Ärkeängeln Mikael via Gillian MacBeth-Louthan, 21 september 2016

ÄrkängelM

Ärkeängeln Mikael via Gillian MacBeth-Louthan

21 september 2016

Jag är han som är känd som Mikael. Jag är han som har stått bakom er, som har stött er, som har separerat er från er sorg, från er ilska, från era begränsningar. Jag är han som går med er denna dag. Jag ber er vinka och kalla mig att stå framför, bakom, till vänster, till höger, ovanför och nedanför era energier. Jag ber er kalla på mig dagligen och be mig omsluta er med mitt beskydd.

Sfärerna har börjat skifta. Likt två tektoniska plattor som glider sida vid sida. I denna glidning finns en skillnad mellan ytorna. Det finns en spricka mellan världarna, mellan dimensionerna och mellan kända verkligheter. Energierna från detta tektoniska vippande framträder i form av jordförändringar, personliga skiften och himmelska skiften. Denna tektoniska energi och flöde kommer att påverka era biologiska kroppar. Det blir separation inom kropp, sinne och tankeprocess. Det betyder att kroppen reagerar olika som om ett tidsskifte inträffat, separerande handling och mänsklig tanke. Ni får en tanke, sedan blir det en paus, och sedan reagerar kroppen. Det finns en tidsförskjutning mellan tanke och biologisk funktion. Ni gör någonting men kommer inte att ha något minne av det i denna sfär.

Denna tid/rum definition mellan tanke och biologisk handling är avsiktlig. Det kommer att vara försenade reaktioner på allt på jorden. För ni går genom ett tidsskifte som påverkar allt och alla handlingar och reaktioner. Detta ger ert sinne möjlighet att förändras och skifta långsamt. I denna himmelska paus hoppas Ljuset att ni ska omfamna förändringen och sluta kämpa emot er gudomlighet.

Tiden kommer att kännas tillräckligt nedbromsad så ni nästan kan se blommorna slå ut. Ni kan se säden mogna. Ni kan se kolibrins vingar orörliga. Ni har redan börjat lägga märke till detta på solens upp- och nedgång. Det finns en skillnad som är märkbar och som känns på de subtilare nivåerna i ert varande. Allt och alla vet att något har förändrats.

Ni har getts en nedbromsning av tiden så ni kan expandera – inte inskränka. Ni har getts mellantid för att röra er ifrån inskränkningarna i er värld, av era pengar, er hälsa, era tankar, till expansion mot det gudomliga som behöver bli mer involverat i livet, i pengar, i jordens framtid.

I denna tidsbromsande händelse, i detta metodiska energiarbete ska ni se Guds andedräkts helande ljus i det som plågar er, som begränsar er, som håller er fången och ett offer för omständigheterna. Tillåt universums energier att andas genom er. I Guds ögon är expansion och inskränkning bara samma sak. Tiden och energin kommer att sakta ned tillräckligt för att låta er hela era tårar i tid.

 

Gillian MacBeth-Louthan – PO box 217 – Dandridge, Tennessee 37725-0217 – www.thequantumawakening.com thequantumawakening@hughes.net

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...