Ashtar Sheran via Sharon Stewart, 12 maj 2020

 

Ashtar Sheran via Sharon Stewart, 12 maj 2020

Djupa Statens Psykologiska Spel | Ashtar Sheran via Sharon Stewart

 

12 maj 2020

Jag är Ashtar Sheran, med ett meddelande för dem på Planeten Eden.

Jag fick frågan om vilket spel det är som pågår på er planet? Ett spel, ett dödligt schackspel, där bönderna är de människor som sitter längst fram och jagas av sina härskare i den bakre raden. Riddarna och drottningarna, tornen och biskoparna, gömmer sig bakom raden av sina bönder, gör sina drag för att eliminera så många av er som möjligt, dubbelagenter som framställer sig som ert eget team.

Detta schackspel är dock mångsidigt. Det finns många lag som spelar spelet – Rothschild-teamet, Rockefeller-teamet, draklaget i Kina, läkemedelskartellagen i Sydamerika och Asien, många, många spelare.

När era ledare jagar er, bekämpar de också motståndarlag.

Om ni har märkt det, det enda laget som har tystnat just nu är Vatikanen.

Varje riddare, varje torn, varje drottning, varje biskop … kommer att gå ut, en åt gången, och kommer att gå ner. Det är spelet som spelas. Deras sista hurra, det sista hurrat för Bill Gates innan han arresterades, det sista hurrat för Anthony Fauci innan han blev exponerad, det sista hurrat för Obama ligger nu på bordet. Ni ser detta hända. En efter en kommer bitarna att falla och den vita Kungen kommer att stå kvar. Och vi vet vem det är.

Er värld är inbäddad i en psykologisk manipulation av era lojaliteter och för många är spelet utnötande. Människor står upp för sina rättigheter, de vägrar ge upp mer friheter och organiserar sig för att stå upp mot de härskare som skulle försöka dominera och förtrycka dem helt. De tar det inte längre.

Tillräckligt med information har kommit in i er nyhetsström, inte MSM eftersom det till stor del ägs av de djupa statliga härskarna, utan internet. Internet har ändrat spelplanen helt. Alla kan skapa opinion, alla kan sprida nyheter och trotsa kontrollörerna på er planet. När ert internet faktiskt tystar kommer det att radera spår av Deep State från dess filer. Detta kommer att vara ett enormt företag och kommer att kräva tid. När detta ska hända är troligen i år.

Förstå att när de raderas från internet, kommer alla spår av dem och deras dominans att raderas från offentlig kontroll. Allt kommer att bli satt på neutral. Välvilja kommer att bli dagens ord.

Ert folk visas, eftersom det är nödvändigt. Många satt och levde sina liv i en sömn av självbelåtenhet. Nu vaknar de upp eftersom kontrollnivån som ökar i deras liv är löjlig och de börjar invända. Så människor frågar sig om det verkligen är nödvändigt att vidta de försiktighetsåtgärder som krävs av dem, och svaret är nej. Det finns inget behov av att skilja folket åt och dela upp dem från sina nära och kära, hålla dem från sina jobb och att hålla barnen från skolan. Men de måste visas detta.

Deep State kommer inte längre att kunna påtvinga kontroll över er utan motstånd från folket eftersom de har blivit exponerade och kommer att fortsätta att bli exponerade, som de självbetjänade bedragare som de är. Folket var satta i sina liv, på gott och ont, och kommer inte att få allt taget ifrån dem. Uppenbarligen lider många av negativa reaktioner antingen utåt eller privat inom sig själva, de flyttas bort från vad de kände var riktigt, vad de kände var normalt och vad de gjorde för att hitta en känsla av gemenskap och syfte. Allt detta har tagits bort från så många människor att de gör uppror. Och detta var planen. När jordens folk står upp och säger: “Vi håller inte med om detta!” drar de faktiskt tillbaka sin energi från de gamla statliga, affärs- och banksystemen som brukade kontrollera dem. De skapar sin egen frihet, finner sina egna lösningar, förkastar main stream-berättelserna och tar tillbaka sin frihet. Uppror på privat och offentlig nivå var nödvändigt för att Deep State skulle genomskådas.

Människor förstår nu att något är fel. Och de kan inte ignorera det längre eftersom de påverkas personligen. Det var bra när alla andra hade problem, så länge deras liv var intakta och fungerade. Men nu påverkas alla. Det är ingen som förnekar att det finns ett problem och att de som anses vara ledare är allt annat än någon som de behöver lita på.

När människors rörlighet påverkas och deras ekonomi påverkas tar de notis om detta. Deras försörjning är hotad, och många är rädda för vad framtiden kommer att innebära. Det faktum att manipulationen i era media är obeveklig ökar bara misstron mot era ledare.

Ja, alla är inte ombord. Vissa tror fortfarande på vad de får höra. Jag säger inte att det är över än, inte alls. Deras försök att kontrollera er blir löjliga, och det beror på att de är desperata människor. De kommer att försöka göra mer och mer mot er medan deras främsta medhjälpare möter allmän exponering och skam. Fler och fler människor kommer att göras obekväma under de följande månaderna, för att det ska avslöjas för er alla vad som händer. Vid någon tidpunkt kommer majoriteten att acceptera att de har ljugits för. Fler och fler öppnar ögonen och säger: ”Nej! Vi samtycker inte till detta. ”

När ni upplever brist kommer lösningar att hittas. Människor förändrar sina shoppingvanor, hjälper grannar i nöd, bönder uppsöks för att tillhandahålla mat där livsmedelsbutikerna inte längre kan.

Er infrastruktur faller sönder. Den byggdes på lögner och så nu kommer den att se sitt slut.

Var beredda att stå ut med en nedbrytning av era ekonomiska system, en nedbrytning av era sjukvårdssystem, en nedbrytning av era konsumtionssystem och en nedbrytning av era politiska system när mörkret ersätts med Ljuset. Förstå att mer virala rädslor också kan finnas på horisonten när dessa desperados försöker återfå kontroll över er.

Era religiösa system kommer också att uppleva ett tumultartat uppvaknande.

Det som har startat nu kan inte stoppas.

Detta är en tid med stort kaos för jordens människor – emotionellt, intellektuellt och fysiskt – ni är begränsade bortom er vildaste mardröm och människor blir rastlösa. Om detta inte hade hänt, skulle så många fler inte ha vaknat upp. Ni finner gemensam grund och grupperar er via sociala medier, iscensätter protester och trotsar de nya “förslagen”.

De kan inte kontrollera er om ni inte underkastar er till dem. Sanningen kommer ut och det är en glädje att se på. Detta är vad er värld behöver och det är verkligen välsignade tider.

Vi är här med er. Alltid.

 

 

Adonai
Ashtar

www.sharonandivo.weebly.com

YouTube: SharonandIvoofVega

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...