Ashtar via James McConnell, 13 augusti, 2017

Ashtar

via James McConnell

13 augusti, 2017

JAG ÄR Ashtar, jag gjorde ingen föranmälan till James, men här Är Jag.

Jag Är här för att fortsätta med denna process, att fortsätta låta er veta att allting rör på sig. Allting håller på att förberedas. Vi alla är förberedda, vi inom Ashtar Command och alla andra olika befälsområden inom den Galaktiska Federationen och planeternas Galaktiska Federation; vi alla befinner oss här, redo, villiga och i stånd att hjälpa till på alla sätt som behövs när dessa tider fortgår.

Som ni flera gånger har fått höra så blåser förändringens vindar, det handlar om mycket stora förändringar. Vi vet att ni har blivit otåliga precis i likhet med många av oss, om ni kan tro på det, så blir även vi tidvis otåliga. Inte till den punkt som ni, men vi är helt enkelt villiga och redo att få bringa allt detta till fullbordan. Men förstå alltid att fastän ni väntar och är förväntansfulla; håll er alltid i nuet. Detta kan vi inte tillräckligt mycket tala om för er. Ni måste lära er att ständigt befinna er i nuet. Inte att leva i det förflutna.

Er programmering har på många sätt hållit er levande i det förflutna, genom att ni har hållit fast vid det förgångna, hållit fast vid oförrätterna, hållit fast vid aggen, allt detta. Men det är nu dags att släppa taget om allt detta. Om det så handlar om minnen inom denna livstid eller minnen från andra livstider, så är det dags att släppa taget om allt det. Kom ihåg att de saker som ägde rum i tidigare livstider blott är minnen. Det är allt de är. Och eftersom de blott är minnen, så kan de närsomhelst plånas ut. Ni behöver bara släppa taget.

Använd er av det Överlevnads-Protokoll som ni har fått för att även göra detta. Om det är något som håller er tillbaka, håller er inom den tre-dimensionella illusionen, håller er fast vid programmeringen, så är det dags att släppa taget. Det är dags att gå vidare. Det är dags att vara inom NUET.

Blicka mot framtiden men lev ännu inte i framtiden. Ni behöver inte vara … ni kan vara förväntansfulla, men bli inte nedslagna när denna framtid inte vecklar ut sig exakt så som ni förväntar er. För den kommer att komma, förändringarna är på väg.

Ni är en del av dessa förändringar. Vi finns alla här, redo. Vi alla finns här och backar upp er. Här för att vägleda er, för att ta er med på alla sätt som behövs för stunden, men ni är de som till en början måste göra det. Vi kan bara buffa på er och vägleda er.

Vi är medvetna om att ’En som Tjänar’ flera gånger har sagt att vi bara finns här för att vägleda och buffa på er, men vi kan inte göra det för er. Så släpp taget, mina vänner, släpp taget och tillåt Gud. Låt er Källa inombords ta överhanden på alla sätt som det behövs här.

Såsom ni har hört så stannar våra skepp här ute. Många av oss har nu parkerat. Vi befinner oss redo i atmosfären; många av oss har kommit in till atmosfären och vi har förklätt oss, javisst. Många av oss är så stora att vi inte kan vistas i er atmosfär, för vi skulle blockera solens strålar och detta kan naturligtvis inte få ske.

Ni kommer att finna er själva – när rätt tid och rätt frekvenser inträffar – ni kommer att finna er själva här ombord på våra skepp. Ni kommer att vara på de storslagna moderskeppen, om ni vill. Ni kommer att vara nere i Inre Jorden om ni så önskar. Allt detta handlar om vad det är som ni vill, inte vad någon annan vill för er. Detta kommer att vara skillnaden. Det kommer att vara den Nya Gyllene Tidsåldern.

JAG ÄR Ashtar. Det är underbart att vara tillsammans med er och jag kommer i framtiden att få träffa många av er. För många av er har tidigare varit tillsammans med mig.

Frid och kärlek vare med er alla, när ni går vidare inom detta åtagande, inom detta program, med att förverkliga de många skiftena och förändringarna här på denna planet.

 

 

Kanaliserat av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...