Ashtar via Beatrice Madsen, November 25th, 2018

Ashtar      181125    via   Beatrice Madsen

Jag, Ashtar är i sanning med er med mitt team och asssisterar er på de mest förunderliga sätt.

Ni gör ett fantastiskt jobb kära ljusvarelser och vi ser att ni verkligen sliter för att hjälpa till och sprida ljus och kärlek, medvetenhet och äkthet.

Jag vill tala med er om ert andra chakra och sexualitetens kraft som är ett laddat ämne i er värld. Denna kraft är egentligen ämnad att vara en glädjens och lyckans energi där ni förbinder er med varandra i kraftfull, kärleksfull ömsesidighet. Dock  har den länge  varit under starkt förtryck och denna negativa påverkan har blivit till en källa av kaos och destruktivitet i  er värld.

Den energi som inte önskar ert bästa arbetar till stor del för att fånga er i sexualitetens mörka träskområden. Endel av er är lättfångade och har man väl fastnat i detta träsk kan det ta en betydande tid att ta sig därifrån. Vi ber er vara uppmärksamma.    De arbetar nu som aldrig förr för att fånga er i detta energifält. Detta för att de till så pass stor del tvingas inse att de håller på att förlora. Var uppmärksam på att energin är lockande, spännande men efter utförd aktivitet känner ni er tomma och ändå otillfredsställda. Den platta, isolerade sexuella energin går till dessa träskområden, den är dess näring. Nya lockanden och pockanden och ni är åter där och ger dessa områden näring.

Vet och var viss om kära ljusvarelser att detta är destruktivt och endel av deras klibbiga nät som vill fånga er, och hålla er kvar i de lägre vibrationerna. Det är en stark och karismatisk kraft som kan vara mycket svår att stå emot. Den har genomsyrat världen under längre tid och ni är så vana vid den att det nästan kan vara svårt att föreställa livet utan den.

Sexualiteten och sensualiteten hos människan är i sig själv mycket vacker och en källa till djup glädje och inspiration. Ni behöver den och den ökar er skapande förmåga på ett enastående sätt när den är i balans och framförallt kopplad till era övriga chakran. Kom ihåg det, älskade människor. När ni har ett sensuellt, sexuellt möte behöver ni känna lusten till denna andra medmänniska också i ert hjärtchakra. Då ni har förmågan att mötas i denna fantastiska dans kan ni uppnå enastående höjder.

Sexualitetens djupa sår hos människan som satt spår under lång tid tillbaka är för närvande helt blottat och öppet på jordeplanet. Denna varböld är öppen för att läka och helas på sikt. Det är mycket var som behöver upp i ljuset för att få syre och i kampen är det endel nya som tillfogas.

Vi vill dock säga att läkning är på gång. Läkning är på gång käraste ni. Det tar tid och smärtan behöver kännas av övergrepp och offermentalitet, båda lika destruktiva och söndrande. För att ni ska läka behöver ni kunna se det som det är och vilka sår det satt, och tillsammans enas i att ni vill inte ha det på det här sättet.

Sensualitet och sexualitet ska var lustfyllda, ljusstyrda och ömsesidiga för båda parter och alltid beakta den fria viljan.

Stor potential finns hos var och en av er i att transformera denna lägre energi till att bli en läkande energi i sig själv. Sänd ljus och energi till en önskan om att mänsklighetens andra chakra ska bli helat och en källa till kraft, ömsesidighet och möjlighet till positivt skapande. Den våldsamma, destruktiva sexualiteten ska så småningom bli ett bittert minne blott liksom våldförandet på er älskade Moder Jord. I det att läkandet av andra chakrat nu på allvar sätts igång så assisterar ni också er ömma Moder. Hon finns för er och bär er, läker och lindrar när gamla energi minnen blöder som värst.

Vi gläds åt att ni har modet att våga se och vill att ni ska veta att det är läkning på gång.

Er alltid närvarande Ashtar Command.

 

Du gillar kanske också...