Ashtar Command & Jupiter Command & Plejadernas Delta-Ljusstyrkor via Ria Gilliani, 4 januari, 2019

Ashtar Command & Jupiter Command & Plejadernas Delta-Ljusstyrkor

via Ria Gilliani

4 januari, 2019

”Uppmaning till Handling!! Återgå till att Massmeditera för Ljuset”

”21 januari: Månförmörkelse & 5D-portaler är öppna & och planeten Jordens 7 inkarnationer”

(Ney ’Am’Aaa) – det är Ljusspråk och betyder ….

 

Välsignelser, Hälsningar!

Älskade Jordens Avatarer, ni är våra älskade Ljusarbetare! Vi önskar berätta för er att de 5:e -dimensionella portalerna står öppna. Ja, våra älskade, nu kan ni med lätthet skifta ert medvetande från den 4:e till 5:e – och kliva över regnbågsbron till ett högre medvetande. Portens portaler har nu öppnats – och många av våra älskade stjärnfrön-ljuskrigare har nu skiftat till de högre medvetandenivåerna. Ni har skiftat er verklighet till högre nivåer för er planets 5:e inkarnation.

”Vad menar ni med detta?” säger många ljusarbetare här. ”Varför lever jag fortfarande här med människor som är 3 – 4:e – dimensionella …”

Våra Älskade, låt oss förklara:

Era kära som har skiftat, berör fortfarande er medvetna uppmärksamhet mittemellan sfärerna när ni på samma gång sam-existerar, eftersom det finns nivåer av dimensionellt medvetande eller existensplan av medvetande …

Till exempel:

Varje planet har sju inkarnationer, det betyder att varje fysisk planet har 6 andra kroppar eller inkarnationer som blir mer och mer subtila, de kallas klot och dessa 7 Klot kan jämföras med en kedja.

Mänsklighetens medvetande eller dimensionella uppmärksamhet fungerar inom de 7 existensplanen som bildar en kedja.

Det nuvarande jordklotet som en Planetarisk civilisation lever på, kallas en glob eller ett klot eller en sfär.

Så självaste Jorden eller Gaia befinner sig i sin fjärde inkarnation …

Slutet på Kali Yuga eller Jorden eller Sfären som rör sig, skiftar & förbereder sig för att ta sig till den 5:e Gyllene Tidsåldern … världs-’klotet’, sfären eller Dimensionerna … är alla nivåer av medvetande.

Kom ihåg kedjan av:

7 inkarnationer av

7 planetariska inkarnationer.

Så till exempel är detta vad vi kallar den Planetariska Uppstigningen & Individuella Uppstigningen!!!

Så de 5:e, 6:e, 7:e inkarnationerna för en planetarisk kropp är högre, är mer andliga … i den 7:e sfären, där ni befinner er som ett, fullständiga tillsammans med medvetandets skapare.

Så våra älskade, portalerna står öppna för er som är uppvaknade, för att ni ska stiga över tröskeln till den här planetens högre inkarnation.

Men många av era Jordbröder och -systrar befinner sig fortfarande inom matris-programmeringen i den 3:e/4:e -dimensionella sfären, eller borde vi säga: ’Gaias tredje/fjärde inkarnationskedja’ … det finns många Varelser på er planet som fortfarande fungerar utifrån sina tre Lägre Chakran och ännu inte helt har öppnat sina högre hjärtan för detta Medvetandeskifte.

Det lägre medvetandet hos dessa individer kommer att förändras fullständigt för dem vid Tiden för Den Stora Händelsen!!! Eller Brahmas Mäktiga Andetag …

Våra älskade, kom ihåg att denna Slutliga Våg eller Stöt av Foton-Kärleks-Ljus är på väg –

Men vi anger inte Tider och Datum när Skaparen helt och hållet kommer att manifestera detta – eftersom vi lever i ett ständigt evigt NU …

Så det finns fortfarande ett behov för er ljuskrigare, för er stjärnfrön, som har vaknat upp i ert medvetande och era ljuskroppar vilka har skiftat till den femte dimensionen eller den här planetens 5:e inkarnation – Låt oss här säga:

’Ni står fortfarande med era mänskliga fötter på er planetariska jord.’

Ni våra älskade, behöver fortfarande förankra in ytterligare Ljus för era Bröder och Systrar, som precis nu behöver få denna programmering och slöja att lyftas undan.

Eftersom våra älskade är Högfrekventa förmedlare – så fungerar ni som en antenn – Ni får ta emot överföringar av energi och Ljuskoder som färdas genom era Aura-Fält och absorberas ner genom era chakran och ut till er varelse, i och med att Universums energi existerar i formen av vågor eller formen av partiklar.

Vilket gör att … energin blir en komponent som genomtränger hela verkligheten.

Energin kan vara oändligt obetydlig på något specifikt ställe. Energin existerar emellertid överallt …

Och ni, våra älskade, består av en energi av ljuspartiklar som vid en given tidpunkt har utplacerat sig själva i en given form.

Så er kropp, våra älskade, är denna utplacerade energi som kan transmutera utsläppen av ljus vilka uppstår i ert DNA, detta är den kärnreaktor varifrån er personliga energi sänder sin signatur ut till de planetariska sfärerna …

Så kära hjärtan, ni har inom er en mäktig kraft, den är ivrig och villig att tjäna er, en kraft som är kapabel att ge allt som ni på allvar önskar och manifesterar.

Så tänk nu på kraften i en Mass-Meditation …. Överväg att ni alla sänder ut er lokaliserade energi från universum till era varelser och samtidigt ut till mänskligheten. Och med samma avsikt … Överväg sedan hur kraftfulla era skapare och kanaler är … om ni alla samtidigt manifesterar ’samma önskningar – samma avsikt’ och sålunda Skapar ett skifte i en kedjereaktion …

Detta är varför, våra älskade, det fortfarande föreligger ett behov av ett upprop till handlande.

Vi önskar att ni, våra älskade, ska meditera under den astronomiska harmoniseringen och Månens harmonisering, som manifesteras under den tid som ni kallar Månförmörkelsen den 21 januari … vid Lejonet 00*51.

Månen kommer att vara en supermåne.

En blå Måne … Månen kommer att stå vinkelrätt mot Uranus. Eftersom Uranus har störst inflytande så blir detta en utmanande månförmörkelse.

Eftersom detta är en astrologisk tidpunkt, så kommer ett Flertal planeter i detta diagram stå i opposition till varandra … de kommer i fullständig harmonisering med varandra … vilket skapar flera kraftfulla konjunktioner med det Galaktiska Centret, Plejaderna och Sirius Stjärnsystem.

Sålunda … skapas en kraftfull konfiguration av Foton-energi som sedan skapar en punkt med maximal spänning vilken släpps fri till ett storslaget kosmiskt genombrott.

Den storslagna Moder/Fader – Gudskraften … den Kosmiska Centralsolen kommer att sända en enorm puls av Ljus alltigenom hela Skapelsen som ställer sig i linje med samtliga stora centralsolar i Multiversum. Vilket skiftar den återstående programmeringen.

Så föreställ er kraften i det mänskliga medvetandet hos era Nära och Kära – med era Mänskliga 5:e-dimensionella fötter som har förankrats in till denna planet, om ni alla mediterar till denna harmonisering vid det exakta ögonblicket …

Så, våra älskade, Vi önskar att ”NU” ta er alla genom en meditation där ni kan använda denna visualiserings avsikt och teknik på denna speciella dag, den 21 januari under Månförmörkelsen – samt i era Dagliga meditationer.

För att skapa en portal i vilken ni kan förena ert medvetande för att öka det befintliga energifältet runtomkring er planet … som jordar ljus in till Gaias nya 5:e inkarnerade kärna.

Vi önskar följa er genom denna meditation där ni kan använda era antenner till att förankra ljuset …

Ni blundar med era mänskliga ögon och öppnar upp ert tredje öga och andas … andas … in … Skaparens andetag in i er gestalt … slappna av i axlarna … öppna ert höga hjärta … och … uttala er avsikt att använda denna meditation som ett verktyg för att ta Ljuset till planetens yta.

Visualisera Nu en pelare av strålande vitt/blått Foton-Ljus som uppstår från den Universella Kosmiska Central-Solen som är Moder/Fader Guds Kärna, se när detta Ljus sedan distribueras till Samtliga Central-Solar i alla galaxer i detta Universum.

Visualisera att detta Ljus kommer in genom er Galaktiska Central-Sol, och sedan går genom en kraftfull Stjärnport ’Alycones Plejadiska Stjärnportal’ och rör sig sedan igenom … en annan kraftfull Stjärnportal: Sirius Stjärnportal, sedan kommer det in i vårt Sol-System och går igenom alla varelser av Ljus. Vi, er Galaktiska Familj befinner sig Nu innanför ert Sol-System.

Visualisera sedan att detta Ljus kommer in i alla våra stjärnskepps flotta, där vi bidrar till detta Ljus ombord på våra rymdskepp och våra moderskepp …

Förankra sedan Ljuset genom ert Själs-Stjärn-Chakra, som befinner sig ca 15 cm ovanför Kronchakrat. Själs-Stjärn-Chakrat är ”stjärnvägen”. Samt ”Själens boning”, det är ert nionde Chakra … så se detta Ljus komma in genom det nionde Chakrat, ner till er kropp genom era samtliga Chakran in till hjärtat och själen i planeten Gaias kärna.

Projicera sedan detta Ljus ut till mänskligheten, till allt liv på Jorden.

Nu, se detta, våra älskade!!!

Den manifestation som ni, våra älskade, har skapat … kan manifestera Himlen på Jorden och den kompression i formen av ett genombrott som ni i egenskap av sam-skapare har skapat …

… och var förändringen …

Nu när Vi levererar detta Ljus-kodade kanaliserade budskap till er, så äger många Delta-Operationer fortfarande rum på och omkring er planet. Budskapen har sänts ut av många av våra Jord-ambassadörer …

Eftersom det finns många divisioner inom vårt Befälsområde och våra Syster-Federation-flottor, vilka har många operationer som äger rum för att ledsaga in de Nya Energierna och som ni med ert mänskliga språk uttalar, så leder vi flertalet operationer av ljus för det slutliga genombrottet till ert kollektiv.

Så, våra älskade, Var Förändringen. Ni har fri vilja, våra älskade, så vänd er inombords till era hjärtan och känn denna inre visshet och ifall ni känner er tvungna till att skrida till handling … förankra er då in till Ljuset med den meditation som ni har fått av vår kanal, den 21 januari vid tidpunkten för Månförmörkelsen, som många av er Krigare i den underbara Jordbesättningen transmuterar på en daglig basis.

Vi från Ashtar Command & Jupiter Command, tillsammans med alla våra Luftburna divisioner och Styrkor av Ljus, ger oss nu av med kärlek och välsignelser. Vi älskar er med våra hela hjärtan.

Vi finns ständigt med er.

 

Kanaliserat meddelande via Ria Aurora Athena Ash

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...