Ashtar via James McConnell, 13 maj, 2018

Jag är Ashtar.

Jag är glad att vara här med er som alltid. För vi fortsätter våra ansträngningar tillsammans – ni och jag och oss alla som Ett tillsammans – och vi arbetar tillsammans för att införa dessa många förändringar till detta plan – många förändringar i medvetandet av den kollektiva mänskligheten.

Allt detta är en pågående process – En pågående process att väcka upp många, många, många mer över hela ytan på planeten. För att genomföra allt som var förutsagt för länge sedan utan tidslinje förändringar, som skulle ha medfört dessa många katastrofer. Men med den nya tidslinjen så handlar det nu om kärlek, medvetandet som sprids utöver planeten, för att införa dessa förändringar på ett mycket mildare, mycket mer inbjudande sätt för hela mänskligheten, för alla de som är redo för detta.

För en tid sedan sa jag att vi är i de slutliga förberedelserna, slutliga fasen skulle man kunna säga för att förbereda för Uppstigningsprocessen av denna planet och de på planeten. Jag är nu här för att säga till er att vi nu är redo att gå in i utförandefasen för detta. Denna utförande fas kommer att införa många, många nya uppvisningar utöver hela planeten.

Många som inte har sett oss förut kommer nu att börja få glimtar av dem. De kommer att börja se upp mot molnen och se våra skepp i dessa moln då vi mer och mer börjar avtäcka våra skepp.

Vi avtäcker dock oss själva enbart för de som har ögon att se med, för det är inte än dags för massbefolkningen att bli medvetna om oss. Vi gör det dock för ni föregångarna, vägvisarna att börja lysa upp vägen för alla de andra som sedan följer. Det är krigaren i er – ljuskrigaren i er att inte bara förankra ljuset, som ni har gjort, utan nu också sprida ljuset och dela det, precis som ni gör, och vi också gör från våra många skepp ovanför er så förbereder vi vägen precis som ni gör.

Och även under Jorden finns det de som förbereder. De i Agarta, i Telos, och i många andra städer som finns inuti Jorden som ni inte än har börjat höra om, men de börjar öppna sina dörrar. Det är en process. De har arbetat på detta under längre tid nu, och de börjar nu öppna sina dörrar. Inte för alla men för de som är redo för detta, som är beredda att ha kontakt. Och många kommer ihåg att de var här tidigare, både på skeppen och djupt inne i Jorden.

Det finns riken och åter riken som ni inte har en aning om. Många dimensioner är här framför er, men ni har inte sett dem därför att ni på många sätt inte än har ögonen för att kunna se igenom dessa dimensioner.

Som ni vet håller allt detta på att förändras – då ni börjar få vetskap och börjar komma ihåg. Som ni har hört så har många bland er gjort detta tidigare. Ni har gått från system till system och har varit vad som kan kallas ”systemsprängare”. Ni kommer in i systemet och ni spränger det helt öppet – ni som ett kollektiv.

Och detta är vad ni håller på att göra nu. Ni spränger systemet helt öppet. Ni förbereder för ljuset att övervinna allt mörker här. Och när jag säger allt mörker så menar jag allt mörker. För när Händelsen inträffar, då ljuset helt och hållet har övertagit mörkret så finns det inte längre något mörker, ingen mer ondska, ingen rädsla mer. Om ni kan tänka er värld som kan vara som så, då kan ni kanske börja tro att allt är möjligt.

Jag är Ashtar. Jag lämnar er nu i fred och kärlek och ber er alla, var och en av er, att gå framåt och dela den kärlek och förståelse och ljus som ni har blivit.

 

Översättning: Per Staffan

 

 

Channeled by James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

“Believing is seeing!”

You may also like...