Thoth via Kerstin, 6 januari 2019

Thoth genom Kerstin 6 januari 2019

Älskade. Den nya eran har börjat. Hela Universum håller andäktigt andan över era bedrifter. Ni har gjort det, ni har verkligen gjort det efter alla tusentals år i slaveri och samlande av erfarenheter.

    Ni är fria människor, förstå det! Ni är helt fria att skapa den nya verklighet som ni vill ha. Det kollektiva medvetandet har vaknat på jorden. Ljuset från Gaia strålar ut i ett glädjefyllt Universum.
Ni är alla i full färd med att återskapa förbindelserna med era Högre jag och med era älskade. Samtidigt väver ni vidare på samhörighetens trådar som går mellan er alla på jorden. Ordet alla innefattar alla; även djur, växter, naturväsen och er vördade Moder Jord som nu får sin upprättelse och återuppbyggnad.
    Allt fler av er finner allseendets öga, Horus öga, genom ert pannchakra och hjärta. Kunskapen återkommer. Symbolen Horus öga återfår sin forna kraft och när ni finner sanningen återfår även ni era tillfälligt glömda kunskaper om er storhet. Ni bär alla den Gudomliga kunskapen och Kärleken inom er.
Jag är glad, rörd och stolt när jag ser hur ni växer. Ni växer och sprider därmed ert ljus och er kunskap snabbt vidare till de som inte hunnit vakna än. Glöm inte att de också gör sitt jobb, jämvikten behövs för att händelser ej ska ske för snabbt. Hjälp dem när de ber om det, annars var vänliga att stråla ert ljus och er kärlek.
Med beundran och kärlek från er ständige hjälpare, påhejare och pyramidbyggare Thoth i Egyptens era.

Du gillar kanske också...