att tjäna er själva och andra. Ni kommer nu att lära er att hur ni ska göra för att få ett flöde av balanserat skapande.

Manifestationens treenighet är – givande, mottagande och djup, innerlig tacksamhet och uppskattning för upplevelsen av det hela. Ni kommer att lära er hur ni kravlöst ger till er själva och hur ni tacksamt tar emot – och att förstå att mottagandet är en viktig del av manifestationen. Ni kommer att få lära er att ge, och att ge från hjärtat. Ni kommer att ge som ett uttryck av er själva och ni kommer att ge för glädjen i givandet.

Ni kommer att se skönheten i både det ni ger och det ni tar emot. Ni kommer med lätthet att svepas med i skapardansen, och eftersom ni har tömt er kropp på energier, orsakade av era rädslor och era tvivel, kommer ni att fylla på er kraft på ett sätt som hittills inte har setts på er planet. Ni är redo för denna möjlighet.

Det här är vad år av förvandling, som ni har gått igenom, har handlat om. Genom att ta emot kommer ni att uppleva läkning. Genom att ta emot healing ger ni andra gåvan att vara healers. Ni är i balans med varandra. Den ena ger och den andra tar emot. Någon annan dag kanske ni ger och någon annan tar emot.

Ni kommer att förstå vikten av att hedra andra i glädjen av att både ge och ta emot, och att känna en djup, innerlig tacksamhet för allt, vilket ytterligare kommer att förankra er i det balanserade skapandets konst.

Ni börjar äntligen förstå er inre kraft, och ni har gått framåt tillräckligt för att för första gången uppleva er kraft utan att missbruka den. Ni kommer att finna mycket nöje i att uttrycka er själva som den högsta aspekten av ert Jag. Ni kommer att må så bra när ni gör det, för det betyder att ni accepterar er själva som en hedervärd och gudomlig del av den större helheten.

När ni börjar uppleva er själva som en del av den större helheten, kommer ni att hylla andra i deras process. Ni kommer att tillbringa mycket mindre tid med att bekymra er om vad ni kanske anser vara fel, och med glädje uppskatta allt som är rätt i era liv.

Ni kommer att förstå att skapandets konst är rörelse och att er balanspunkt flyttas. Ni kommer att vara snabba med att räcka ut en hjälpande hand för att stödja någon annan om de är i nöd, och andra kommer att göra detsamma mot er. Men mer och mer kommer ni att märka hur duktiga ni är på att navigera era liv, och att skapa det liv ni alltid har drömt om.

Det här är härliga tider och att se så många av er börja skapa och uppleva det liv ni alltid har längtat efter. Ni kommer alla att bli underbara instrument för själen, eftersom ni kommer att vara redo att stå till tjänst. Ni kommer att hitta er själva mer och mer och vara på rätt plats vid rätt tillfälle för att tjäna andra. Kan ni föreställa er hur det kommer att kännas?

Ni är alla med om detta tillsammans! Ni är alla lika viktiga! Ni har tagit omvandlingen så här långt, och ni kan äntligen börja smaka frukterna av vad allt detta arbete har inneburit. Ni kommer att lära er att ta emot energier med glädje och med mycket mindre obehag, eftersom ni kommer att ta till er dem och lära er att släppa taget med lika mycket glädje och uppskattning.

Precis som ert hjärta slår, precis som tidvattnet kommer in och går ut, kommer ni att röra er med Universums ebb och flod – ge och ta, uppleva och skapa. Det är det här det har handlat om. Njut av det! Njut av varje ögonblick! Er själ har vänta så länge på detta ögonblick.

Det är säkert för er att uppskatta er själva. Ni behöver inte vara rädda för att på något sätt förlora era framsteg. Ni är i ett skede av spelet där ni inte kan vara kvar i lägre vibrationer för länge. Det skulle kännas alltför hemskt för er. Ni får er näring från de högre energierna och ni kommer att hitta en plats att verka på. Detta är vad vi vill dela med oss av till er idag. Det har varit vårt stora nöje.

Ärkeängeln Gabriel

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...