Ashtar via James McConnell, 16 juli, 2017

Ashtar

via James McConnell

16 juli, 2017

JAG ÄR Ashtar och jag kommer med storslagna hälsningar och härliga budskap, för så många saker håller på att skifta och förändras.

Inte i framtiden, inte i dagarna som kommer, utan i det perfekta nuet som ni befinner er i, för ni är i nuet. Det finns ingenting som hindrar er från att fortsätta med att hålla kvar detta perfekta uttryck inom er när ni fortsätter framskrida genom denna övergång. Och ja, ni befinner er som bäst i övergången. Ni rör er genom uppstigningsprocessen och allt är exakt som det behöver vara och ni är exakt på rätt ställe där ni behöver vara, för ni befinner er i en process där ni kan förverkliga allt som ni kom hit för att få uträttat.

Ni alla kom hit, ni alla ställde upp som frivilliga, vilket ni många gånger har fått höra under Clarion Samtalen. Många av er kom i skeppen, till och med i Ashtar Commands skepp. Flera av er är befälhavare inom Ashtar Command – den andra aspekten av er som ni kommer att återförenas med när de stunderna nalkas, när frekvensen har höjts upp. För allting är exakt som det behöver vara och allting blir orkestrerat.

Glöm inte det, ens för ett ögonblick, när ni fortsätter att ta hand om olika krämpor och smärtor och symptom som framträder när ni fortsätter höja upp er och i er tyngre, täta 3D-kropp är det svårt att flytta till dessa högre vibrationer. Precis som om ni plötsligt uppenbarade er på ett av våra skepp i er 3D-kropp, så skulle ni känna er så nedtyngda i de högre vibrationerna, att ni inte skulle kunna uthärda det. För det behöver finnas en acklimatiseringsprocess som ska ske för att ni ska kunna flytta in i dessa vibrationer, in i de högre vibrationerna. Till och med när vi själva kommer ner för att besöka er, behöver vi sänka vår vibration, vilket vi inte är benägna att göra väldigt ofta. När ni har höjt upp er till de högre vibrationerna kommer ni att förstå varför.

Många av er kommer att känna er som om ni hade kämpat er igenom allt detta och när ni väl kommer fram till målet för den högre vibrationen inom den 5:e Dimensionen och bortom, så kommer ni att tänka: Varför skulle ni återvända? Men ni har också speciellt av Sananda fått höra att många av er kommer att återvända; många av er återvänder för att hjälpa dem som fortfarande kämpar bakom. För många av dem kan inte rå för det, men kämpar, för de vet inte vad ni vet, de kan ännu inte minnas det som ni börjar minnas.

Mina kära vänner, ni är i färd med att börja komma ihåg. Ni alla. Öppna upp er själva till allt som finns här för er. Öppna upp er själva till att slöjan inom er snabbt håller på att falla. Och ju mer ni blir medvetna om att slöjan faller, desto mer kommer den att falla. Men ni måste ha tillit. Ni måste tro på det.

Ni fick för inte så längesen höra från en av våra kära bröder, jag ska nämna hans namn, Moses. Han talade om ’marsch-ordern’, att ni har fått er order för att börja marschera. Javisst, det stämmer … Men inga ’order’. Vi ger inga order. Vi ger förslag, vi kommer med en begäran. Vi ber er att nu vara redo. Vi ber er att ni ska vara redo att framskrida, att följa med ert eget personliga medvetande, men också att vara redo att hjälpa andra.

Detta är ert anrop. Detta är ert uppdrag, uppdraget för många av er. Många av er har redan hört detta anrop, har vaknat upp till detta anrop och har redan börjat väcka upp andra lika mycket som ni kan. Så jag talar om för er att det nu är dags. Gör allt ni kan för att hjälpa andra, för att hjälpa andra att vakna upp, på vilken nivå de än befinner sig. Precis som när ni till en början vaknade upp, så hade ni ingen aning om mycket av detta som vi nu talar om. Att ni nu hör dessa saker och att ni flera gånger tidigare har hört dem, men att det från vår sida är meningsfullt att upprepa saker och ting om och om och om igen, för det är fortfarande svårt för er att komma igenom den där slöjan, all programmering som ni har varit tvungna att hantera. Men vi gör vår bit för att slå hål på denna programmering, att slå hål på slöjan, men det är nu upp till er att fortsätta låta slöjan falla, så att ni är redo för de följande stegen när de ges till er.

Dessa följande steg är vad ni skulle kunna kalla ’runt hörnet’. Så nära att ni kan sträcka er ut och röra vid dem. Vi är så nära er nu att vi kan viska i era öron. Om ni är tillräckligt tysta så kan ni höra oss.

JAG ÄR Ashtar. Jag älskar er djupt, mer än ni alla vid det här laget kan förstå. Gå nu vidare och ha tillit till varandra, till er själva. Var medvetna om att sanningen mycket snart kommer att avslöjas gällande många aspekter.

 

 

Channel: James McConnell
http://www.meetup.com/ancient-awakenings – http://www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated “Believing is seeing!”

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

You may also like...