Ashtar via James McConnell, 11 mars, 2018

Ashtar via James McConnell

11 mars 2018

De Ögonblick Ni Alla Har Väntat På Är Nära Nu

JAG ÄR Ashtar. Det är alltid underbart att vara med er, att dela med er, att fortsätta detta uttryck, detta program som vi varit med på, som ni varit med på.

Vi har förberett oss under lång tid, precis som ni. Och vi har mottagit nu, och det är orsaken till det brådskande meddelande som kom ut genom James till er alla, att ni skulle få denna kallelse, vara i detta uttryck som vi kan delge er. För detta är de ögonblick, de ögonblick som Sananda talat om som målsnöret. Ögonblicken precis vid randen till förändring, vid det crescendo som nu är nära att nås. För vi har mottagit en signal som säger att vi nu är redo att röra på oss, vi som Galaktikerna, vi som de som finns i alla skeppen ovanför er. Vi har fått signalen; inte att träda fram ännu, även om det också är på gång, men att gå in i slutfasen av denna uppstigningsprocess, av denna övergångsprocess som ni går genom, som vi alla går genom med er. Ni kan kalla det en grönt ljus signal, men det är inte Händelsen självt ännu. Men det är början på många minihändelser som snart kommer att börja, om de nu inte redan är igång.

Denna tid, dessa ögonblick som ni alla väntat på är nära nu. Mycket nära. Vi kan till och med säga ‘soon’ i er förståelse av ‘soon’, nu. Även om tid och rum i er tredjedimensionella förståelse inte är något som vi upplever, men även vår ‘soon’ kan bli er nu. Och er kan bli vår. För nu har vi en förståelse för er känsla av tid mycket bättre än tidigare. Och även om datum aldrig kommer att utges, finns det en förväntan som utvecklats som ett resultat av all den information som kommer fram nu, alla de olika formerna av underrättelser som kommer fram.

Och det förbereder er. Precis som förberedelser gjordes i ert år 2012, så är det igen nu. Förberedelserna är igång. Och vi har nu kommit till slutliga fasen av denna operation där vi när som helst kan få ta emot den slutliga signalen från Källan att nu är det dags. Det kan bli imorgon, nästa vecka, nästa månad, och så vidare. Vi kan aldrig ge er dagen för vi vet ännu inte. Men vi vet att allt står redo och att vi är förberedda och redo precis som ni varit förberedda och redo att gå in i nästa fas av er uppstigningsprocess.

Många världar har uppstigit i det förgångna. Många har uppstigit i många olika faser av förståelse. Men nu i denna planet, er planet, planeten själv, har Gaia gått vidare. Hon har uppstigit och hon håller fortfarande en plats åt er på er tredjedimensionella nivå och fjärde dimension. Men den tredje dimensionen försvagas snabbt nu. Den kommer snabbt ner, som ni kan säga, för allt måste komma ner innan ni kan gå framåt i denna evolutionära process. Så ni upplever nu de många förändringar som kommer som ett resultat av slutet på det gamla; det gamla paradigmet och början på det nya.

Ni är i stunden mellan de två. Den stunden kan vara ett tag eller den kan vara ögonblicklig. För tiden är nu, mina kära bröder och systrar. Tiden har alltid varit nu. Och ni måste fortsätta vara i detta nu för i detta nu kommer ni att uppleva allt som kommer både efter detta och under detta.

JAG ÄR Ashtar. Jag lämnar över detta nu till min käre vän och broder, en som många av er känner till, men som ni ännu inte vet namnet på: käre Aramda.

 

Channeled by James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

“Believing is seeing!”

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

You may also like...