Ashtar via Ann Dahlberg, 27 augusti, 2018

Ashtar

Måndag 27 augusti 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Ashtar och jag är Commander of the Silver Fleet, ett stort rymdskepp som just nu ligger i omlopp runt er Jord. Vi är här för att hjälpa Jorden att hålla rätt kurs in i den dimension som hon har valt. Vi är förstås inte den enda flottan här utan det finns många från olika håll i Universum. Det krävs många för att hålla en planet av så pass låg densitet i rätt kurs mot ljuset.

Det finns många individer från de högre dimensionerna som just nu är inkarnerade på Jorden för att hjälpa till att hålla uppe det högre ljuset, den högre vibrationen av ljus. Deras mission är att väcka Jorden och dess varelser så att de kan förnimma ljuset och ta in den högre vibrationen av ljus i sina kroppar. Det här gäller alla av Gaias levande varelser. Vi har sett att det har skett en stor förändring på Jorden och att Gaia har tippat över på ljusets sida. Det mörker som finns kvar kommer snart att upplösas till ljusare nyanser.

Er värld står inför en stor förändring och det krävs att många fokuserar på det ljusa och vackra i stället för det som känns tungt och besvärligt. Det ni tänker och fokuserar på är av stor betydelse, det har en större betydelse än ni anar, så var försiktiga med era tankar mina kära vänner på Jorden. Låt inte det negativa lurar in er i tråkigheter och hopplöshet. Låt i stället det positiva ge er hopp och tillit till att det bästa händer för er just nu. Det är så kära vänner på Jorden … att det bästa är det som händer för er just nu. De vackraste och sköraste tonerna har nått er värld och höga vibrationer hörs lite varstans på er Jord idag. Ni kan känna det om ni öppnar upp ert hjärta. Ni kan även förnimma att ni har era galaktiska familjer runt er.

Vi är här …… Vi är här för Er nu. Vi är här för att få er att ta de sista stegen över mållinjen så att vi kan mötas i fred och glädje. Detta är vad vi väntar på … detta är vad ni väntar på. Allt som behövs är att ni öppnar upp ert hjärta för de ljusa vibrationer som omger er nu. Vi är beredda när ni är beredda att ta emot oss kära vänner på Jorden. Vi har förberett detta möte minutiöst och under lång tid. Vi väntar på ert uppvakanande. Ett stort uppvaknande närmar sig sitt crescendo, med det menar jag att en kritisk massa kommer att vara nådd och då kommer allt bara att explodera fram. Det blir en härlig tid av nymodigheter och förändringar. Ett visst kaos kan uppstå men det är inte troligt eftersom det då finns så många fler medvetna vakna människor på Jorden som styr detta med en fast och rättvis hand. Det blir en tid att minnas och dokumentera i våra innersta bibliotek och i vårt stora gemensamma.

Det är en vacker, sällsam och underbar tid som vi går tillmötes. Vi är tacksamma över att få vara här och få lov att hjälpa till att övervaka det hela. Ni är tacksamma över att få vara en del av allt. Vi är med er och stödjer era ansträngningar av att föra er Jord till den dimension som hon från början tillhörde. Det är en stor uppgift ni har tagit på er. En stor sällsam och vacker uppgift. Var stolta, var fokuserade i kärlek.

Vi omger er med kärlek.

 

Galaktiska federationen / Ashtar

Du gillar kanske också...