Ashtar och OWS via James McConnell och Shoshanna, 18 september, 2022

Ashtar
Via James McConnell, 18 september 2022
Jag är Ashtar. Jag är här för att vara med er i dessa tider av enorm förändring som håller på att ske nu, och som rör sig mer och mer in i er förståelse, er vision och in i ert perspektiv.
För det är förändringen som har varit efterlängtad, och överallt omkring er, om ni tittar, kan ni se tecken på dessa förändringar som kommer till er värld. Men inte till er tredimensionella värld.
Även för dem som fortfarande slumrar i sin missförståelse och sin oförmåga att släppa taget och hitta den sanna meningen med livet. Det som alla ni har insett är att ni alla är här av en orsak. Ni är alla här för att växa i själen, för att förstå själen. Även de som ännu inte vet det här börjar ställa frågor och ifrågasätta de gamla sätten och de gamla begreppen. Och som ni vet, när man börjar ifrågasätta, börjar man också leta efter svaren. Och den som söker, han finner. Och så är det. Det är så det alltid har varit och alltid kommer att förbli.
Det krävs några få, bara några få av er, relativt sett, för att åstadkomma enorma förändringar på planeten, och en enorm förändring för det kollektiva medvetandet här. Och ni, som de relativt få, gör exakt det.
När ni gjorde den här meditationen som vi precis gjorde här med er, påverkade ni stora förändringar över hela planeten. Stora förändringar som ni naturligtvis inte omedelbart kommer att se resultatet av, men ni kommer med tiden att börja se mer och mer hur era manifestationer börjar bli mer och mer verkliga för det kollektiva medvetandet igen. En enkel tanke, en enkel vision, en enkel intention för att åstadkomma en stor förändring, åstadkommer den förändringen. Det är så det fungerar.
Och överallt omkring er kan ni se tecknen. Alla som tittar efter de här tecknen kommer att se dem. Även om de är, som ni uttrycker det, fortfarande bakom kulisserna, är de tillgängliga. Ni kan se dem. Ni kan uppleva dem. De är förändringarna, eller tecknen på förändringens tider. Så som ni har hört många gånger, lita på planen.
Planen är i full gång och tar mer och mer fart när ljuset fortsätter att strömma in till den här planeten. Ljuset för sedan med sig en högre frekvens och ett högre medvetande, som i sin tur låter er manifestera mer fritt, mer fullständigt. Och när ni fortsätter att manifestera inom er själva, i era egna personliga liv, manifesterar ni också för många andra. Så var medvetna om att ni, var och en av er, kan åstadkomma stor förändring, och ni gör alla det på ert eget personliga sätt.
Tillåt er själva att vara de ni kom hit för att vara. Dra er inte för att vara de ni är. Berätta om er förståelse, er kunskap om saker när ni får tillfälle, för det finns de där ute som väntar. De väntar på ljuset som ska komma så att de kan börja se ljuset, precis som ni har.
Om ni skulle stråla ett ljus på alla dessa förlorade själar djupt nere i vad ni skulle kalla ”helvetet,” och det ljuset skulle visas för dem i mörkret, skulle många, många miljoner och biljoner sträcka sig efter det ljuset om de gavs möjlighet. Ni mina vänner är det ljuset. Ni är den möjligheten. Dra er undan från det, för det är ert öde. Det är ert uppdrag.
Jag lämnar er nu i frid, kärlek och enhet, och hoppas att ni fortsätter att stråla ert ljus och er kärlek överallt, eftersom det är så det fungerar.
EN SOM TJÄNAR (Kanaliserat av James McConnell)
Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Shoshanna är här. Hon är tillbaka hos oss, underbart!
Och vi är redo att, ja, vi säger bara rock and roll här. Eftersom det är stora förändringar som pågår här, som Ashtar har sagt, många förändringar, stora förändringar vid horisonten. Och alla ni som vill kan se dessa förändringar.
Men ni behöver alla öppna upp. Ni behöver alla öppna upp ert tredje öga för att kunna se dessa saker. Att se dem som det är menat att ni ska se dem, så att när ni väl ser dem, när ni väl vet att förändringarna är här, kan ni berätta det för många andra, som en del av er gör nu.
Ni sprider ljuset varhelst ni har möjlighet. Och det, mina vänner, är vad ni kom hit för att göra. Det här är ert uppdrag, vilket ni accepterar det eller inte, eftersom ert ”mission impossible” går här. Det är ert, och ni kan ta det eller sticka iväg med det, beroende på vilka ni är. Återigen, som Ashtar har sagt, skygga inte för vilka ni är.
Ni har kommit långt, ett stort steg framåt i er högre vibrationsfrekvens inom er. Det är inte dags att låta den falla tillbaka. Det är dags att gå längre fram till en högre vibrationsfrekvens, och låta den flöda inom er. Att låta ljuset flöda inom er, så att ni är redo när tiden kommer, och den tiden kommer mycket snart här, där ni kommer att vara … vilket ord är det som vi letar efter … vi kan inte hitta ordet just nu. Men oavsett, ni kommer att skickas rätt in i den högre frekvensen här, den högre vibrationen.
Mer och mer kommer ni att finna er själva bortom illusionen, illusionen av separation. Ingen mer separation,  utan förening med varandra, av att komma samman som En. Inte som de i er deep state kabal brukar säga: ”Oh, vi förenar oss som en.” Nej, det gör de inte! De bryr sig inte om att komma samman som En. De bryr sig bara om sig själva, så är det. Men ni vet själva att det inte är framtidens väg. Det är det gamla sättet, det gamla sättet att hålla fast vid och ”tänka på sig själv, och strunta i andra.” Men ni går mot full förståelse för vad det innebär att ”tänka på andra.” Det är dit ni alla är på väg nu.
Så vi är redo för era frågor till En Som Tjänar och Shoshanna, om ni har några.
Gäst: Ordet du sökte efter är det ”examen” eller ”examinerad?”
OWS: Nej, inte så mycket det. Men ”skickat vidare.” Vilket ord du än kan komma på för ”skickat vidare.”
Gäst: Det var det ordet som kom till mig när du letade.
OWS: Ja. Finns det andra frågor här?
Gäst: En Som Tjänar, jag funderade på om ordet möjligen kan bli ”aktiverat?” För jag tänker hela tiden på att jag vill bli aktiverad.
OWS: Mycket bra!
Gäst: Jag föreställer mig det som vår Pingstdag. Jag kan helt enkelt gå tillbaka till den där Pingstdagen i bibeln när lågorna tändes på allas huvuden. Jag kallar det att bli aktiverad. Jag kallar det för att bli helad. Jag kallar det för att bli redo för nästa steg i mitt uppdrag där jag är en vandrande, talande Yeshua! Det är i alla fall vad jag hoppas på.
Men när det gäller frågan så fortsätter ni att säga att det här kommer att hända, och vi kommer att kunna välja på om vi vill gå tillbaka till våra familjer eller fortsätta med Jordens uppdrag. Och jag tänker alltid för mig själv, varför måste jag vara begränsad? Varför kan jag inte besöka min familj, de jag har lämnat för länge sedan? Och varför kan jag inte få både ock? Och varför kan inte de komma om vi höjer detta till en högre dimensions Jord, varför kan då inte min familj komma och besöka mig här på Jorden? Så jag förstår bara inte varför ni fortsätter att försöka, jag känner det som om vi är begränsade och måste göra detta svåra val.
OWS: Det är precis motsatsen till det. Ni är obegränsade här. Det här är inget svårt val att göra. Det finns bara val att göra längs vägen, vilka de än blir. Men de är val som ni inte har kunnat utnyttja under denna livstid, och många livstider som ledde fram till den här. Men allt det kommer att förändras. Det är det ni kom hit för att göra; att åstadkomma dessa förändringar så att ni kunde komma till den punkten. Du, återigen, som en del av ett kollektivt, skulle kunna komma till punkten att kunna välja vad det är du vill ha i fortsättningen av ditt liv. Det är vad det hela handlar om.
Angående ordet aktivera som du har använt, skulle vi vilja lägga till något till det, vi skulle säga ”återaktivera,” eftersom det är vad ni gör; ni återaktiverar allt som ni tidigare har varit. Shoshanna har du något att tillägga?
SHOSHANNA: (JoAnnas Högre Jag, kanaliserat av JoAnna McConnell)
Vi kan lägga till ett perspektiv. Om du väljer det här, vill du att vi lägger till det, kära Syster?
Gäst: Ja, absolut.
Shoshanna: Kära Syster, i det här riket, i detta tredimensionella rike finns det mycket fasthållande. Och det finns en barriär till högre dimensionella framsteg på grund av det. Så det handlar inte så mycket om att ha allt, det handlar om att gå bortom bindningen. Det handlar om att ta sig förbi en önskan om att ha allt. Det är en tredimensionell konstruktion. När man tar sig förbi denna konstruktion finns det ingen bindning. Det finns ingen rädsla att lämna någon bakom sig, eller känslan av att man måste göra ett val. Det är helt enkelt ett steg framåt i medvetandet, varigenom varelsen som har tagit ett steg framåt kommer att se bilden, hela bilden och helheten i alla saker och enheten av allt. Det finns ingen efterlämnande komponent i det här. När man når den vibrationen förstår man allt, och att man fritt tillåter var och en att möta sin egen uppgift och gå sin egen väg, utan att känna sig bunden till den. Jag hoppas att jag har kunnat klargöra detta för dig. Namaste.
OWS: Mycket bra.
Gäst: Tack så mycket. Ja, det har du. Men jag ser det inte som en bindning. Jag har en familj som jag kanske måste lämna bakom mig. Jag tror att mitt uppdrag är att fortsätta på den nya Jorden, så jag vill inte tänka på att jag är totalt avskuren från en återförening med min andra familj, det är allt. Vi får höra mycket om att ”ni kommer att komma till en punkt och ni kommer att göra ett val om ni vill återvända eller om ni vill stanna på Jorden.” Men jag har alltid vetat att jag kommer att stanna på Jorden med mitt uppdrag.
OWS: Men du förstår, du kan välja att gå tillbaka till din gamla familj om du vill, eller stanna här och vara med din familj här, eller att fortsätta i det högre uttrycket här på Jorden, och sedan ändra det igen. Det finns inget som håller dig fast här, såsom ert tredimensionella uttryck har gjort. Återigen, som Shoshanna har sagt, det finns inget fasthållande här. Så ditt val är ditt val, vilket du än väljer. Det finns ingen begränsning, bara den begränsning ni ger er själva. Okej?
Gäst: Okej, tack så mycket. Tack.
OWS: Mycket bra. Finns det några fler frågor här?
Gäst: Jag skulle vilja ställa en fråga. Jag skulle vilja få din input eller vägledning om den nyligen bortgångna drottningen av England, och om det var en betydande markör eller betydande situation, nu när vi närmar oss uppvaknandet och uppstigningen.
OWS: Vi skulle säga att ni kan kalla det en betydande markör. Det är ett bra ord för det, eftersom det är en happening här. En händelse som länge har förutsagts ska hända. Och det skulle vara en betydande händelse som leder till fler händelser som kommer fram här. Alla leder till den Stora Övergången och den Stora Händelsen. Så allt är en process som pågår. Allt är en del i er uppstigningsprocess. Så en sak leder till nästa, och nästa, och nästa, osv.
Och alla dessa många sanningar kommer att komma fram, strömma fram här. Och när sanningarna väl börjar strömmar fram, hur stoppar man en översvämning då? Det är inte möjligt att stoppa Andens floder att strömma framåt, eftersom de kommer att få mer och mer fart om man gör det, tills det blir en tsunami av förändring och sanningen kommer fram. Okej? Shoshanna?
Shoshanna: Vi kommer att berätta om den här systern vill att vi ger vårt perspektiv på det.
Gäst: Naturligtvis.
Shoshanna: Kära Syster, vad som har berättats för oss är idén om det Gamla Gardet och det Nya Gardet. Men det här är annorlunda, förstår du. Det har funnits på denna planet en idé om monarki, om högre och lägre, i många årtusenden, förstår du. Och den här idén om att denna drottning eller kung kan sitta på en tron och styra över människor och lagar håller på att försvinna mer och mer, och flera av de nya själarna, som har fötts på denna planet, skriver inte under på idén om en monarki. De tycker att det är löjligt att det kan finnas en härskande klass, förstår du. Och du ser att detta slås upp överallt att den styrande klassen måste förminskas på något sätt. Det måste finnas mer av ett jämlikt spelfält på planeten. Så markören för denna stora drottning som människor har vördat i 90+ år försvinner, därför att den representerar slutet på idén om att någon kan styras. Låter detta vettigt, Kära Syster?
Gäst: Absolut. Underbart.
Shoshanna: Namaste.
OWS: Mycket bra. Finns det några fler frågor här, innan vi släpper kanalen?
Gäst: Hälsningar, En Som Tjänar. Jag har funderat på hur jag ska ställa den här frågan. Jag försöker förena den kunskap som vi har fått i urminnes tider från Toltekerna, monoteistiskt infödda i Mexiko, med Vadikerna i Indien och med Buddhisterna. Varje budbärare och profet som har sänts hit har berättat att budskapet har talat om En Gud. Och alla är underordnade skapelser till Gud. Nu förstår jag att vi har blivit välsignade med perspektivet om hur privilegierade vi är att även om vi skapades, inte av den främsta Skaparen, så fick vi status som Skapargudar eftersom Gud är en titel. Sant? Men jag har också vetat att många av de tidigare tiderna i de högre världarna, inkluderar varelser som fick en känsla av att de var den främste Guden och blev arroganta. Och snarare än att komma från en plats där de tjänar Gud, började de tänka på sig själva som Gud och den främste Skaparen. Så när vi förstår att vi bär på en liten del av den Främste Skaparen inom oss, eller Jag Är Närvaron, och även om vi har Guda-skapande krafter, hur förblir vi ödmjuka för att aldrig hamna i en situation där vi börjar tänka att vi är Skaparen/Den Främste Skaparen, och inte den skapade med Skaparens privilegier? Tack.
OWS: Vi skulle säga att det handlar om medvetenhet här, och det handlar om enhet. När du hör att du är Skaparen och den skapade, är det exakt så. Du är en del av den stora skaparprocessen, eller den Stora Kreativa Källan. Allt flödar igenom dig hela tiden. Och du är det, och det är du. Det finns ingen separation. Och det är där er tredimensionella illusionsslöja har skapat illusionen om att ni inte är en del av Gud/Skaparen/Källan, att ni är mindre än. Och det är du inte, det är vi inte, ingen av oss är det. Vi är alla en del av den Ende, och den Ende är en del av oss alla. Okej? Shoshanna?
Shoshanna: Vi kommer att berätta. Kan vi berätta, Käre Broder?
Gäst: Självklart.
Shosghanna: Käre Broder, som alltid presenterar du en komplex idé. En idé som har många aspekter. Du frågar hur vi ska förbli ödmjuka. Det betyder att du önskar att vara ödmjuk, att du tänker den här tanken regelbundet, att det är själva din varelse som vill förbli ödmjuk. Ödmjukhet är inte nödvändigtvis en gudomlig komponent av en varelse. Det är nödvändigt att du förblir ödmjuk så att människans djurperspektiv inte tar över. När du talar om profeter som blir arroganta, eller tror att de är den Högsta Källan och börjar uppföra sig arrogant bland sitt folk, har de sänkt sin vibration, förstår du. De har blivit fångade av en lägre vibration. Gud, den Gudomlige, Källan, Allt Som Är, är den högsta Skaparen/Gud av vibrationer som någon kan uppnå, och de varelser som är här på den här planeten arbetar med att förstå hur man ska uppnå denna höga vibration och behålla den. När du lär dig att upprätthålla den högsta vibrationen och se genom Källans ögon och tala genom Källans ögon, är du komplett. Och det är vad var och en försöker göra för att stiga upp, att stiga upp till Källans högsta medvetandekomponent.
Så du har haft mycket komplexa idéer. Men vi kommer att tala om för dig att i varje fall som en profet eller en varelse hävdar att han är den högste, är arrogant. Och ni kommer att hitta det överallt. Så förbli ödmjuka, och tillåt inte arrogans att ta över er varelse. Namaste.
OWS: Mycket bra. Då är vi redo att släppa kanalen. Vi kommer att ta e-postfrågan och sedan släpper vi kanalen.
Gäst: Okej. Frågan var: ”Finns det någon betydelse av det kommande mellanårsvalet, på grund av att det inträffar vid månförmörkelse.”
OWS: Vi kan tala om att det alltid finns ett samband. Det finns inga tillfälligheter. Allt är en del av helheten här. Så allt som händer är en del av den Stora Planen. Det kan naturligtvis justeras här och där så klart, men det finns en Plan A, B, C, D, och så vidare, men allt är en del av den stora universella planen. Så oavsett om det infaller på en eller annan dag, är det en del av det som behövs för att åstadkomma de resultat som krävs här.
Om det blir ett mellanårsval eller inte, det är den första frågan här. Vi kan inte direkt säga om det blir så, för det har ännu inte bestämts exakt hur det ska gå till. Men hur det än går är det en del av planen. Kom ihåg det! Ingenting händer av en slump. Okej? Shoshanna, har du något att tillägga?
Shoshanna: Vi håller med, och vi kommer att säga ja. Det är vårt svar.
OWS: Ja. Mycket bra.
Shoshanna: Namaste.
OWS: Mycket bra. Försök att inte dra er undan den ni är, för det är inte den ni är. Ni är här av en orsak. Ni är här för att i första hand förankra ljuset, och sedan att sprida ljuset som en del av er stora uppgift. Så fortsätt med ert uppdrag. Det är det ni är här för.
Shanti. Frid vare med er.
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...