Ashtar via Susan Sammarco, 13 december

images

Ashtar, 13 december 2015

Via Susan Sammarco

 

 

Jag är ”Ashtar”. Jag är glad över att vara med er igen. Jag har besökt många kanaler över hela världen på sista tiden. En del av det som har skrivits om mig har filtrerats genom dem som delar mina ord. Vad jag vill dela med er idag är lycka.

Allt som händer i er värld kan dra ner er, vi vet det. Konferensen i Frankrike är avslutad. Där var så mycket som hände bakom stängda dörrar, saker som aldrig nådde de vanliga nyhetsmedierna. Saker som inte togs upp, men som världen trodde behandlades. Vi är nöjda med att konferensen skedde, och vi är nöjda med dess utfall.

Så många saker som vi ser i denna grupp som inte är sanna. Vi har tidigare talat om hur ljuset poppar upp runt planeten. Ljuset från individers hjärta och sinne fortsätter att öka.

Vi vet och vi vet att ni har blivit tillsagda att ni måste rensa och släppa taget. Den här gruppen har varit mycket försiktig i sin planering om vad som har hänt i era framsteg och vad som har hänt på marken och i luften ovanför er. Alla ni är en del av denna underbara aktivitet.

Vi vill också dela med oss av att tiden för fest och glädje är här! Ni är mitt uppe i allt det som kommer att bli NUET. Det sker inte snart eller är nära förestående, det sker NU! Vi har talat om detta förut och alla ni vet vikten av att tänka i NUET.

Ni kan, om ni så önskar, fördjupa er i allt som skrivs på olika sätt. Vi skulle säga ”frigör er och släpp taget” om allt det som ni letade efter. Allt kommer att komma till er när nyheterna finns överallt, i tidningar och på video. Den kommer att finnas framför näsan på er, NU.

Det här är den tid som världen firar. Det här är den tid när de på planeten vänder sig ut och in för att dela med sig och fira. Tiden är perfekt för hela mänskligheten.

 

Vi är alla Ett. Vi är alla i NUET.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

http://www.earthascends.com/page/491969610

 

 

You may also like...