Ashtar Sheran via Sharon Stewart, 25 april 2020

Ashtar Sheran via Sharon Stewart, 25 april 2020

Vad CoVid-19 vill Visa er | Ashtar Sheran via Sharon Stewart

Jag är Ashtar Sheran och jag har återigen ett meddelande till dem av Ljuset.

I dessa påfrestande förändringstider finns det mer än vad ni kanske inser. Ni hör om förändringar som görs på politisk nivå, och ni ser makten förflytta sig från Kabalen till de Vita Hattarna. Med en sådan ledare som Trump, som stadigt håller sin kurs trots många hot mot hans välbefinnande och mot hans familj, ja, han tar emot dem även från allmänheten. Trots dessa hot fortsätter han sin kurs.

Vi från Ljuset har svurit att skydda hans familj från skada som tack för hans arbete för att rätta upp er värld. Många av er vet att det är finalen eftersom den Nya världsordningen var på väg att införa sina sista steg för att förslava er.

Vi ser maktkampen som spelas upp framför er. Dr Faucci har gömt sig nu när hans koppling mellan Covid 19 och Bill Gates har offentliggjorts. Det som föranledde hans försvinnande var frisläppandet av Wikileaks-pappren som kommer att peka ut honom för allmänheten och avslöja hans diaboliska komplott att inympa alla människor med kontrollteknologi. Kabalen är väl medveten om att den allmänna känslan gentemot dem kommer att förändras och de är rädda för det.

Det handlar om makt för er värld, och särskilt för Nordamerika när makthållarna växlar från mörker till Ljus. Detta genomförs framför er, allmänheten, så att er makt också kan svänga och det har den gjort. Många fler vaknar till sanningen och de inser att allt inte var som de trott att den var.

I andra delar av världen utsätts också världsledare för förändringar. Kim Jong har förklarats vara död men detta är inte sanningen. Faktum är att han lever, men att det angavs i pressen att han var död är ett hot mot honom och ni måste inse att det är detta som händer i era media – hot trycks i amerikanska tidningar, med vetskap om att det kommer ses av de som hotet riktas mot. Och de som hotade var verkligen Rockefeller-fraktionen av Illuminati.

Varje allierad till de vita hattarna är ett hot mot Illuminati och kommer i sin tur att hotas om de inte tas bort. Det är den politik som pågår på er planet och har varit så i flera år. Det är upp till folket att vara medvetna om detta.

För några år sedan avfyrades en missil som verkade vara från Nordkorea, riktad mot Hawaii i ett försök att bryta vänskapen mellan de Vita Hattarna och Kim Jong. Det var inte framgångsrikt. Nu är detta hot ytterligare ett försök att hota Jong-un. De vill inte se Korea återförenas eftersom deras prototypsamhälle då skulle släppas till frihet. På samma sätt som Tyskland återförenades 1990 skulle fascismen få ta emot ett nytt slag. Men det kommer att hända.

När det gäller CoVid 19 är de hårdast drabbade områdena i karantän och åtgärderna är nu tillräckliga för att isolera dem. Spridningen är minimal vid denna tidpunkt. Nya åtgärder söks och diskuteras första gången av presidenten. Varför? Att flytta makten bort från läkemedelsindustrin mot läkningsmetoder som verkligen fungerar. När nedstängningen är så allvarlig är människor nu villiga att ta till sig nya idéer. De ser att de gamla inte fungerade och nya åtgärder omfamnas när de införs av era ledare.

Detta blir en vinst i taget. Vi skulle gärna vilja se en stor våg av ny medvetenhet svepa över er planet men det kommer inte att bli så. Det kommer att vara en fråga med nya lösningar, om och om igen tills slutligen kabalen är maktlös och världen har vänt sig bort från den gamla regimen. Det krävs tid och tålamod.

Hjälputbetalningar ges ut till dem som inte arbetar och har förlorat inkomst. Samma nätverk kommer att användas för att släppa ut St Germaine-fonderna när tiden är inne. Om så mycket pengar skulle ges ut till ert folk nu, skulle de inte förstå. Så de introduceras långsamt som hjälputbetalningar i en tidpunkt då de är i behov av det. Det handlar om att få ert folk att acceptera och omfamna förändringarna.

Med fler utbetalningar kommer också detta att uppröra samhället eftersom människor inte längre behöver arbeta. Återigen är detta en stor förändring och måste införas långsamt. Det finns också misstankar om att regeringen försöker kontrollera, och därför måste dessa medel införas i en behaglig takt när tidpunkten indikerar något annat. Vi försöker stoppa alla revolter eller uppror mot åtgärder för att befria er planet.

Människor på planeten är redo att göra uppror mot den påtvingade kontrollen över deras liv, och förstår inte att arbeta för att kunna leva är mer kontroll över deras liv än att kräva att de stannar hemma och kopplar av. Att ändra status quo som har funnits så länge kräver små steg och sedan observation av resultatet. Korrigering kan krävas. Era människor kommer att uppmanas att tolerera frekventa små förändringar snarare än färre större förändringar. Vi tror att detta är sättet att anpassa dem till det nya GESARA-baserade systemet som är på väg in.

Återigen, Vi Är Här Med Er, Alltid.

Adonai

Ashtar

www.sharonandivo.weebly.com

YouTube: SharonandIvoofVega

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...