Ashtar via Beatrice Madsen, January 19th, 2019

Ashtar  via   Beatrice Madsen    190126

Jag tar uttrycket från kanalen ”ni behöver en ängels tålamod” mina kära vänner. Detta ni gör är en mycket stark process. Ni är med och föder och värker fram Nova Terra.

Det är ni som är hennes beskyddare, hennes ljus och hennes framtid. Ni behöver henne och hon behöver i sanning er. För varje god gärning, för varje kärleksfull tanke mot era medmänniskor och för varje gång ni vågar stå upp och uttala sanning i mod och styrka jublar hon av glädje över vad hennes barn åstadkommer.

Nova Terra är en lika medveten kraft som vi men hennes energier arbetar på ett annat vis. Hon är Modern som ger er ert kött och därmed den form som vilken genom ni verkar. Hon är den som förser er med näring och i samarbete med er så ger hon den bäst tänkbara föda hon kan frambringa. Hon omsluter er med sitt stora väsen och som den ömmaste moder vaggar hon er till ro om natten. Moder jord ser dig precis som du är och älskar dig absolut villkorslöst. Hennes kärlek till dig är mycket lik vad en öm mänsklig moder kan känna för sitt barn. Modern älskar sitt barn och vet att det går igenom olika stadier, även om hon ibland måste banna det en smula och sätta gränser så finns den djupa kärleken alltid kvar. Så är det också med vår älskade planet. Ibland måste hon svämma över , skaka om, brinna en smula för att sätta gränser för vad hon tål. Likafullt så älskar hon er gränslöst och gediget men hon vill och önskar nu absolut fortskridande.

Hennes kraft är stor och hon har varit gräsligt utsatt. Hon vet att allt har sin gång och utveckling och hon glänser som de ädelstenar hon har i det att hon får ett eget nytt liv, en ny atmosfär och en förhöjning av sitt varande.

Nova Terra vill skapa skönhet. Hon vill skapa en värld där djuren kan få gå i fred och i frid. Där stjärnorna glänser och gnistrar och speglar det sköna livet på hennes utsida. Hon vill fröjdas och skapa frodiga gröna dalar och höga, vackra karga berg. Hon vill att mystiken och sagans värld ska bli sann och verklig och att ni ser till varandras bästa låter varje minsta svag och veklig varelse på hennes kropp ändå få ha sitt liv i fred och lunka sin gång.

Vi säger er att ni behöver ”en ängels tålamod” i kampen om ljusets seger på vår älskade Terra Mater. I efterhand kommer ni att se vilket enastående arbete ni åstadkommit, så ge inte upp utan fäst dina vingar stadigt på din rygg och ha mod att tåla männiksobarn.

Ashtar Command med följe

Du gillar kanske också...