Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 mars 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 mars 2019

DAGJÄMNINGS ENERGIER (2019) ∞ Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

 

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi är mycket nöjda med de framsteg ni har gjort sedan solståndet i december och vi är angelägna om att se vad ni ska göra med de dagjämnings energierna som redan finns på er och det kommer att fortsätta att intensifieras när ni rör er närmare och närmare till det datumet. Vi är mycket glada, för vi kan se potentialen för så mycket mer än vad vi redan har bevittnat. Och som vi har sagt är vi imponerade över vad vi redan har sett.

Förflyttningen framåt som är tillgänglig för er med dessa dagjämnings energier är i en tid när ni kommer att känna er mycket mer hela och kompletta som individer. Detta ger er en möjlighet för mer balans mellan energierna inom er. Nu kanske ni inte ens inser det, men ni söker ständigt en balans mellan era inre energier. Och vi pratar inte bara om er sinnesstämning och känslor här.

Vi pratar om de olika aspekterna av er själva som ni har varit i tidigare livstider. Ni försöker harmonisera alla dessa olika energier. Ni försöker frigöra allt dömande och trauma och komma ihop som en sammanhängande helhet, och då kan ni vara mikrokosmos, exemplet för hela galaxen. Vi är angelägna om att se vad som händer med alla de fysiska varelserna i den fjärde dimensionen, i vår galax, när fler och fler av er är skickliga att hålla balansen i er själva.

Så hur gör ni det här kanske ni undrar. Tja, börja med att observera när det är obalans. Ni börjar med att märka när ni är fixerade på något eller någon. Ni märker när ni inte ger er tillräckligt med tid att vila och slappna av. Ni märker när ni inte följer er intuitiva vägledning, och självklart märker ni när ni är ur balans emotionellt. Och ni försöker hitta det lugna tillståndet inom er, och i det lugna tillståndet kan ni naturligtvis få så mycket mer.

Ni är kapabla att få så mycket mer koppling till de andra varelserna som ni vill ha kontakt med när ni inte är i dömande eller förnekande av någon av dessa aspekter av er själva. Ni måste låta alla vara, och samexistera, om ni vill komma åt någon av dem i synnerhet. Om ni till exempel inte erkänner den del av er själva som är reptil, så kan ni inte ansluta till de nordiska Plejadianer som ni vill ansluta till.

Det är samma när det gäller era känslor. Om ni inte erkänner och känner er ilska, har ni inte lika mycket tillgång till er glädje och er kärlek, er spänning för livet. Därför måste ni omfamna allt, allt som ligger inom er. Och låt det vara ert mantra för denna dagjämnings säsong. Låt ert mantra vara – Jag omfamnar allt. Det finns så mycket mer fred, så mycket mer harmoni och så mycket mer potential när ni gör det.

Men igen måste ni först erkänna när ni inte gör det för att låta det gå och släppa in de energier som kommer till er på grund av det faktum att ni existerar. Och ni existerar alla för att vara de mikrokosmerna i galaxen och för att få allt tillsammans i denna livstid. Det här är vad vi alla väntar på här i de högre världarna, och det är också det vi är mycket glada över.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi glädjer oss åt föreningen mer er.”

 

Get a Private Session with The Arcturian Council (or any of the other beings I channel) for 50% Off. Enter Discount Code LOVE at Checkout

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

Watch the Video Here – I’m in It!

 

 

Översättning: Bodil

You may also like...