Änglarna via Jenny, 10 maj, 2018

Om ni visste hur älskade ni är…

Vi älskar er. Ni måste känna och i många fall namnge den gamla känslan för att förstå vad som rör sig genom er, vad som pågår nu. Vi fyller era raffinerade kroppar till brädden med peptider av levande ljus. Biofotoner. Dessa pulserar genom era kroppar, i vågor. Och kärlek kommer från Modern i vågor. Många typer av vågor rör sig igenom er. Föreställ er många havets kustlinjer som alla korsar varandra. Ni är som det ”sammanflödet”.

Det här hjälper er att föreställa er hur ni genomströmmas på mycket extraordinära sätt. Så, er kärna ”skakas om” på bestämda (unika) sätt. Det som kommer upp, avslöjar de precisa sätt ni har ”samlat er” runt ett problem eller en identitet. Ni stönar…,  ”igen”? Varhelst det finns en stagnerad känsla, en gammal tanke eller tankemönster ”fastfrusen” i muskerna, upplever ni det på det gamla bekanta sättet. Även ett sådant litet orosmoment som; ”Vad ska jag göra med…?” Som vågor som slår mot stranden; låt ”sönderslagningen” och nedbrytandet av det gamla fortsätta i er. Ni kan inte hålla kvar det, så släpp taget.  Det här är faktiskt subtilt, även om vågorna är starka. Vi hjälper alla ”upprepningar” att bli ljusare och komma med mer medvetenhet. Det kortvariga ”uppsnappandet” (genomskådandet) är upp till er.

Vad erbjuder vi er? Vi älskar er. Bara kärlek. Så, när ni frågar vad vi gör för er, så är detta alltid det första svaret. Om ni visste hur älskade ni är, skulle alla era problem lösas. Ni är älskade, av Änglarna, era Änglar, av de människor du känner och även av några ni glömt. Ert värde i världen är inte bedömt eller mätt. Ni är värdefulla som en betydelsefull del av det Gudomliga. Ert värde är bortom guld. Ni öppnar upp ert medvetande för de uppvällande och inkommande ljusenergierna och ni känner rörelsen av detta ljus genom hela ert själv.

Ni är aktningsvärda för ert arbete och er medvetenhet om det. Ni är aktningsvärda för ert medfödda ljus och er omtänksamhet. Ni är aktningsvärda precis så som ni är. När ni andas, just nu, blir ni medvetna och ni får lite lättnad. När ni känner ångest och ber om hjälp och får ett visst mått av lättnad, så kan ni veta inom er att detta är tecken på nåd. Många av er har inte tid eller fokus att göra/se detta, men ni gör det. Ni är värdefulla just nu i detta ögonblick av tyst acceptans och kärlek. Vår kärlek är med er, runt er och inuti er. Välsignade vare ni nu och för alltid.

Översättare: Marie

Du gillar kanske också...