Ashtar

Ashtar: ”Kom och flyg med oss!”

Ashtar On The Road Telefonkonferens – 13 januari, 2015

Kanal: Susan Leland

”Hälsningar, Kära Familj! Vi hälsar er detta högst Glädjefyllda år 2-0-1-5 eller 2-0-1-6, beroende på ert perspektiv, vilket omfattar allt i det ögonblick som är just nu. Och det är vi som skall fånga ögonblicket! Det betyder att vi skall komma samman i gemenskap, till och med i Närkontakt, så att vi alla inte bara är på väg åt samma håll utan också hjälper andra att följa med oss.”

”Planeten Jordens Uppstigning har varit det ultimata Uppdraget för Ashtar Command, alltsedan vi började ta på oss en, låt oss säga, allt mera aktiv roll i det som sker här! Nu har ni fått höra att Jorden kommer att ligga i ledningen och att andra planeter kommer att bli, låt oss säga, inspirerade och stimulerade att följa – att följa efter på flygsträckan som den här planetens Uppstigning kommer att skapa. Detta är en ofantlig prestation!!! Längs vägen finns det många steg – och ni får ta del av dem – steg som sker i bakgrunden.”

”Men vilket är syftet med att ta dessa steg? Ja, det är för att sist och slutligen bidra till Uppstigningen, inte bara genom att alla ges Friheten att höjas upp till en Högre Dimension, utan för att varenda en skall förberedas i en mänsklig kropp och tillåtas välja Uppstigningen under denna lägliga tid – så som ni mäter tiden i era kalendrar – och sålunda ges tid för förberedelse. Och det innebär en hel del förberedelser.”

”Nu har ni fått höra vad som är på gång – åtminstone en liten del – av det som har hänt i 3D. 3D är fortfarande en verklighet som behöver ingripanden och påpekanden – alla med kärlek, såklart! Hursomhelst så finns det saker som skall göras. Kort sagt, så finns det mycket rensning som måste göras i 3D! Allt börjar hos varje enskild individ. Och då individerna blir inspirerade, då de börjar känna av upphöjningen, så vill de såklart dela med sig till andra som upplever liknande saker. Och då de gör det strålar energierna ut, så att fler och fler vaknar upp och säger: ´Oj, den här riktningen vill jag också välja´. Och på det viset sker mirakel.”

”Det finns förvisso oräkneliga mirakel – verkligen oräkneliga mirakel – som inträffar varje nanosekund så som ni mäter er tid på Planeten Jorden. Resultatet av allt detta är redan garanterat! Men återigen måste sägas att varenda en av dem som befinner sig i en mänsklig kropp först måste vakna upp och sedan åta sig att ta del i Det Stora Fullbordandet.”

”Det finns många sätt som du kan göra det på. Allt som du möjligtvis riktar in dig på i tredje dimensionen blir mera effektivt då du riktar in dig på det utifrån de Högre Nivåerna! Vi talar om vetskap. Vi talar om varseblivning. Med andra ord ´Känn dig själv´ och känn vad som är rätt för dig – vad genljuder i dig, vad känns harmoniskt, vad är i balans? Och se sedan på allt som du ser i 3D genom Kärlekens ögon, med andra ord – ur ett balanserat perspektiv.”

”För när du lyfts upp till de högre nivåerna – det betyder till exempel att komma ombord till Bryggan i mitt skepp, Det Nya Jerusalem, där vi nu också är samlade – om du vill se cirkeln för dina inre ögon, så är det en plats, en av många, en av de oändliga platserna, som du kan komma till. Bestäm din destination, låt målet vara var du än vill och det du känner dig inspirerad till, och låt dig själv flyga!”

”När du gör det har du förmågan att ta kontakt med din hela varelse, inklusive den del av dig som redan befinner sig i en Högre Dimension – ditt Högre Dimensionella Själv, eller som du kan säga, ditt Högre Jag, ditt Gud-själv, hur du än väljer att namnge denna del av dig.”

Nu har du Gudomlighet överallt i ditt energifält. Det är alltid Glädjefyllt att fira din helhet – helheten av dig, inklusive Gemenskapen med Ditt Gudomliga Själv och dina Guider, vilka de än vara månde, och ibland växlar de, vilket du är medveten om. Detta kommer att göra det möjligt för dig att förstå att alla som befinner sig i mänskliga kroppar är bröder och systrar, alla är äkta människor!!!”

”Oberoende av vad de har gjort som för er verkar vara så avskyvärt att ni skulle vilja döma dem eller se dem få sina straff, kom ihåg ditt Uppdrag!!! Kärleken straffar inte. Kärleken utkräver ingen hämnd. Kärleken utvidgar Kärleken, utstrålar Kärlek och allt som kommer från Kärleken! Jag vet att det är synnerligen svårt när ni ser saker, eller hör om händelser som är vidriga, avskyvärda – förstå att de görs med avsikten att sprida rädslans energi. Det är den yttersta uppgiften, om ni ursäktar, för dem som bär de mörka hattarna. De har ingen Kärlek, Medkänsla, Förlåtelse eller Tacksamhet i sin natur. Dessa har utprogrammerats, till och med genetiskt. De har på många sätt en annorlunda genetik än människorna, som delvis är stjärnfrön eller markpersonal i en mänsklig kropp, eller till och med annorlunda än vilken människa som helst som bara känner sig mänsklig och inte lägger märke till det – att han eller hon delvis kan ha genetiska egenskaper eller ha Gudomlighet från en Högre Dimensionalitet!”

”Det kan ge intrycket av att vara en utmaning. Jag kan försäkra er om att vi har många bland oss som är fullt kapabla att avväpna mörkret, de mörka dåden och också dem som är hängivna uppdraget att fortsätta att sprida mörkret, rädslan. Jag får påminna er om att saker inte alltid förhåller sig på de sätt som de ser ut att vara och definitivt inte så som de presenteras i era nyhetsmedia i den tredje dimensionen eller i några av era underhållningsprogram. En del är sant, en del är inte det.”

”Ni har händelsen som kallas Super Bowl och underhållningen där har lagts fram ur de mörka hattarnas perspektiv. Det är deras mål! Ni kan välja! Ni kan se på detta och sända Kärlek till alla som berörs – till och med till dem som är oskyldiga; koreograferna, dansarna och sångarna och så vidare och så vidare, vilka inte riktigt inser vad de är med om att skapa – och till dem som gör det. Eller ni kan välja att INTE se på det. Eller ni kan meditera en liten stund innan det börjar eller efteråt – en meditation om Förlåtelse som inte innehåller något dömande. Avlägsna allt dömande och tacka dem för att de spelar sina roller i dramat som så storartat framförs.”

”President Obama höll ett stort tal som kom upp (21 jan 2015)*. Du kan välja. Du kan se på det. Du kan lyssna på det eller låta bli. Men som en upp-Lyst, upplyftande varelse, kan du sända Kärlek före, under och efter sändningen av hans tal!!!”

”Så du förstår nu att du kan inrikta dig på allt, från det som förs fram av de mörkaste av de mörka hattarna till det som framförs av de mest lysande av de vita hattarna! Nu är det dags för dig som en invånare av den Gyllene Tidsåldern och för dem som innehar ledande positioner i Uppstigningsprocessen att, om ni tillåter, göra en inventering. Hurudan ÄR du? Hur MÅR du? VAD gör du? Ta kontakt med ditt Högre Dimensionella Själv och ditt Guidnings Team – ditt Gudomliga Hela Jag – och se vad som ännu återstår för dig att göra.”

”Jag skall citera en mycket framstående och högt hyllad författare som hette Mark Twain. Rösten hittade detta och blev så imponerad av det att hon har det på självaste skrivbordet och här är citatet: ´De två viktigaste dagarna i ditt liv är dagen då du föddes och dagen då du kommer på varför ´. Detta är er tid, Kära Ni, för att ta reda på varför!!! Om ni hyser några tvivel, försäkrar jag er att då jag ser ut över era tidslinjer, så ser jag att ni alla är här för att vara Ledare i någon form i Uppstigningsprocessen på Planeten Jorden. Ni kom alla hit för att ni VILLE vara här. Ni ÖNSKADE vara här. Ni önskade TA DEL I detta och jag är Glädjefylld då jag säger att ni alla är här, var och en på sitt eget sätt.”

”Så ta nu ytterligare ett steg på er väg och, låt oss säga, ytterligare ett språng! Tag kontakt med era Guidnings Team och se vad mera det finns för er att göra. Det kan vara att läsa en särskild bok som det är meningen att ni skall läsa – komma i kontakt med – för att lära er något, eller för att ytterligare inspireras. Det kan vara att avsluta en bok ni håller på att skriva. Det kan vara att tillbringa några fler minuter av er dag i välsignande, i bön eller meditation. Det finns många, många sätt för er att komma vidare på er väg och jag vill bara tala om för er att portarna står vidöppna, portalerna är öppna! Nu är tiden inne! Ni har fått dispens för ni har själva förordat det och nu är tiden inne för er att sväva. KOM OCH FLYG MED OSS!!! TILLSAMMANS, DETTA ÅR 2-0-1-5 kommer att föra med sig förändringar som ni har väntat på – möjligheter för er och för varje invånare på Planeten Jorden och mera Frihet än ni någonsin har haft i denna livstid, för ni, Kära Ni, är ansvariga för att bryta loss de kedjor som fortfarande kan hålla er fastlåsta!!!”

”Låt oss nu satsa på det här och kom ihåg att vi är här för att vara med er på vartenda steg ni tar på vägen! Vi önskar er välkomna till våra skepp under er sömn, era stunder av meditation, era stunder av ut-ur-kroppen-upplevelser. Och vi bjuder in er att komma och kommunicera med oss, att dela er utstrålning med oss så som vi delar vår med er, och att höra ännu mera om era egna Sanningar och Sanningarna om Enheten i Universum, av vilka den största är Kärleken Vi Är!!! Det är detsamma som att säga Vi Är Gud/Gudinnan! Den Gudomliga Kärleken är den Högsta energin i Universum och det, Mina Kära, är det ni kommer hem till, med er Helhet i Era Varelser!!! Så välkomna in den! Var Glädjefyllda! Dansa och sjung och vet att ni kan göra anspråk på Friheten i Den Gyllene Tidsåldern, den tillhör er!!! Så är det. Salut!”

 

*State of the Union Address, Januari 21,2015

http://www.ashtarontheroad.com/tara.rama-report-1-13-15.html

 

Svensk översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...