Ashtar via Susan Leland, 13 juni, 2017

Ashtar

via Susan Leland

Ashtar: ”Ha Modet att fortsätta genom allt Mörker!”

Ashtar On The Road Telefonkonferens

13 juni, 2017

“Hallå! Hälsningar, Älskade Familj! Det är verkligen väldigt skakigt just nu, eller hur? Och så behöver det vara! Det är nödvändigt – i synnerhet för alla som överhuvudtaget är vakna – och om man inte är det, så behöver man nu vakna upp! Jag talar inte om er, Älskade Ni. Ni är vakna! Men det är så att ni kan – kanske genom att sända ut ert Kärleksljus, eller till och med göra något lite mer av en aktivistaktivitet – ni kan hjälpa andra att vakna upp.

”Det är inte nödvändigt att få ta del av alla detaljer om vad som pågår – fastän vi verkligen vill berätta om dem här under våra konferenssamtal, för vi vet att ni kan lägga till ert Ljus, hur scenariot än ser ut, och det är naturligtvis sättet på vilket vi uppnår de förändringar som nu är på väg. Ni hörde det!

”Framstegen rör sig absolut, exponentiellt, framåt! Och ingen fri vilja återstår överhuvudtaget för de mörka hattarna, för de har svikit all tillit – om ni kan kalla det tillit, det var vad ni skulle benämna ’den blinda tilliten’, ’djupa sömn-tilliten’ – inom deras ledarskap och i deras, ska vi säga kontroll över Planeten Jorden och bortom – och nu är det över, avslutat, finito och så vidare!!!

”Vi står med er när ni går ännu längre framåt. Ja, vi förstår, främst av allt att ni är något otåliga. Varför har det inte blivit klart? Varför har det ännu inte genomförts? Nå??? Det är upp till Mänskligheten! Vi finns här för att sätta igång, så snart som Mänskligheten bjuder in oss att sätta igång!!!

”Ni minns att det finns något som heter ’Prime Directive’, en ’huvudsaklig föreskrift’, som inte låter oss ingripa, förutom i händelse av folkmordsliknande massförstörelse och total förintelse av hela Planeten. Men för att ni har stigit fram, har vi nu ett större bemäktigande, eller kalla det en auktorisering, så länge som ni fortsätter att ställa upp tillsammans med oss i ett team!

”Och dessa tider är faktiskt strålande tider, så som Mästaren* har uttryckt det, men de kan vara mycket skrämmande, till och med för Ljusarbetarna när ni kan känna av mörkret omkring er, när ni känner det som om det kryper närmare, till och med blir kvävande. Och detta är hur det ibland kan vara före gryningen, då det stora Ljuset gryr!

”Nu har vi tidigare talat om för er att när Planeten stiger upp till en Högre-Dimensionell Verklighet, så kommer ett tempererat klimat råda överallt – förutom på de högsta bergstopparna – och temperaturerna blir överallt på en mycket angenäm nivå, 21 grader C (70 F). Öknarna kan blomstra, skogarna kan befinna sig i sina absolut mest majestätiska tillstånd av sundhet och erbjuder obegränsade mängder av healing-energier och Frid och välkomnar samtliga Riken!

”’Lejonet ska ligga ner med lammet’ är ytterligare en bild för er att hålla inom era Hjärtan. Och naturligtvis, om ni vill ta det ett steg vidare, vilka bland människorna representerar lejonen och vilka representerar lammen på Planeten Jorden? Nåväl, sanningen är att det tidvis har funnits människor som har betett sig, inte som lejon – förutom i bemärkelsen att de har varit mäktiga – och de har missbrukat sin makt!

”Lejonen i skogen missbrukar inte sin makt om de lämnas ifred. Lejon har använts som symboler för makt och auktoritet och ofta av dem som har missbrukat denna makt. Och vilka skulle lammen jämföras med om inte de oskyldiga offren? Förutom, vänta ett tag – alla har genom tiderna samarbetat inom detta scenario!!! Så det är så att alla behöver samarbeta på ett eller annat sätt i att resa sig upp och ta sig ut ur det. Och tro mig, alla andra Riken på Moder Gaia gör precis det! Det är Mänsklighetens Rike som en aning drar fötterna efter sig, kan vi säga.

”Men det håller på att förändras! Ju fler som vaknar upp, ju fler som med sin blick kan fånga Ljuset – även om det bara är en glimt – desto mera energi finns det för den rörelse som leder till de nivåer där endast Ljuset existerar och, där naturligtvis Kärleken finns.

Nåväl, för vissa av er vet vi att det finns en tendens till att frysa till när ni gör framsteg på er Väg, och sedan stöter ni på något som är stort på ett sätt likt en blockering, eller en omdirigering, eller en stötesten. Vi vill påminna er om att ni är tillräckligt kraftfulla att gå runt den, stig över den, gå rätt igenom den, fastän ni kanske inte känner av den!

”Jag ska ge er ett exempel – det här är mer av Sekhmets område, men jag ska ge er det i alla fall. Det var en initiering i en krokodilbassäng. Det stämmer! Krokodilbassängens regel var att alla som ville klara denna specifika test och fortsätta till att bli präst eller prästinna, var tvungna att genomgå denna initiering. Metoden för den var helt enkelt att dyka ner i bassängen i ena änden. Man bad deltagarna att dyka djupt ner och endast komma upp till ytan när de såg ett mycket starkt Ljus. Och de visste att krokodilerna fanns någonstans.

”Vissa av deltagarna var rädda och de såg ett ljus komma in och de sade: ’Åh, det där måste vara det!’ Nåväl, det var ett falskt ljus. Det var inte vid den rätta änden av bassängen. De tog sig upp precis där krokodilerna fanns och såklart klarade de inte provet. De som klarade sig var de som hade Modet i sina Hjärtan att dyka djupare ner, för de visste att de måste gå vidare in i mörkret, till bassängens djup, och fortsätta tills de såg det starka vita Ljuset som strömmade ner i bassängen och naturligtvis klarade de provet!

”Ni kan se likheterna med var Planeten Jorden just nu befinner sig. Just nu finns det modiga själar som dyker djupare ner i mörkret, ner i djupen, och som vet att det finns vissa faror som skulle kunna sträcka sig ut efter dem. Men de omger sig med Ljus och de håller sig fokuserade på detta Ljus i slutet, det strålande Ljuset, det Sanna Ljuset, Kärlekens Vita Ljus, det Gyllene Vita Ljuset, ska jag säga. Och de klarar det!

”Vi har visselblåsarna. Vi har folk som stiger upp och ger röst till sina åsikter inom varje, vad ni kallar, ’samhällsskikt’, på Planeten Jorden. Och krukans lock håller på att sprängas loss för det finns de som befinner sig inom inflytelserika positioner som, om de inte redan har höjt sin röst – kanske de viskade lite grann – de står redo att ställa sig upp och med En Röst står de i färd med att berätta om Sanningen, hela Sanningen och inget förutom Sanningen! Och, naturligtvis, blir detta absolut nödvändigt för NESARAS tillkännagivande!!!

”Så människorna reser sig upp ur sina rädslor, ut ur mörkret. De visselblåsare som riskerar sina liv och de Sanningssägare som redan har gjort det, och som fortsätter att riskera sina liv – människor som står inför en publik och talar om hur det förhåller sig – människor som dricker en kopp te med sin granne och kanske chockerar dem med en Sanning eller två och sedan, för att de är vakna och medvetna, så kan de förklara så att allt börjar låta vettigt, mycket vettigare än de galna lögner, den propaganda och de osanningar som har varit den övervägande storyn över hela världen!

”Mest av allt tar folk in tillräckligt av Ljuset för att kunna öppna sina Hjärtan för att förstå att det finns ett Högre sätt för livet, för att leva och att det i och med det följer en hel del gåvor om Högre Vibrationer, inklusive vars och ens egen Uppstigning! Och ävenså, att leva i en Högre-Dimensionell Verklighet där, först och främst det finns teknologier och sedan i slutänden finns de inre – jag ska säga ’inre teknologierna’ – inbyggda i var och en här, varje medlem av Mänskligheten som, när de blir aktiverade, tar sig bortom behovet av maskiner, elektronik och så vidare av alla de slag och de helt enkelt förenar alla människor överallt med samtliga av Moder Gaias Riken, samt bortom Planeten Jorden. Och Kärlek samt allt som Kärleken skapar är det absolut Högsta Bemäktigandet, och det enda bemäktigande för Allas Sätt att Leva här!!!

Jag kan försäkra er om att detta kan gå väldigt fort. Men det är att gå djupare. Om ni börjar skaka inombords, om ni börjar känna någon slags rädsla, gå djupare och ha Modet att göra det för att komma förbi de rädslo-baserade meddelanden som fortfarande sänds ut av dem som fortfarande är av någon slags närvaro här på Planeten Jorden, och vilkas enda riktiga mål är att föreviga allt som människorna på Uppstigningens Väg lämnar bakom sig!!!

”Sänd dem Kärlek; sänd dem Medkänsla; sänd dem Tacksamhet, för att de visar vad det finns som behöver förändras eller, ska vi säga, bli transmuterat till Högre Energier. Och framför allt annat, förlåt dem!!! Och medan ni är på G, förlåt er själva för att ni har gått på allt under alla dessa eoner av tid, och låt oss tillsammans ta oss upp. Låt oss njuta av det som ni så förtjänar – den underbara Friden, den underbara Saligheten, den underbara Högre-Dimensionella Kärleken och de Livsstilar som det ger er, och från vilka ni, i er tur, framskrider längs era fantastiska, magiska, underbara Stigar! Och så är det! Salut!”

 

*  Rama, in Tara and Rama’s Report – audio link for 6-13 call: 

https://fccdl.in/o8e6gqZfM

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-keep-going-thru-any-darkness.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, June 13, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...