Änglaguiderna via Taryn Crimi, 10 maj, 2018

Änglaguiderna

via Taryn Crimi

10 maj, 2018

”Ingen annan kan ”röra till” din verklighet”

Idag önskar vi fokusera på ämnet som gäller skapande; i synnerhet din roll som en skaparvarelse. Det förekommer en hel del förvirring kring ämnet skapande, när det gäller sam-skapande och hur andra kan ta del i din verklighet. Därför är det vår avsikt att hjälpa till med att förtydliga förvirringen en aning.

Som du nu är mycket medveten om, så är du skaparen av din verklighet. Många av er gillar att välja vilka bitar av manifestationerna som ni är ansvariga för och vad ni inte ansvarar för. Låt oss till en början vara tydliga, du är antingen skaparen av allting i din verklighet eller skaparen av inget. Du kan inte vara skaparen av enbart en del av det, inte heller kan man vara en aning gravid. Antingen så är man det, eller så är man det inte och vi kan försäkra er om att ni är skaparna av er verklighet.

Nåväl, detta betyder inte att du inte sam-skapar med andra i din värld, men vad du upplever och hur du ser på det är helt och hållet ett resultat av vad du har skapat.

Så hur skapar du din verklighet? Till det svarar vi: såklart genom dina tankar, vilka faktiskt bara är vibrationer som du har översatt till känslor, tankar och sedan ting. Du har alltid haft förmågan att fokusera din uppmärksamhet på allt som du önskar dig. Ingen har kontroll över vad du tänker, hur du tänker eller när du väljer att tänka det. Detta är var din sanna kraft finns.

Men så många av er skingrar er kraft genom att reagera på otrevliga händelser som redan har manifesterats som ett resultat på något som ni redan tänkte. Låt oss ytterligare förklara denna process eftersom det är nödvändigt för att förstå det koncept som vi delar med er.

Många av er observerar ständigt er verklighet, praktiskt taget på autopilot. Ni skapar helt enkelt ’enligt standard’. Ni ser något som sedan genererar en respons och så skapar ni mer av det, grundat på de känslor och övertygelser som ni fokuserar på. Detta är inte att effektivt använda den kraft som ni innehar, men vi får bevittna att så många av er lever ert liv på det här viset.

Du förstår, i egenskap av en kraftfull skapar-varelse, har du alltid valet att fokusera din uppmärksamhet på vad du än önskar. Oberoende av vad som pågår runtomkring dig, så kan du ständigt finna tankar som känns bra i motsats till att fokusera på det som ligger rätt framför dig och som inte behagar dig. Så många av er tillbringar en stor del av ert liv med att längta efter något annorlunda, medan ni envist förblir inställda på omständigheter som redan har manifesterats i er verklighet.

Ni kan inte fokusera på den omgivning som ni redan har skapat och förvänta er att få något annorlunda. Det är inte hur skapandet fungerar. Ni fortsätter att få mer av detsamma, för det är vad ni fokuserar på. Detta är varför så ofta mycket lite i människors liv förändras under årens lopp, för man kan inte fokusera hela sin uppmärksamhet på vad man har skapat och få något drastiskt annorlunda.

Så hur ska man koppla från? Hur ska man stoppa cykeln att på nytt skapa samma situationer om och om igen? Vi ska tala om det för er och det är mycket enkelt. Sluta upp med att lägga så mycket uppmärksamhet på allt du redan har manifesterat i ditt liv. Ifall du vill ha någonting nytt så måste du känna, tänka, tro på och fokusera på något nytt.

Vi förnekar inte att många av er har längtat efter någonting annorlunda. Vi förnekar inte att ni vill ha så mycket mer utav livet. Vi är här för att tala om för er att det är mer än möjligt att få allt vad ni önskar er och mer, men ni måste göra något annorlunda än vad ni har gjort för att få ett annorlunda resultat.

Hitta de tankar som känns bra, hitta tankar som trollar fram känslor av uppskattning, kärlek, lycka, frid, glädje, salighet. Det finns inte en enda levande själ som inte kan hitta tankar som känns bra. Vad du fokuserar på kommer att expandera. Du kan fokusera på tankar som känns dåliga, som får dig att känna ångest, oro eller nedstämdhet, eller du kan fokusera din uppmärksamhet på tankar som känns riktigt bra. Så enkelt är det. Det är inte meningen att vara svårt, det är inte meningen att vara förvirrande, det är inte meningen att vara en kamp.

När du ser till andra för att hitta skulden gällande de saker som har skapats i din verklighet så lämnar du över din kraft. Rätt ofta uppstår en fråga när du blir medveten om att du är skaparen av din verklighet. Frågan är: Nåväl, ifall jag tänker goda tankar och min partner, äkta hälft, vän, eller vemsomhelst tänker negativt, har inte det en inverkan på resultatet i vår upplevelse? Och till det svarar vi: Inte, ifall inte du låter det ha det.

Ingen annan kan skapa din verklighet för dig. Ifall du förblir konsekvent i din avsikt och din fokus är att förvänta dig ett positivt resultat, så kan inget i hela universum hindra det från att manifesteras utom du. Du är skaparen av din verklighet.

När du jobbar på ett projekt med någon annan eller du lever ditt liv tillsammans med någon annan och ni arbetar tillsammans, ifall den ena har negativa förväntningar och du förblir fast i det resultat som du önskar dig, förväntar dig och har som avsikt, så kommer din fokus att leda till det önskade resultatet.

Det betyder inte att din partner inte kommer att hitta fel i ett positivt resultat, för det är vad man letar efter, vad man förväntar sig, för man är skaparen av sin egen verklighet. Men du kommer att se det positiva resultatet i ett helt annorlunda ljus.

I er värld finns ett ordspråk: ”Du kan leda en häst till vatten men du kan inte få den att dricka”. Du har aldrig kontroll över hur någon annan väljer att uppfatta sin verklighet. Men vi kan tala om detta för er: när två eller fler personer samlas med en positiv avsikt och fokuserar er kraft på att skapa ett positivt resultat, så mångfaldigas kraften otroligt.

Så fastän ingen kan påverka resultatet negativt på din verklighet när din fokus och förväntan är att få en positiv manifestation, så kan ni alltid komma samman med en positiv avsikt och vi försäkrar er att kraften är enorm. Den kommer samman på ett explosivt sätt.

Vi hoppas att vi har kunnat tjäna er på något sätt och att ni på något sätt har funnit detta meddelande vara till hjälp.

I Kärlek och Ljus, vi är era Änglaguider.

 

 

 

Click here to download your Free 35 minute channeled message to learn “How to Manifest Anything You Desire”

——————————————————————

You are more than welcome to browse the Angelic Guides website for all the materials generously posted for free. For more advanced practical knowledge and/or personal guidance please check our shop/store for more guidance…
– Dr. Taryn Crimi

Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.

Article by: Angelic-guides.com

Copyright © 2018 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and
this copyright notice and links are included.www.Angelic-Guides.com

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...