Ashtar via Natalie Glasson, 31 Juli, 2020

Ashtar via Natalie Glasson

Juli 2020

Hälsningar till alla varelser på Jorden. Jag är Befälhavare Ashtar, jag är tillsyningsman för de Luftburna Uppstigna Mästarna och jag har ett rymdskepp som främjar uppstigningsprocessen där många team av uppstigna mästare existerar och står i mänsklighetens och Jordens tjänst. De på Jorden kan besöka mitt rymdskepp för uppgraderingar, aktiveringar och för att upptäcka deras inre sanning, alla är välkomna på mitt rymdskepp när de strålar ut vibrationen av Skaparens kärlek. Det är vårt syfte att inte bara tjäna Jorden utan att också att röra oss genom Skaparens Universum i tjänst till olika planeter, stjärnor och dimensioner i hela Skaparens Universum. Vi har mycket visdom och kunskap att dela, inspiration som flödar fram direkt från Skaparen in i våra varelser och vårt syfte i uppstigningsprocessen.

Jag, Befälhavare Ashtar kommer fram nu tillsammans med de uppstigna mästarna och stjärnvarelser för att stötta och göra er medvetna om en uppgradering som sker. Jag har redan jordat och stöttat förankringen av en uppgradering inom er ljuskropp. Er ljuskropp är energifältet som omger er, den inkluderar era energikroppar och huserar er själ. När ni reser utan er fysiska kropp använder ni er ljuskropp. Er ljuskropp är som ett bibliotek av visdom och kunskap som samlats av er själ. Den kan aktivera energierna inom er varelse och öka er energivibration, tillåtande er bli mer känsliga för Skaparens vibrationer. Eftersom det finns många nivåer av ljuskroppen vill jag tala om den Skapar-uppfyllda Ljuskroppen. Denna ljuskropp innehåller Skaparens uppfyllda energier, helheten och fullkomligheten av Skaparen. När ni kommer åt denna ljuskropp kan ni inom era energikroppar, er fysiska kropp, ert sinne och era känslor, fullt ut förkroppsliga fullheten, helheten och fullkomligheten hos Skaparen. Därför får ni tillgång till allt som är Skaparen och den eviga energin som är gränslös. När ni får tillgång till och förkroppsligar denna ljuskropp kan ni bli medvetna om en regnbågsenergi, då den ofta visar sig i regnbågsljus.

Denna energinedladdning i er varelse och att ni är fullt aktiva inom er varelse stöttar er i att uppnå allt som är nödvändigt och behövligt för er själva och er uppstigning på Jorden. Den stöttar ert arbete med den Nya Jordens Uppstignings-blåkopia vilket främjar era drömmar och önskningar att manifestera i er verklighet nu.

Jag, Befälhavare Ashtar, har stöttat aktiveringen och nedladdningen av er Skapar-uppfyllda Ljuskropp. Det Kristallina Riket har nu klivit fram i önskan att stå till tjänst. Det Kristallina Riket vill ingjuta er ljuskropp med sitt regnbågsljus och Skaparens rena vibrationer. Det Kristallina Riket på de inre planen kommer att förstärka Skaparens vibrationer, renar energier och återför dem till sin ursprungliga essens, Skaparens ursprungliga vibration. När det Kristallina Riket och er Skapar-uppfyllda Ljuskropp integreras skapas en ren vibration av ljus. En rensning och rening kommer att ske inom er ljuskropp, på alla nivåer och inom er fysiska kropp/energikroppar, vilket främjar en rensning och rening inom också er fysiska verklighet.

Ni kommer att känna er mer i linje med er ursprungliga essens, er ursprungliga vibration av Skaparen. Det innebär att också era tankar, känslor och handlingar blir mer i linje med Skaparens sanning. Med er ljuskropp som aktiverar energin av uppfyllnad kommer ni att uppleva en större uppfyllnad inom er varelse och er verklighet.

Ficka av Renhet

Då denna integration sker kommer det Kristallina Riket att förstärka och förstora det arbete vi, de Uppstigna Mästarna, har åstadkommit med mänskligheten ansluten till sin Skapar-uppfyllda Ljuskropp. Detta kommer att skapa en ficka av renhet för dem som är vakna och medvetna. De som inte är vakna och medvetna kommer att kunna få tillgång till denna energi när de är redo. Integrationen inom er ljuskropp kommer att skapa en energi likt en ficka av frid, trygghet, stillhet, helgedom och salig avslappning. Den är ett fönster till renheten, kärleken, essensen och de ursprungliga vibrationerna hos Skaparen.

-Då det Kristallina Riket energisätter och förstärker er Skapar-uppfyllda Ljuskropp kan ni ansluta era tankar och avsikter till er Skapar-uppfyllda Ljuskropp genom att föreställa er en regnbågsenergi omkring och inom er.

-Föreställ, känn eller bekräfta det Kristallina Riket som omger er och sänder rena och heliga vibrationer av ljus och förstärkning in i er Skapar-uppfyllda Ljuskropp.

– Ju mer ni fokuserar på regnbågsljuset och energin av uppfyllnad och renhet så kommer ett fönster till Skaparens essens att öppnas för er. Ni kommer att se att ni går djupare och djupare in i er varelse och får tillgång till denna ficka av frid, salighet, renhet och de heliga vibrationerna av Skaparens essens. Ni kommer att känna eller erkänna att denna essens utstrålar från er varelse, fyllande varje aspekt av er varelse, inträdande i era celler, sinne, känslor och alla aspekter av ert varande. Ni kan upptäcka att era tankar och känslor rensas och sår av fysisk eller känslomässig natur helas. Ni kan lägga märke till att det finns en djupgående frid, belåtenhet och uppfyllnad ju mer ni fokuserar och ju djupare ni slappnar av i fickan av Skaparens essens. Detta kommer att förstora er varelse, befästa, föryngra och skapa en uppgradering av er ljuskropp och hela er varelse. En större syntes mellan er ljuskropp, er själ och er fysiska varelse kommer att manifestera.

Er Tjänst

Denna process är inte bara behövlig för er egen uppstigning för att bringa klarhet, frid, förbindelse och vara i linje med Skaparens essens. Den måste distribueras till Jorden och mänskligheten och bli jordad i Moder Jord för att skapa en ficka av energi som är besläktad med en stund av tystnad, stillhet och Skaparens ursprungliga energi. Den kommer att återaktivera människor; den är något själar har väntat på. Denna reaktivering kommer att likna att se sig i spegeln, sökande den sanning ni sökt, vilket kommer att nästan snabbstarta en ny energi på Jorden med healing, uppfyllnad, helhet och Skaparens ursprungliga avsikter.

Inte alla själar kommer att få tillgång till detta, några kommer att få det och uppleva det, sedan avfärda det, andra kommer att till fullo uppleva energin, skapande ett massivt skifte i deras verkligheter. Det som spelar roll är att vibrationerna är förankrade i Jorden och att varelser kan få tillgång till denna energi. Närhelst själar på Jorden önskar eller behöver den kommer fickan av renhet och ursprunglig energi att finnas tillgänglig.

Ju mer ni tar åt er av det integrerade ljuset i er ljuskropp och de Kristallina Vibrationerna, ju mindre intensiv kommer integrationen att kännas eftersom ni har förkroppsligat och blivit energin, och därför kan ni inom er varelse bekräfta en större stillhet, frid, belåtenhet och uppfyllnad.

Detta är vårt fokus nu på Jorden, de verktyg vi delar med er i denna tid av uppstigning avser att skapa en tydlig avsikt, skapa healing, frisläppandet av onödig energi och en större känsla en förening såväl som bekräftandet att vad som helst och allt är möjligt.

Vi älskar er djupt och vi tackar er.

Jag är Befälhavare Ashtar

I Sällskap med de Uppstigna Mästarna

Tack

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...