Ashtar via Galaxygirl, 11 mars 2019

Ashtar, 11 mars 2019

Via Galaxygirl

Hälsningar vapenbröder, jag är er Ashtar, ledare för den Intergalaktiska Flottan för Gaias Uppstigning. Ja, vi har uppdaterat namnet på vår flotta för denna speciella händelse, för vi är lika ivriga som ni att se detta uppdrag avslutat, och det är med stor glädje som jag talar till er idag.

Först och främst, var inte oroliga. Vår kärleksfulla flotta omfamnar Gaia i en gigantisk kram och ger Henne trygghet under denna känsliga uppstigningstid av både planetarisk och personlig tillväxt, vilken är exponentiellt spännande att bevittna och vara en del av. Ni, markteamet, har inte gjort oss besvikna. Ni har till och med överträffat våra förväntningar, för ni är verkligen ledare och krigare av kaotiska energier.

Det har varit mycket omrörning i grytan, och insatserna är höga. Vi ser att ni jordar er fint, dagligen. Det är bäst att fortsätta att ha kontakt med den kära Gaias pulsslag, som är er planetariska Moder och det mest tålmodiga och kärleksfulla helgon. Vi är här för att hjälpa Henne. Vi hörde Hennes rop på hjälp över hela multiuniversum. Vi insåg inte hur illa saker och ting hade blivit för Henne, och ni ljusbärare är den markstyrka som kan rädda Henne. Det är inget melodrama, det är sanningen. Vi är här för Gaia. Vi står bakom er, starka, för Henne.

Det har sagts många gånger att en stor soleruption är på väg, eller nära förestående. Det är sant. Det kanske inte blir på det sätt som ni förväntar er, men hur skulle ni kunna veta exakt vad ni kan förvänta er? Inte ens vi vet exakt vad som kommer att hända. Våra sirianska vänner, vetenskapsmännen, kalkylerar glatt med denna exceptionellt komplexa matematiska ekvation med otaliga variabler. Oavsett det vet vi att det kommer att gå galant, perfekt, för det har förordats av Moder och Fader Gud att det ska.

Så vi är det här uppdragets ögon och öron, liksom ni, vårt dyrbara markteam. Jag hyllar er för ert tjänande och för att ni håller ljuset högt. Vi håller vårt ljus här upp i skyarna och på marken likaså, eftersom många av oss beblandar sig med er, en del bättre och andra inte så bra (skrattar).

Vi vet att det är en intensiv tid att vara i en fysisk kropp, så vi sänder er nu en helande stråle av kärlek och ljus. Andas in den. Öppna ert hjärtchakra med stor intention och känn vår kärlek för er. Ni kanske blir lite tårögda, men det är helt OK, låt det kännas och erkänn er uppoffring. Och nu erkänner vi Gaias otroliga uppoffring för att Hon har varit en så kärleksfull och villig del i detta evighetslånga experiment. Det har inte varit lätt för Henne, milt sagt, och stora skador har tillfogats Hennes kropp, vilken vi är mitt uppe i att reparera. Snart kommer fler av er att hjälpa till med detta så fort fonderna fungerar.

Ja, naturligtvis kommer fonderna att finnas där. Ja, naturligtvis gör Jordens rikedomar er förmögna eftersom ni är Gaias barn och Gud sörjer alltid för sina barn, var de än är placerade. Man måste ha tillit, att se med hjärtats ögon, vilket vi ser att många fler av er gör för varje timme, och det ger oss en oerhörd glädje.

Jag, med många andra, vill veta mer om vågen. Det är en gigantisk energipuls av ren kärlek och ljus från hjärtat av ert Universum, från er stora Centralsol. Det finns många Centralsolar och det finns många Universa. Er uppfattning om tid och rymd kommer att behöva uppgraderas för att ni ska kunna få upp farten. Det kommer att hjälpa er när ni till fullo kan fungera med ert DNA, direkt efter eruptionen. Det kommer att hjälpa er att förstå, eftersom ni kommer att minnas mycket mer än ni gör nu.

En del kommer att känna lycksalighet, andra fruktan. Det beror på er vibration och det beror på hur öppna ni är för dessa upplevelser. Vissa kommer att stänga av, och andra kommer att lämna sina kroppar för de vill inte uppleva uppstigningen och önskar vara någon annan stans. Det kommer att hedras. Det kommer att bli stora förändringar, naturligtvis, det är slutet på en epok (Kali Yuga) och början på en era av det gudomligt feminina, ren kärlek. Naturligtvis kommer det att bli monumentala förändringar när det obalanserade maskulina faller i miljoner bitar. Ni, markpersonalen, med vår hjälp naturligtvis, kommer att finnas där för att återuppbygga, återställa, hela, vårda och skapa Nova Gaia.

Ni kommer att få skapa den utopi som mänskligheten ursprungligen upplevde och var avsedda att vara skaparna av. Vilken fantastisk ära! Hatten av för er, för ni håller på att göra det här. Varje gång ni väljer kärlek, förlåtelse och glädje, lägger ni en ny sten på gatorna i Nova Gaia och banar väg för de andra som kommer efter er. Det är så sant.

Jag blickar ut från bron på nya Jerusalem med min vän Sananda bredvid mig, och jag är överlycklig över de framsteg som vi har gjort tillsammans. Vi har alla haft våra roller att spela, och ni spelar er roll väl. Det kommer att bli lite skumpigt. Ni behöver hålla ljuset och vara de ljuskrigare som ni är. Kärlek är er sköld. Ljus är ert spel. Den violetta strålen är ert vapen. Svinga det väl.

Mörkret har släppts loss och vi hanterar det bra, men vi behöver ytterligare hjälp från våra transmuterade vänner, men inte så länge till, för den Högste Skaparen har fått nog av detta och skickar dessa underbara energier till denna lilla sektor av galaxen och faktiskt till hela galaxen, men ni kommer att få äran av att uppleva det först. Ni är stenen som kastas i dammen av energi. Ringarna som uppstår genom den här upplevelsen kommer att sprida sig längre ut än ni kan föreställa er, och alla kommer att bli välsignade av dessa underbara uppstigningskoder och energier av den gudomliga Moderns andning och närvaron av den gudomlige Fadern, och minnena av ert sanna jag och er bön om att få komma hit för att låna ut ert ljus, kommer att återställas. Och allt som betyder något för er är tjänande, är kärlek, är att vara Moder och Fader Gud till hands, så att vi tillsammans kan skapa Nova Gaia i stor glädje som Ett.

Jag är Ashtar. Tänk på mig som er vän eller storebror. Jag är alltid här för er. Berätta för oss vad ni ser, hör och känner. Ni är oss på Jorden i detta det mest lyckosamma ögonblick i detta heliga Nu. Vi ser er, vi älskar er, vi är med er. Jag är Ashtar av den Intergalaktiska Flottan för Gaias Uppstigning. Håll ljuset vänner och håll linjen. Håll händerna öppna så att ni kan ta emot mer. Håll ert hjärta öppet för dessa koder. Vi sänder er vår välsignelse nu. Känn hur den sipprar ner genom ert kronchakra och bränner bort rädslan och öppnar era ögon för vilka ni verkligen är, och klargör ert uppdrag med glädje och djup avsikt. Jag är Ashtar. Frid.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...