Ashtar via Susan Leland, 13 september

images

Om Kloner och att Vara Strålkastare, 13 september 2016
via Susan Leland

Hälsningar, Älskade Familj! Är det inte spännande med nyheterna? Så många dominobrickor som faller, det är verkligen som ett blurrr i tidsflödena för Planeten Jorden. Och ändå är det precis detta som vi har berättat att det skulle hända, men naturligtvis, inga datum! Allt vi kan säga nu är att på detta datum, så som ni mäter tid, händer det med Blixtens hastighet, eller händelser sker i det sekventiella flödet med en exponentiell ökning!!!

Nu ska vi börja med att berätta att för de mörka hattarna löser saker upp sig mycket snabbt. Och ja, de försöker göra en massa tricks. Det fanns flera 9/11-händelser som de hade hoppats på att utföra; en särskild som skulle ha fått – de hoppades att den skulle ha haft – samma förödelse eller förödande konsekvenser som 9/11. Det hände inte! Det var något planerat för City of London. Det hände inte! De ville göra något destruktivt på stora områden runt om i världen – New York är ett av dem. Dessa skedde inte den 9/11!!!

Och vi kan inte ta åt oss hela äran. Vi, det vill säga de Vita Riddarna, Fraktion 3, Ashtar Kommandot och så vidare och så vidare – eftersom ni är våra partner! Och eftersom NI har stått upp och sagt: ”Inget mer! Vi kommer inte att göra detta längre!!!

I stället, under den gångna helgen i er tid, såg ni en förstörelse av ett slag som förmodas har varit inneslutet i det mörka hatt-samhället – men inte riktigt! Och jag tänker naturligtvis på – jag säger bara, överlåtelsen av en av Hillarys kloner.

Nu finns det några saker att tala om när det gäller kloner. Ni har redan hört en del från några av våra underbara och mest hedrade reportrar*. Jag vill förstora en del av detta. Det har varit vedertagen praxis att när en klon dör – vilket är ett annat sätt att säga att de är färdiga med att, på alla sätt, vara levande i den klonkroppen – ersätter de den. Det är därför de har lagrade säkerhetskopior av kloner. Så när Hillaryklonen var i förstörelseläge, eller upphörande-läge, som ni såg – kommer det ut över hela Internet; det finns över hela webben – anropet gick ut (sjunger): Skicka in klonerna!!! Okej! Jag kunde se att alla behövde lättas upp lite.

Och jag kommer att berätta vad som händer. Dessa kloner är inte original, och de har inte själens kapacitet, eller förmågor, kan man säga. Och varje version blir svagare och svagare. Ett annat sätt att säga det på är att de blir mörkare och mörkare eftersom, naturligtvis, när klonerna skapas är de programmerade för mörker, att existera i mörkret som finns i den tredje-dimensionella världen – illusionerna, mardrömmarna. Och de mörka hattarna har skapat mardrömssituationer under många eoner av tid – årtusenden, men naturligtvis, klonerna är en relativt ny del av deras program. Och så skapas en klon, och den är skapad för att programmeras med mörkret – egentligen har den inte det, men om man kunde säga att en klon har rädsla, är den rädd för Ljuset.

Så under tiden, under tiden är ni, ni Älskade Familj av Ashtar På Väg, bland de Ljusarbetare som lyser mer och mer Ljus. Så vad händer med klonerna? Tja, det är inte bara inneboende i deras, vad man kan kalla genetik i deras skapelser, men det beror också på att ni lyser mer och mer Ljus, och mer och mer Ljus strömmar in till Planeten Jorden från hela Galaxen och bortom, från Stora Central-Solen själv, och så vidare. Så klonerna blir självförstörande, snabbare och snabbare. De kan helt enkelt inte överleva!

Ni har hört att den senaste, den som dog senast, varade bara ungefär en månad, såsom ni mäter tid. Hur länge tror ni att den här nästa kommer att vara? Inga datum! Och det är inte så att vi säger detta för att få er att börja räkna dagarna eller något sådant. Det är bara så att ni vet. Detta är bara en del av vad som måste ske som en del av avvecklingen av de mörka hattarnas makt och kontroll – en till anledning att fortsätta vara Arbetare för Ljuset, är det inte?

Det är utan er som detta mörker fortsätter. Det är med er och ert deltagande -100% eller mer som LjusArbetare, Arbetare för Ljuset, och det betyder ’Strålkastare’ – ni vet – jag är så förtjust i att kalla er Strålkastare (Beamers) eftersom det är vad ni är – och ju mer ni ta er upp till Högre vibrationer, Högre-Dimensionella nivåer av Verkligheten där Sanningen vistas, desto ljusare strålar ni!!! Och det är ett annat sätt att säga att desto mer kraftfullt strålar ni!

Vi ser er från våra skepp och vi besitter Högre nivåer av Verkligheten än 3D, men vi kan se rakt in i 3D, och vi kan berätta hur ljust ni strålar. Åh, bli inte oroliga! Vi har inte kameror i varje gathörn för att mäta hur var och en av er strålar. Det är inte det jag menar. Jag talar om det Hela, den Ende, den Kollektiva Gemenskapen av Mänskligheten på Planeten Jorden! Och ju ljusare Mänskligheten lyser, naturligtvis, desto Högre stiger alla – alla som vill!!!

Och vare sig det är i deras undermedvetna eller deras Högre-Dimensionella Jag-Verklighet eller vad som helst, är det också att genom att vakna upp och göra detta arbete, om ni vill kalla det för arbete – vi kallar det kanske – kanske ’följa era Hjärtan’, leva i det ni har passion för att göra, och att skapa från det utrymmet – desto mer kommer planeten att lyfta!

Och ni vet att det betyder NESARA, Den Gyllene Åldern, och Sanningsfulla uppvisningar, avslöjanden, att ta bort kamouflaget och landningarna med våra skepp – inte bara något som är riggat för att sätta skräck i era Hjärtan. Det handlar inte alls om det! Vi invaderar inte. Vi kom för att ni bjöd in oss!!! Vi kommer inte för att krascha ert tredje-världskrigsparty. Vi är här eftersom ni sa, ”Nej, vi kommer att göra något annorlunda den här gången. Inga fler krig! Inga fler Världskrig!” Och det är därför vi är här! Så när ni hör historier om att slutet för världen kommer och alla dessa saker, så är det slutet för de tredje-dimensionella illusioner och rädslobaserade livsstilar som har rått!!!

Och medan vi ändå talar om det vill vi påminna er om att tacka dessa – bland annat de självförstörande klonerna – eftersom det är så uppenbart nu. Det är så helt klart! Den som sett någon av presentationerna, eller läst någon av berättelserna, eller tittat på någon av bilderna, kan inte låta bli att känna att det är något som händer här som man till det yttre inte förstår. Men när man vet om det jag kallar ’utbyte av kloner’, då blir allt kristallklart, blir det inte?

Ifall ni undrar så har dessa naturligtvis medvetenhet. Klonerna vet. De mörka hattarna vet. Programmerarna vet och programmen vet, att deras dagar med att gömma sig i mörkret är över, eftersom de alla utsätts för Ljuset!

När det gäller dem som ser Ljuset som en – ja, låt oss bara säga, ett värdigt ’utbyte av destination’, finns det alltid möjlighet även för den mest motsträviga av dem att komma till Ljuset. Och det är aldrig för sent, inte ens för en klon. Om en klon väljer att komma till KärleksLjuset betyder det inte att deras fysiska liv nödvändigtvis kommer att förlängas, men det finns något för dem att vinna, genom erfarenhet på själsnivån, kan man säga. När man kommer till tjugonde klon eller så, är det inte troligt att de kommer att komma, men det finns några som är relativt unga och som kanske vill delta i Gyllene Tidsåldern och i så fall är de välkomna att göra så!

Det finns utrymme i varje Hjärta i varje mänsklig individ, liksom hos alla medlemmar i Moder Gaias Kungariken, till Förlåtelse oavsett hur avskyvärt dådet kan tyckas. Nu ska jag vidare tillägga, som redan nämnts, att ni alla har haft möjlighet att bära de mörka hattarna – kanske inte så omfattande i era handlingar och uttryck som en del av dessa som nu är så offentligt utsatta – men ändå, det har ni. Och om ni hittar något som ni är medveten om, vet ni hur ni rensar det! Jag kommer inte att spendera tid på det här. Ho’oponopono är en bra plats att börja på! Ni kan leta upp det om ni inte är bekant med det.

Och det är mycket klokt, på denna dag och tidsålder, att ta itu med vad som helst som ni fortfarande kanske inte känner till – genom att bara låta alla program och aktiviteter, uttryck som finns någonstans i ert väsen, i era energifält – dåtid, nutid, framtid, undermedvetna – i alla andra aspekter, ni kan rensa dem också.

Ni har kommit till en punkt i er utveckling där man inte nödvändigtvis behöver veta detaljerna. Ni begär helt enkelt en radering, för att uttrycka det i ganska tekniska termer – Jag är något av en elektronikentusiast – så ni kan helt enkelt begära en radering av alla de program som inte längre tjänar er som är utvecklande, uppstigande varelser!!! Det är tillräckligt enkelt, är det inte? Med andra ord, rikta Ljuset på det, ta med Ljuset in i er. Bli medspelare till alla KärleksLjusVarelser i Universum – inklusive er själv – och gör det!

Det är rätt tid nu, eftersom i nästa ögonblick, som ni mäta dem, garanterar jag att ni kommer att se ännu fler dominobrickor falla, ännu fler händelser som händer snabbare – ännu mer så att ni kommer säga,”Tack, tack, tack!” Och ni börjar med era egna Heliga Väsen inom er själva. Och ni kommer ihåg att ni är precis lika Gudomliga som jag, Ashtar, eller någon annan som vistas i Ljuset, eftersom ni är här med oss på dessa nivåer av era varelser!

Så gå vidare uppåt, njut av åkturen och ’håll ögonen öppna’ eftersom det finns mycket mer som kommer att hända. Vem vet vad jag kommer sjunga om nästa gång vi samlas. Ha, ha, ha! Jag älskar att samlas med er, att komma till dessa speciella ögonblick i er tid. De är speciella på alla nivåer eftersom ni är vår Älskade Familj!

Och så är det, vi förenas i våra Hjärtan och i vårt KärleksLjus och vi går vidare tillsammans in i den Gyllene Tidsåldern och alla underbara, underbara händelser och upplevelser som finns här för dig. Så bli inte bestört över ett eller annat som händer. Bara sprid Sanningens Ljus och förbli orubblig i ert engagemang för att vara en sann Arbetare av Ljuset!!! Och så är det. Salut!

* Tara och Rama http://www.ashtarontheroad.com/tara-rama-report-9-13-16.html

Transkription av Marta.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...